Bipolárna porucha: Ako sa žije s maniodepresiou

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Netreba zdôrazňovať, že prejavy bipolárnej poruchy sú pre pacienta veľmi zničujúce. Veď zasahujú do rôznych aspektov bytia. Či už ide o depresívnu fázu, alebo manickú fázu, choroba hlboko ovplyvňuje celý život.

Vieme si predstaviť, aké ďalekosiahle dôsledky má konanie človeka v manickej fáze? Ako to vplýva na jeho vzťahy, profesijný život či finančnú stránku? Prejdime si to postupne.

Ako ovplyvňuje maniodepresia vzťahy?
Čo treba vedieť o bipolárnej poruche a schopnosti zaobchádzať s financiami?
K akým problémom môže prísť v zamestnaní?
Prečo bipolárna porucha vedie k alkoholu aj samovraždám?
Ktoré známe osobnosti potrápila maniodepresia?

Bipolárna porucha a vzťahy

Okrem pacienta sú to predovšetkým jeho najbližší, ktorí trpia jeho poruchou. Počas depresívnej fázy sú mu veľkou oporou, pomáhajú mu s bežnými vecami. V manickom období zas musia čeliť rôznym krajnostiam, bláznivým nápadom, výstrednému správaniu.

Niet sa čo diviť, že manželstvá maniodepresívnych ľudí sa často rozpadajú. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že v manickej fáze sa človek môže správať výstredne, činí neslušné poznámky, ukazuje vulgárne gestá, čo je veľmi nepríjemné, ak máme spoločných známych. Celkovo zvýšená sexuálna energia zas prináša milostné romániky a promiskuitné správanie.

Blízki ľudia sa cítia bezradní, preto sú to často oni, kto vyhľadá odbornú pomoc. A je to správny krok, pretože s ich pomocou dokáže odborník ľahšie určiť diagnózu. Po označení problému potom ľahšie čelíme správaniu pacienta. V každom prípade, vyžaduje si to mnoho síl, súcitu a empatie.

Rizikové zaobchádzanie s financiami

Jedným z najčastejších znakov manickej fázy je nezodpovedné a riskantné zaobchádzanie s peniazmi. Kvôli silnému nadšeniu a eufórii človek podľahne záchvatom nakupovania alebo organizuje finančne nákladné večierky. Pritom absolútne nehľadí na to, čo si môže dovoliť – pokojne zájde do debetu alebo si peniaze požičia.

K finančným problémom môžu prispieť aj neuvážené investície, stávky, nereálne podnikateľské plány, pokuty, súkromné pôžičky. Keď sa k tomu pripočíta strata zamestnania či neschopnosť vykonávať doterajšiu profesiu, zázemie celej rodiny je veľmi ohrozené.

Žena prehnane nakupuje
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Bipolárna porucha a práca

Pacient v manickej fáze síce môže disponovať vysokým pracovným nasadením, hyperaktivitou, húževnatou činnosťou (aj dlho no noci), nemá to však dlhodobý charakter. Navyše jeho činnostiam chýba systematickosť, usporiadanosť.

Napriek tomu, niektorí pacienti označujú tieto fázy za veľmi plodné a kreatívne. Toto však skôr platí pre hypomániu, nie manickú fázu. V každom prípade – depresívna fáza položí jedinca na lopatky, oberie ho o akúkoľvek energiu a chuť do práce.

Neschopnosť fungovať v pracovnom procese, kde sa od človeka očakáva pravidelný výkon, sa prejaví pomerne rýchlo, nemožno to dlho skrývať. Na druhej strane, niektorí pacienti opustia zamestnanie dobrovoľne, pretože zatúžia po zmene kariéry, čo je dôsledok manickej fázy.

Žiaľ, maniodepresia dokáže výrazne zasiahnuť do kariérneho života jedinca aj do jeho finančných príjmov. Pri vhodnej liečbe a disciplinovanosti chorého je však pravdepodobnosť zaradenia do pracovného života pomerne vysoká (oproti iným psychickým poruchám a ochoreniam).

bipolárna porucha
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Právne dôsledky maniodepresie

To, že maniodepresívni ľudia prichádzajú v manickej fáze do konfliktu so zákonom, ba dokonca páchajú trestnú činnosť, nie je nič výnimočné. Uvádza sa, že je to až 30 % pacientov, prevažne mladších ľudí. Ide o urážky na cti, krádeže, podvody, násilnícke správanie, znásilnenia, ujmy na zdraví, poškodenia majetku, exhibicionizmus, dopravné priestupky.

Bipolárna porucha a alkohol

V manickej fáze často dochádza k nadmernému užívaniu alkoholu, cigariet alebo iných návykových látok. Z tohto dôvodu niekedy dôjde k chybnej diagnostike, keďže nevhodné správanie sa vysvetlí závislosťou alebo chvíľkovou opitosťou.

Konzumácia návykových látok však s bipolárnou poruchou úzko súvisí. Až 60 % pacientov totiž trpí maniodepresiou aj závislosťou, čo negatívne stavy, samozrejme, ešte prehlbuje.

Niekedy sa maniodepresia prejaví práve po užití drog (napr. kokaínu) alebo po nadmernom požití alkoholu. Užívanie návykových látok je však skôr dôsledkom poruchy než jej príčinou.

bipolárna porucha a alkohol
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Maniodepresia a samovražda

Maniodepresia prináša do života človeka mnoho komplikácií. Najväčším nebezpečenstvom je riziko samovraždy, ktoré je tu veľmi vysoké. Z prieskumov, ktoré uskutočnili vo viacerých rozvinutých krajinách, vyplýva, že až 15 % neliečených pacientov umiera „vlastnou rukou“ a viac ako 25 – 50 % sa o samovraždu aspoň raz pokúsi.

Bipolárna porucha u detí

Niektoré symptómy maniodepresie môžu vyplávať na povrch už počas detstva alebo dospievania. Predpoklady na poruchu sa v tomto období prejavia ako určité výchovné problémy, zvýšená dráždivosť, výbuchy hnevu, úzkostné stavy atď.

Známe osobnosti s bipolárnou poruchou

 • Miloš Kopecký,
 • Richard Müller,
 • Petr Muk,
 • Kurt Cobain,
 • Mariah Carey,
 • Robbie Williams,
 • Ozzy Osbourne,
 • Catherine Zeta-Jones,
 • Vincent van Gogh,
 • Hans Christian Andersen,
 • Winston Churchill,
 • Robert Schumann.

Filmy, kde vystupujú postavy s príznakmi maniodepresie (alebo s podobnými osobnostnými črtami):

 • Električka zvaná túžba (réžia: Elia Kazan, 1951).
 • Žena pod vplyvom (réžia: John Cassavetes, 1974).
 • Pollock, (réžia: Ed Harris, 2000).
 • Veľká ryba (réžia: Tim Burton, 2003).

Zdroje:
Christian Gay: Bipolární porucha, Rady pro rodiny a blízké osob s maniodepresivními stavy, Portál s.r.o., Praha 2010

Bipolárna afektívna porucha


https://www.lundbeck.com/sk/poruchy-mozgu/ostatne-ochorenia/bipolarna-afektivna-porucha

Bipolárna porucha = maniodepresia

Pridaj komentár