Abstinenčný syndróm: Psychická a fyzická závislosť od návykových látok

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Akákoľvek závislosť je pre človeka deštrukčná. Kým sa závislosti zbaví, bude mu ničiť všetky aspekty života. Pri toxikománii je to predovšetkým zdravie.

Existujú látky, na ktoré si telo zvykne veľmi rýchlo, a potom už bez nich nedokáže fungovať. Niečo mu skrátka „chýba“, v tomto prípade nejaká vonkajšia látka.

Keď sa človek rozhodne závislosti zbaviť, čaká ho niekoľko nepríjemných prekážok. Tou prvou, a zároveň najzávažnejšou, je abstinenčný syndróm.

Čo je to abstinenčný syndróm a aké sú jeho príznaky?
Ako prebieha jeho liečba?
Líšia sa príznaky abstinenčného syndrómu v závislosti od typu návykovej látky?
Aký má dopad užívanie návykových látok v tehotenstve na dieťa?
Čo čaká človeka trpiaceho závislosťou po prekonaní abstinenčného syndrómu?
Kde môže požiadať o pomoc?

Čo je to abstinenčný syndróm?

Abstinenčný syndróm predstavuje súbor príznakov, ktoré sa objavujú v prípade, že organizmus nie je intoxikovaný látkou, od ktorej je závislý. Škála intenzity abstinenčného syndrómu je veľmi široká – od nepatrných prejavov až po život ohrozujúce stavy.

Závažnosť sa odvíja od viacerých faktorov, ako sú druh závislosti, pokročilosť závislosti, celkový zdravotný stav a podobne. Abstinenčný syndróm prebieha spravidla v dvoch fázach.

Prvá, akútna fáza, trvá niekoľko dní a prejavuje sa výraznými, predovšetkým fyzickými príznakmi, no niekedy aj psychickými. Po akútnej fáze nastáva postakútna fáza. Pre tú sú typické menej výrazné príznaky, väčšinou psychického charakteru. Postakútna fáza trvá niekoľko týždňov mesiacov.

Príznaky abstinenčného syndrómu:

 • fyzické zmeny – triaška, kŕče v nohách, bolesti celého tela, potenie, nevoľnosť, zvracanie, hnačka, nechutenstvo, teploty, zimnica, nespavosť, zvýšená činnosť srdca, zvýšený krvný tlak, chudnutie,
 • psychické zmeny – silné baženie (túžba) po droge, depresia, úzkostné stavy, úbytok energie, únava, túžba po spánku, precitlivenosť, halucinácie, bludy,
 • zmeny v správaní – nepokoj, nesústredenosť, podráždenosť, neschopnosť prežívať radosť.

Zoznam príznakov je naozaj veľmi dlhý. Pri kombinácii viacerých symptómov si vieme predstaviť, aké silné utrpenie musí človek zažívať. Závislý jedinec sa mnohokrát dostáva do ťažko zvládnuteľných stavov.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Abstinenčný syndróm u alkoholika

Alkohol je v našej spoločnosti najčastejšie zneužívanou návykovou látkou. Hoci ide o spoločensky tolerovanú drogu, tento druh závislosti nie je o nič menej závažný ako závislosť od tvrdých drog. Svedčia o tom aj abstinenčné príznaky, ktoré môžu človeku privodiť až smrť.

Ak ide o dlhodobú a silnú alkoholovú závislosť, pri abstinencii, či dokonca len redukcii užívania, dochádza k alkoholickému delíriu (delirium tremens). Delírium je veľmi vážny stav, pre 5 – 15 % pacientov smrteľný.

Delírium sa objavuje po 6 – 48 hodinách od posledného požitia alkoholu. Prejavuje sa zvýšeným potením, nevoľnosťami, nechutenstvom, poruchami spánku, dýchavicou, srdcovou arytmiou, triaškou končatín, blúznením, rýchlymi zmenami nálad (od silného nepokoja po apatiu, z eufórie – do agresie).

Niekedy sa dostavia aj kŕče, keď sa celé telo trasie ako pri epileptickom záchvate.

Sprievodné prejavy:

 • Psychotické poruchy – najmä halucinácie: sluchové (počutie hlasov), aj zrakové (človek vidí malé zvieratá). Halucinácie zvyknú po niekoľkých dňoch ustúpiť, no niekedy majú aj chronický priebeh.
 • Paranoidné psychózy – bludy prenasledovania či chorobná žiarlivosť. Psychózy sú síce zriedkavejšie, ale ich priebeh je chronický.
 • Amnestický syndróm – výpadky pamäti.
 • Alkoholická demencia – pokles intelektových funkcií.
 • Alkoholická depresia – rôznej intenzity alebo priebehu.

Abstinenčný syndróm pri užívaní heroínu

Čo sa týka abstinenčného syndrómu pri tvrdých drogách, príznaky sú rôznorodé. Všetko pritom závisí od typu drogy. Napríklad pri heroíne nastáva fyzická závislosť veľmi rýchlo, rovnako rýchlo sa dostavujú abstinenčné príznaky.

Už po 5 – 15 hodinách od užitia poslednej dávky sa objavujú prvé telesné zmeny, ako sú potenie, slzenie, výtok z nosa, triaška. Kríza vrcholí na 2.3. deň, keď abstinujúci prekonáva kŕče, hnačky, zimnicu, zvracia, čelí depresiisamovražedným myšlienkam.

Po niekoľkých dňoch až týždni tento akútny stav postupne mizne. Dostavuje sa však veľmi silná únava, trvajúca niekoľko týždňov. Aj keď tieto fyzické príznaky relatívne rýchlo vymiznú, zlé psychické stavy pretrvávajú mesiace, niekedy aj roky.

Viete, čo sa v tejto fáze deje? Mozog sa znovu učí vytvárať endorfíny, tzv. enzýmy šťastia, ktoré sa počas dlhodobého užívania heroínu prestali vylučovať.

Abstinenčný syndróm pri amfetamínových drogách (napr. pervitín)

Drogy amfetamínového typu, ako napr. pervitín alebo extáza, nespôsobujú také intenzívne fyzické problémy ako heroín. Vysadenie drogy sa však viac prejaví po duševnej stránke. Abstinujúci bude nasledujúce 23 dni pociťovať:

 • túžbu po droge,
 • intenzívnu únavu,
 • túžbu po spánku – zároveň poruchy spánku a nepríjemné sny,
 • zvýšenú chuť do jedla,
 • podráždenie,
 • úzkosť, depresiu.

Novorodenecký abstinenčný syndróm

Sú to veľmi smutné prípady. K abstinenčnému syndrómu totiž dochádza hneď po narodení dieťaťa, keďže jeho matka užívala návykové látky počas tehotenstva. Dieťa nedobrovoľne dostávalo návykové látky cez placentu, no keď sa prísun preruší (pôrodom – čiže odstrihnutím od matky), abstinenčný syndróm sa prakticky okamžite prejaví.

Novorodenec má ťažkosti:

 • neurologické – kŕče, podráždenosť, nespavosť,
 • respiračné – dýchavica, zástava dýchania, omodrievanie, výtok z nosa,
 • zažívacieproblémy pri saní a prehĺtaní, hnačky, celkové neprospievanie,
 • ďalšiezvýšená teplota, zrýchlená činnosť srdca, nadmerné potenie atď.

Abstinenčný syndróm ešte v tele matky

Abstinenčný syndróm sa môže prejaviť už v maternici, keď závislá matka preruší užívanie návykovej látky. Plod má abstinenčné príznaky skôr ako matka – napríklad zvýši svoju pohybovú aktivitu, ale môže mať aj kŕče, ktoré zapríčinia nedostatočný prísun kyslíka do mozgu, a potom hrozí jeho poškodenie. Rovnako môže dôjsť k vnútromaternicovému úmrtiu.

Keď sa bábätko nakoniec narodí, závažnosť abstinenčného syndrómu sa opäť odvíja od druhu návykovej látky. Stav týchto novorodencov si vyžaduje mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Niektoré deti sa z toho dostanú bez ujmy, iné majú trvalé následky. Najťažšie prípady sa zvyčajne končia úmrtím.

Liečba

Na úspešné zvládnutie abstinenčného syndrómu existujú detoxikačné programy. Tie poskytujú závislým osobám čo najlepšie podmienky na zvládnutie náročného obdobia. Kde a akým spôsobom bude detoxikačný program prebiehať, závisí od miery závislosti, resp. sily príznakov, ktoré nastupujú pri odvykaní.

Ľahšie abstinenčné formy, ako napr. mierny tras, nespavosť, sa dajú zvládnuť aj v ambulancii praktického lekára alebo psychiatra – podávaním upokojujúcich liekov. Pri ťažších či život ohrozujúcich stavoch je nevyhnutná ústavná liečba, a to buď na psychiatrických oddeleniach, alebo v špecializovaných zariadeniach.

Postakútny abstinenčný syndróm

Keď intenzívne abstinenčné príznaky pominú, pre človeka to ani zďaleka ešte neznamená koniec trápenia. Čakajú naňho ďalšie prekážky, najmä v podobe postakútneho abstinenčného syndrómu. Príznaky sú väčšinou psychického charakteru, ale môžu pretrvávať veľmi dlho – týždne, mesiace i roky.

Niektoré prejavy pretrvávajú dokonca po celý život. Človek potrebuje nepretržitú farmakologickú alebo psychoterapeutickú liečbu. A to je hlavný dôvod, prečo je liečba závislosti od návykových látok taká problematická a prečo sú recidívy také časté.

Príznaky:

 • depresia, úzkosť, panika,
 • neschopnosť pociťovať radosť,
 • obsesívno-kompulzívne správanie,
 • negatívne myšlienky,
 • beznádej, hlboké pocity viny,
 • silná túžba po droge,
 • nesústredenosť,
 • problémy s fyzickou koordináciou,
 • zvýšená citlivosť na bolesť.

Život človeka po prekonaní abstinenčného syndrómu

Aj keď už má človek tú prvú fyzicky najnáročnejšiu fázu za sebou, ani zďaleka to neznamená, že nad závislosťou vyhral. Naopak, čaká ho dlhý a náročný boj. Potrebuje sa naučiť žiť bez závislosti. To predpokladá, že zmení svoj hodnotový systém. Musí nabehnúť na bežné fungovanie, nestratiť sa v realite a vyrovnať sa so všetkými psychickými príznakmi. Zároveň si nájsť alebo obnoviť svoj zmysel života. Vykonávať činnosti, aktivity a záujmy, ktoré vyplnia pociťovanú prázdnotu. Bude musieť upustiť od svojich starých zvykov a pravdepodobne aj od svojich starých známych.

To všetko znie jednoducho, no celé to zvládnuť je veľmi náročné. A taktiež je nepravdepodobné, že by si s tým človek poradil sám. Potrebuje pomoc. Samozrejme, pomoc tých najbližších, rodiny a priateľov, je veľmi podstatná. No nemusí byť dostačujúca. Obrátiť sa na odbornú pomoc je určite namieste. Človek trpiaci závislosťou po prekonaní abstinenčného syndrómu môže požiadať o pomoc:

 • v centre pre drogovo závislých,
 • na psychiatrickom oddelení,
 • na linke dôvery zameranej na pomoc pri toxikománii,
 • vyhľadaním psychológa vo forme psychologických terapií,
 • vyhľadaním skupiny anonymných alkoholikov a drogovo závislých ľudí.

Zdroje:

Jozef Benkovič: Pacient – alkoholik, zdravotné riziká, možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti praktického lekára, OLÚP, Predná Hora, n. o., 2006.

https://sosprk.sk/dokumenty/vychovne-poradenstvo/kde-hladat-pomoc.pdf

http://www.solen.sk

http://www.drogy.org

http://www.infodrogy.sk

https://www.zivotbezzavislosti.sk

Pridaj komentár