Kokaín: Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť, aby ste nezačali

Stimulačné drogy, kam patrí aj kokaín, sú celosvetovo jedny z najzneužívanejších drog.

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ide o prirodzene sa vyskytujúci alkaloid, získava sa z listov rastliny kokaínovníka (Erythroxylon coca). Rastlina pochádza z Južnej Ameriky, kde má žuvanie listov bohatú históriu.

V čase, keď bola Coca-Cola prvýkrát predstavená verejnosti, obsahovala 9 miligramov kokaínu, ktoré pochádzali z listov koky. Neskôr však boli odstránené, no Coca-Cola si ponechala pre nové ingrediencie svoju „kokaínovú chuť“.

Kokaín verzus crack – využitie elementárnej chémie v praxi

Rozdiel medzi kokaínom a crackom je veľmi malý. Crack je vlastne kokaín, len v inej forme. Stále pochádza z listov koky, je to tá istá substancia. Po zmiešaní slabej zásaditej látky, napr. sódy bikarbóny, s práškovým kokaínom, však nastane chemická reakcia, ktorá vyvolá zmenu skupenstva a tvaru. Vznikne soľ kokaínu – crack.

Takýto kokaín sa môže potom fajčiť, keďže sa premieňa na paru. Názov crack pochádza z praskavého zvuku (crack po anglicky znamená prasknúť), ktorý vydáva soľ kokaínu po zapálení.

Prečo existuje snaha o fajčenie kokaínu?

Prechod kokaínu v plynnej forme – cez pľúca do krvného obehu – je veľmi efektívny. Rýchlosť účinku sa vyrovná podaniu do žily. Navyše, pri šňupaní sa do tela dostane iba 30 – 60 % dávky.

Keď už kokaín dosiahne krvnú cestu, jeho prechod do mozgu trvá menej ako 10 sekúnd. To je podstatne rýchlejší nástup ako pri šňupaní, keď sa droga dostane do krvného obehu až po 10 minútach. Je to spôsobené vlastným účinkom kokaínu, ktorý sťahuje cievyspomaľuje vstrebanie.

Spôsob podania teda limituje množstvo využitého kokaínu a rýchlosť, akou nastúpi účinok. Samotný efekt je však totožný.

Ako sa prejavuje človek, ktorý užil kokaín?

Užívatelia sa cítia plní energie, pohotoví. Ďalšie účinky sú nasledovné:

  • eufória,
  • zvýšenie sebavedomia, energie a libida,
  • zníženie napätia a únavy,
  • zrýchlenie činnosti srdca a zvýšenie krvného tlaku.
Zdroj foto: AdobeStock.com

Vďaka čomu sa takto cítime?

Neurotransmitery (prenášače) sú malé molekuly, ktoré v našom tele sprostredkúvajú komunikáciu. Vďaka nim telo „odpovedá“ na rôzne podnety. K neurotransmiterom patrí dopamín, serotonín a noradrenalín. Napríklad vyplavenie dopamínu v jednej časti tela spustí extrémne pocity šťastia, no vyplavenie v inej časti zvýši vylučovanie sodíka.

Dopamín, noradrenalín a serotonín ovplyvňujú pocity šťastia, náladu, kontrolujú emócie, zodpovedajú za reguláciu životných funkcií. Dopamín sa napríklad uvoľní, keď zjeme čokoládu alebo vyhráme jackpot. Dopamín však pôsobí iba dočasne, kým ho telo neodbúra. A tu vstupuje na scénu kokaín.

Obranná reakcia tela ako zdroj závislosti

Dopamín cestuje medzi nervovými bunkami (neurónmi) a viaže sa na receptory (špeciálne bielkoviny), čo vyvoláva pocity radosti. Normálne by sa dopamín spätne vychytal a využil neskôr. Kokaín však blokuje tento mechanizmus, a dopamín tak môže pôsobiť dlhšie. Jeho efekt trvá približne 10 minút.

Následne nastáva obranný mechanizmus tela, čo vyvolá opačné účinky. Telo sa bráni proti nadbytku dopamínu – jeho odbúravaním. Organizmus odstráni tento dopamín, no jeho spätná výroba (na dosiahnutie pôvodnej úrovne) zaberie určitý čas.

Preto nastávajú typické nežiaduce účinky, ktoré zahŕňajú depresívnu náladu, čo často vedie užívateľov k aplikácii ďalšej dávky a vzniku závislosti.

Bludová parazitóra alebo nežiaduce účinky, ktoré nechcete zažiť

Jedným z neželaných efektov kokaínu je bludová parazitóza (delusional parasitosis). Ide o pocit, akoby vám pod kožou behali mravce, chrobáky a iný hmyz. Tento stav často vedie k sebapoškodzovaniu a nadmernému škriabaniu sa.

Veľa nežiaducich účinkov vyvoláva aj jeho efekt na cievy, nazývaný vazokonstrikciastiahnutie ciev. Stiahnutie ciev zmenšuje prietok, až úplne zastavuje dodávku živín do určitého regiónu, čo vyústi do odumretia buniek, až celých častí tela.

Tento efekt často zapríčiňuje aj jeden z jeho najznámejších nežiaducich účinkov – perforáciu (prederavenie) nosovej prepážky. Logicky ho teda spôsobuje šňupanie kokaínu.

fajčenie kokaínu
Zdroj foto: AdobeStock.com

Fajčenie kokaínu

Táto forma užívania drogy vyvoláva extrémny nárast koncentrácie drogy v krvi. Efekt je veľmi výrazný, no krátkotrvajúci. Dávku preto zopakujete, a ľahko sa potom môžete predávkovať.

Predávkovanie zahŕňa záchvaty, život ohrozujúce srdcové zlyhanie, krvácanie do mozgu, mŕtvicuzlyhanie dýchania. Toto riziko však nespôsobuje iba predávkovanie kokaínom, ale aj normálna dávka, i keď s menším rizikom.

So zvyšujúcou sa dávkou, sa predlžuje aj čas eufórie, ale taktiež závažnosťtrvanie nežiaducich účinkov. Nastáva nepokoj, úzkosť, zmätenosť, paranoja, záchvaty panikyhalucinácie. Dopamín navyše vyvoláva:

Vo vážnych prípadoch môže kokaín vyvolať zástavu srdca, infarkt či mŕtvicu.

Problém so zvýšeným sebavedomím a prenosné choroby

Použitie stimulačných drog extrémne zvyšuje sebavedomie. Človek potom vstupuje do vyslovene rizikových situácii. Zdieľanie ihiel medzi závislými užívateľmi, či častý nechránený sex s rôznymi partnermi, to všetko výrazne zvyšuje riziko prenosu HIV a iných vírusových ochorení.

Kombinácia s heroínom

Kokaín je stimulujúca látka, preto ak k nemu pridáme látku, ktorá pôsobí utlmujúco, mali by sme potlačiť nežiaduce účinky. To vedie ľudí ku kombinácii kokaínu s heroínom, čo sa inak nazýva speedball.

Speedball by mal teoreticky vyvolať stav, ktorý kombinuje efekt oboch drog, a pritom redukovať nežiaduce účinky, ako úzkosť, vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmuutlmujúci účinok heroínu.

závislosť na kokaíne prejavy
Zdroj foto: AdobeStock.com

Aj keď je tento efekt sčasti dosiahnutý, účinky oboch drog sa úplne nezrušia. Pri potlačení typických nežiaducich účinkov si užívatelia klamlivo myslia, že ich tolerancia na drogu je vyššia, ako v skutočnosti je, a má to často fatálny koniec.

Účinok heroínu trvá podstatne dlhšie ako účinok kokaínu. Ich kombinácia teda maskuje príznaky predávkovania heroínom, ktoré sa prejavia až po odoznení účinku kokaínu, keď už môže byť neskoro. Táto kombinácia navyše rýchlo vyvoláva silnú fyzickúpsychickú závislosť.

Kokaín + alkohol = kokaetylén

Zistilo sa, že závislí často kombinujú kokaín s alkoholom. Keď sa tieto dve látky stretnú v krvi a prejdú pečeňou, vytvorí sa zlúčenina s označením kokaetylén. Zlúčenina predlžuje fázu eufórie a robí ju intenzívnejšou. Táto kombinácia je však toxickejšia pre srdce, a z času načas spôsobí náhlu smrť.

Dlhodobé užívanie kokaínu = závislosť

Telo sa na pravidelný, zvýšený prísun dopamínu adaptuje – prestavbou mozgových štruktúr. Pri skenovaní mozgu ľudí závislých od kokaínu, boli zaznamenané zmeny prevažne v tých častiach, ktoré sú zodpovedné za vznik závislosti.

Tolerancia na kokaín sa môže vybudovať už po pár dávkach. Organizmus potom vyžaduje väčšie množstvo drogy – na zabezpečenie rovnakého účinku, aký v minulosti poskytla menšia dávka.

Zmeny v mozgových štruktúrach následne vyvolávajú príznaky, ako depresiapermanentne znížená nálada. To ešte viac vedie človeka k tomu, aby v užívaní kokaínu, ktorý vyvoláva eufóriu, pokračoval. Potenciál vzniku závislosti od kokaínu je veľký. Štúdie ukázali, že riziko závislosti je vyššie pri fajčení alebo injekčnej aplikácii.

Aj keď kokaín pôsobí na jednotlivcov rozdielne, závislosť môže vyvolať už prvá dávka. Predovšetkým, ak ide o crack. Závislí nakoniec uprednostňujú kokaín pred všetkými aktivitami. Životný štýl sa drasticky zmení.

Boli zdokumentované prípady, keď matka predávala vlastné dieťa, alebo ľudia míňali desiatky tisíc eur výhradne na kokaín.

Ktoré ochorenia nekombinovať s kokaínom?

Psychologické poruchy, ako depresia, bipolárna porucha, porucha pozornosti schizofrénia, sú u začínajúcich pomerne časté. Kokaín navyše samostatne mení psychiku, resp. môže priniesť zhoršenie alebo prinavrátenie zmienených psychických ochorení. Napríklad schizofrenici majú po kokaíne väčšie samovražedné sklony. Kokaín však môže spomenuté choroby vyvolať aj u zdravých jedincov.

Ako už vieme, kokaín zmenšuje prietokovú kapacitu ciev a zvyšuje krvný tlak. Ľudia, ktorí už trpia na vysoký krvný tlak, si môžu svoje ochorenie ešte viac zhoršiť, čím sa vystavujú vyššiemu riziku srdcovocievnych problémov.

Kokaín počas tehotenstva alebo kokaínová embryopatia

Kokaínová embryopatia popisuje skupinu klinických príznakov u pozorovaných novorodencov, ktorí boli vystavení kokaínu počas tehotenstva. Tieto deti majú nižšiu pôrodnú hmotnosť, problémy s dýchaním, s príjmom potravy, s rovnováhou a psychikou. Dostávajú záchvaty, majú spomalený vývoj.

Užívanie kokaínu v tehotenstve je mimoriadne nezodpovedné. Kokaín prechádza do materského mlieka, čo môže vyvolať vážne nežiaduce účinky u dieťaťa. Keďže je však dojčenie pre dieťa veľmi dôležité, odporúča sa konzultácia s lekárom.

Najoptimálnejším riešením – ako pre dieťa, tak aj pre matku – je drogová abstinencia!

Liečba závislosti

Liečba závislosti od kokaínu momentálne neexistuje. Nemáme žiadnu náhradu, ktorú by sme mohli podať pacientovi, ako pri odvykaní od heroínu. Lieky, ktoré ľudia dostávajú, sú určené iba na zmiernenie nežiaducich účinkov počas odvykania („absťáku“).

Pri liečbe trvá celé týždne, kým sa prebudí schopnosť, znova existovať bez drogy. Na Slovensku nájdete pomoc v Centre pre liečbu drogových závislostí v BratislaveBanskej Bystrici. Tieto centrá poskytujú ambulantnú lekársku pomoc, ako aj ústavnú liečbu. Výber záleží od preferencií človeka.

Zdroj foto: AdobeStock.com

Kedy nastane zlepšenie?

Pri ambulantnej liečbe – za lekárom dochádzate z domu – ide o detoxifikáciu. Tá pozostáva z kombinácie liekov na zmiernenie príznakov abstinencie, individuálnych konzultácii s lekárom a psychoterapie. Doba trvania je od 7 – 30 dní (v závislosti od potreby).

Lôžková detoxifikačná liečba zahŕňa 14-denné ubytovanie v centre. Poskytuje sa podporná liečba (lieky na zmiernenie príznakov abstinencie) a skupinové sedenia. Je tu navyše široká možnosť voľnočasových a relaxačných aktivít. Ďalšie informácie nájdete v linku pod článkom.

Liečba je pomerne náročná, keďže človek závislý od kokaínu nedokáže počas odvykania normálne fungovať. Ak neužije drogu, nezvláda pracovať, pociťuje výkyvy nálady, poruchy spánku, je neschopný vykonávať aj bežné činnosti. Všetky tieto účinky sťažujú liečbu a často navrátia človeka do starých koľají.

Navzdory všetkému, až 70 % závislých, ktorí sa začnú liečiť, buď prestanú úplne, alebo aspoň výrazne obmedzia užívanie kokaínu už do 6 mesiacov. Silné tiky a „chúťky“ na drogu však môžu pretrvávať ešte celé roky.

Zdroje:

  • http://www.medicalnewstoday.com/articles/234239.php#risk_addiction
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056348/
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3498013/
  • Centrum pre liečbu drogových závislostí: http://cpldz.sk/

1 odpovedí na “Kokaín: Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť, aby ste nezačali

Pridaj komentár