Click here!

Abstinenčný syndróm: Psychická a fyzická závislosť od návykových látok

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Akákoľvek závislosť je pre človeka deštrukčná. Kým sa závislosti zbaví, bude mu ničiť všetky aspekty života. Pri toxikománii je to predovšetkým zdravie.

Existujú látky, na ktoré si telo zvykne veľmi rýchlo, a potom už bez nich nedokáže fungovať. Niečo mu skrátka „chýba“, v tomto prípade nejaká vonkajšia látka.

Keď sa človek rozhodne závislosti zbaviť, čaká ho niekoľko nepríjemných prekážok. Tou prvou, a zároveň najzávažnejšou, je abstinenčný syndróm.

Čo je to abstinenčný syndróm?

Abstinenčný syndróm predstavuje súbor príznakov, ktoré sa objavujú v prípade, že organizmus nie je intoxikovaný látkou, od ktorej je závislý. Škála intenzity abstinenčného syndrómu je veľmi široká – od nepatrných prejavov, až po život ohrozujúce stavy.

Závažnosť sa odvíja od viacerých faktorov, ako je druh závislosti, pokročilosť závislosti, celkový zdravotný stav a podobne. Abstinenčný syndróm prebieha spravidla v dvoch fázach.

Prvá, akútna fáza, trvá niekoľko dní a prejavuje sa výraznými, predovšetkým fyzickými príznakmi, no niekedy aj psychickými. Po akútnej fáze nastáva postakútna fáza. Pre tú sú typické menej výrazné príznaky, väčšinou psychického charakteru. Postakútna fáza trvá niekoľko týždňovmesiacov.

Príznaky abstinenčného syndrómu:

 • fyzické zmeny – triaška, kŕče v nohách, bolesti celého tela, potenie, nevoľnosť, zvracanie, hnačka, nechutenstvo, teploty, zimnica, nespavosť, zvýšená činnosť srdca, zvýšený krvný tlak, chudnutie,
 • psychické zmeny – silné baženie (túžba) po droge, depresia, úzkostné stavy, úbytok energie, únava, túžba po spánku, precitlivenosť, halucinácie, bludy,
 • zmeny v správaní – nekľud, nesústredenosť, podráždenosť, neschopnosť prežívať radosť.

Zoznam príznakov je naozaj veľmi dlhý. Pri kombinácii viacerých symptómov si vieme predstaviť, aké silné utrpenie musí človek zažívať. Závislý jedinec sa mnohokrát dostáva do ťažko zvládnuteľných stavov.

alkoholický-abstinenčný-syndróm
Zdroj foto: AdobeStock.com

Abstinenčný syndróm u alkoholika

Alkohol je v našej spoločnosti najčastejšie zneužívanou návykovou látkou. Hoci ide o spoločensky tolerovanú drogu, tento druh závislosti nie je o nič menej závažný ako závislosť od tvrdých drog. Svedčia o tom aj abstinenčné príznaky, ktoré môžu človeku privodiť až smrť.

Ak ide o dlhodobú a silnú alkoholovú závislosť, pri abstinencii, či dokonca len redukcii užívania, dochádza k alkoholickému delíriu (delírium tremens). Delírium je veľmi vážny stav, pre 5 – 15 % pacientov smrteľný.

Delírium sa objavuje po 6 – 48 hodinách od posledného požitia alkoholu. Prejavuje sa zvýšeným potením, nevoľnosťami, nechutenstvom, poruchami spánku, dýchavicou, srdcovou arytmiou, triaškou končatín, blúznením, rýchlymi zmenami nálad (od silného nepokoja, po apatiu, z eufórie – do agresie).

Niekedy sa dostavia aj kŕče, keď sa celé telo trasie ako pri epileptickom záchvate.

Sprievodné prejavy:

 • Psychotické poruchy – najmä halucinácie: sluchové (počutie hlasov), aj zrakové (človek vidí malé zvieratá). Halucinácie zvyknú po niekoľkých dňoch ustúpiť, no niekedy majú aj chronický priebeh.
 • Paranoidné psychózy – bludy prenasledovania, či chorobná žiarlivosť. Psychózy sú síce zriedkavejšie, ale ich priebeh je chronický.
 • Amnestický syndróm – výpady pamäti.
 • Alkoholická demencia – pokles intelektových funkcií.
 • Alkoholická depresia – rôznej intenzity alebo priebehu.

Abstinenčný syndróm pri užívaní heroínu

Čo sa týka abstinenčného syndrómu pri tvrdých drogách, príznaky sú rôznorodé. Všetko pritom závisí od typu drogy. Napríklad pri heroíne nastáva fyzická závislosť veľmi rýchlo, rovnako rýchlo sa dostavujú abstinenčné príznaky.

Už po 5 – 15 hodinách od užitia poslednej dávky sa objavujú prvé telesné zmeny, ako potenie, slzenie, výtok z nosa, triaška. Kríza vrcholí na 2.3. deň, keď abstinujúci prekonáva kŕče, hnačky, zimnicu, zvracia, čelí depresii, až samovražedným myšlienkam.

Po niekoľkých dňoch, až týždni, tento akútny stav postupne mizne. Dostavuje sa však veľmi silná únava, trvajúca niekoľko týždňov. Aj keď tieto fyzické príznaky relatívne rýchlo vymiznú, zlé psychické stavy pretrvávajú mesiace, niekedy aj roky.

Viete, čo sa v tejto fáze deje? Mozog sa znovu učí vytvárať endorfíny, tzv. enzýmy šťastia, ktoré sa počas dlhodobého užívania heroínu prestali vylučovať.

Abstinenčný syndróm pri amfetamínových drogách (napr. pervitín)

Drogy amfetamínového typu, ako napr. pervitín alebo extáza, nespôsobujú také intenzívne fyzické problémy ako heroín. Vysadenie drogy sa však viac prejaví po duševnej stránke. Abstinujúci bude nasledujúce 23 dni pociťovať:

 • túžbu po droge,
 • intenzívnu únavu,
 • túžbu po spánku – zároveň poruchy spánku a nepríjemné sny,
 • zvýšenú chuť do jedla,
 • podráždenie,
 • úzkosť, depresiu.

Novorodenecký abstinenčný syndróm

Sú to veľmi smutné prípady. K abstinenčnému syndrómu totiž dochádza hneď po narodení dieťaťa, keďže jeho matka užívala návykové látky počas tehotenstva. Dieťa nedobrovoľne dostávalo návykové látky cez placentu, no keď sa prísun preruší (pôrodom čiže odstrihnutím od matky), abstinenčný syndróm sa prakticky okamžite prejaví.

Novorodenec má ťažkosti:

 • neurologické – kŕče, podráždenosť, nespavosť,
 • respiračné – dýchavica, zástava dýchania, omodrievanie, výtok z nosa,
 • zažívacieproblémy pri saní a prehĺtaní, hnačky, celkové neprospievanie,
 • ďalšiezvýšená teplota, zrýchlená činnosť srdca, nadmerné potenie atď.

Abstinenčný syndróm ešte v tele matky

Abstinenčný syndróm sa môže prejaviť už v maternici, keď závislá matka preruší užívanie návykovej látky. Plod má abstinenčné príznaky skôr ako matka – napríklad zvýši svoju pohybovú aktivitu, ale môže mať aj kŕče, ktoré zapríčinia nedostatočný prísun kyslíka do mozgu, a potom hrozí jeho poškodenie. Rovnako môže dôjsť k vnútromaternicovému úmrtiu.

Keď sa dieťa nakoniec narodí, závažnosť abstinenčného syndrómu sa opäť odvíja od druhu návykovej látky. Stav týchto novorodencov si vyžaduje mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Niektoré deti sa z toho dostanú bez ujmy, iné majú trvalé následky, ale aj najťažšie prípady sa zvyčajne končia úmrtím.

Liečba

Na úspešné zvládnutie abstinenčného syndrómu existujú detoxikačné programy. Tie poskytujú závislým osobám čo najlepšie podmienky na zvládnutie náročného obdobia. Kde a akým spôsobom bude detoxikačný program prebiehať, závisí od miery závislosti, resp. sily príznakov, ktoré nastupujú pri odvykaní.

Ľahšie abstinenčné formy, ako napr. mierny tras, nespavosť, sa dajú zvládnuť aj v ambulancii praktického lekára alebo psychiatra – podávaním upokojujúcich liekov. Pri ťažších, či život ohrozujúcich stavoch, je nevyhnutná ústavná liečba, a to buď na psychiatrických oddeleniach, alebo v špecializovaných zariadeniach.

Postakútny abstinenčný syndróm

Keď intenzívne abstinenčné príznaky pominú, pre človeka to zďaleka neznamená koniec trápenia. Čakajú naňho ďalšie prekážky, najmä v podobe postakútneho abstinenčného syndrómu. Príznaky sú väčšinou psychického charakteru, ale môžu pretrvávať veľmi dlho – týždne, mesiace, i roky.

Niektoré prejavy pretrvávajú dokonca po celý život. Človek potrebuje nepretržitú farmakologickú alebo psychoterapeutickú liečbu. A to je hlavný dôvod, prečo je liečba závislosti od návykových látok taká problematická a prečo sú recidívy také časté.

Príznaky:

 • depresia, úzkosť, panika,
 • neschopnosť pociťovať radosť,
 • obsesívno-kompulzívne správanie,
 • negatívne myšlienky,
 • beznádej, hlboké pocity viny,
 • silná túžba po droge,
 • nesústredenosť,
 • problémy s fyzickou koordináciou,
 • zvýšená citlivosť na bolesť.

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/2af94bde56e37f8dce7ecb180c4bb33d.pdf

http://www.drogy.org/index.php/drogova-zavislost/abstinencny-syndrom

http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/zavislost/

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=1034

https://www.zivotbezzavislosti.sk/2018/09/11/postakutny-abstinencny-syndrom-co-mozem-ocakavat/

http://www.drogy.sk/drogy/heroin.htm

https://www.zivotbezzavislosti.sk/2018/09/12/co-potrebujes-vediet-o-deliriu-tremens-a-o-abstinencnych-priznakoch/

Jozef Benkovič: Pacient – alkoholik, zdravotné riziká, možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti praktického lekára, OLÚP, Predná Hora, n.o., 2006

Pridaj komentár