Ženská frigidita: Prečo nemám chuť na sex?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Chuť na sex je jeden z najdôležitých prvkov v živote dospelej ženy.

Ide o základný inštinkt rozmnožovania sa, avšak tento pud je vysoko premenlivý a podmieňovaný situáciou, v ktorej sa nachádza.

Je normálne, že v niektorých situáciách je naša túžba znížená. Môže byť za tým stres, choroba alebo nevhodný partner.

Čo však vtedy, keď je tento stav dlhodobý a prináša vzťahové problémy?

Čo je to frigidita?

Frigidita je charakterizovaná ako absencia sexuálnej túžbyvzrušivosti u ženy. Sexuálnu túžbu a vzrušivosť si netreba zamieňať – nejde o to isté. Túžba je chápaná ako motivácia, resp. aktívny záujem o sex, vzrušivosť je už fyzický prejav (zvlhnutie vagíny a jej zvýšené prekrvenie).

Frigidita patrí k najčastejším ženským sexuálnym dysfunkciám. Poznáme aj ďalšie narušenia, ako napríklad:

 • anorgazmia – absencia orgazmu pri sexuálnom styku,
 • sexuálna averzia – odpor k sexu,
 • vaginizmus – reflexné stiahnutie svalov pošvy, ktoré znemožňuje preniknutie penisu,
 • dyspareunia – bolesť pri styku.

Tieto poruchy sú veľmi často prepojené. Je logické, že ak trpíte bolesťou pri styku, alebo neviete dosiahnuť orgazmus, váš záujem o sex klesá.

ženská frigidita zo stresu
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kedy je isté, že ma postihla frigidita?

Zovšeobecniť, kedy už ide o frigiditu, je veľmi ťažké, ba až nemožné. Neexistujú totiž žiadne odporúčania, ktoré by vám diktovali, ako často, či ako silno musíte túžiť po sexe.

U každej ženy je to individuálne. Okrem toho existuje mnoho objektívnych aj subjektívnych príčin, ktoré majú vplyv na váš sexuálny život.

Aj preto sa odporúča, aby ste frigiditu začali riešiť až vtedy, keď u vás vyvoláva nespokojnosť, resp. nezhody v partnerskom vzťahu. Existujú pritom určité kritériá, ktoré pri diagnostike môžu pomôcť:

 • žiadny alebo znížený záujem o sexuálne aktivity,
 • žiadne alebo minimálne erotické myšlienky a fantázie,
 • žiadna alebo znížená snaha o začatie sexuálneho styku,
 • žiadna odozva pri partnerovej snahe o začatie styku,
 • chýbajúce alebo znížené pociťovanie rozkoše pri skoro každom styku,
 • žiadne alebo znížené vzrušenie pri samotnom styku, alebo pri akýchkoľvek sexuálnych stimuloch (zrakových, slovných).

Ak tieto príznaky trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ženu trápia, a nie sú spôsobené nejakým ochorením, liekmi alebo problémami s partnerom, pravdepodobne ide o frigiditu.

Nie ste v tom osamotená

Túžba po sexe je intímna vec, o ktorej sa nikomu ľahko nehovorí. Preto možno máte pocit, že ste naokolo jediná, kto má podobný problém.

V skutočnosti však štatistiky hovoria, že až 30 % žien vo veku od 18 do 59 rokov zažilo znížený záujem o sex.

Zníženú túžbu po sexe, a s tým spojenú nespokojnosť, hlási 8,9 % žien vo veku od 18 do 44 rokov a 12,3 % žien vo veku od 45 do 64 rokov. Nad 65 rokov je to 7,4 %.

ženská frigidita choroba
Zdroj foto: Shutterstock.com

Najčastejšie príčiny sexuálnych dysfunkcií

Pri sexuálnych dysfunkciách sú častokrát kľúčové psychické psychologické faktory. Príkladom môže byť depresia, úzkosť, nespokojnosť so vzhľadom alebo sexuálne zneužívanie.

Stres, náročné životné obdobie, nespokojnosť s partnerom alebo nedostatočná komunikácia, môžu byť tiež dôvodom na znížený záujem o sex. V niektorých prípadoch negatívne ovplyvňuje sexualitu ženy aj kultúra a ideológia, v ktorej vyrastala.

Sexuálne dysfunkcie bývajú vyvolané aj zdravotnými problémami. Túžbu znižuje vysoký krvný tlak, Parkinsonova choroba, úrazy hlavy alebo cukrovka.

Problémy so vzrušivosťoudosiahnutím orgazmu prináša napr. znížená činnosť štítnej žľazy, zneužívanie drog alebo odstránenie vaječníkov.

Za bolesť pri styku zas môžu ochorenia kože, pohlavnéhomočového systému. Vážnejšie ochorenia, ako napríklad rakovina, ovplyvňujú všetko menované.

Hladiny pohlavných hormónov, hlavne estrogénu a testosterónu, majú tiež veľký dosah na sexuálny život ženy, ak nie sú v rovnováhe.

Najmä počas menopauzy tieto hladiny kolíšu, a vtedy môže žena pociťovať rôzne ťažkosti. Musíme si však uvedomiť, že s pribúdajúcim vekom sa znižuje sexuálna túžba a vzrušivosť, je to prirodzený jav.

Aj užívanie liekov môže mať vplyv na vývoj ženskej sexuálnej dysfunkcie. Ide hlavne o lieky, ktoré sa používajú ako antidepresíva (napríklad paroxetín, fluoxetín alebo sertralín). Vzrušivosť môžu potlačiť aj:

To, že tieto lieky môžu mať dané účinky, ešte neznamená, že ich aj budú mať. Ak by sa vyskytli problémy, s pomocou lekára alebo farmaceuta nájdete inú alternatívu.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako sa lieči ženská frigidita

Ak sa rozhodnete frigiditu riešiť, lekár vyhodnotí váš celkový zdravotný stav, posúdi lieky, ktoré užívate, a položí vám niekoľko intímnych otázok, ako napríklad:

 • či ste sexuálne aktívna,
 • ako veľkú túžbu pociťujete,
 • či sa viete vzrušiť,
 • akú máte sexuálnu históriu,
 • či viete dosiahnuť orgazmus,
 • či pociťujete pri styku bolesť.

Prácu môžete lekárovi uľahčiť, ak prídete na vyšetrenie pripravená, vymenujete všetky vaše ochorenia a lieky, ktoré užívate. V niektorých prípadoch vám pomôže aj praktický lekár pre dospelých, inokedy je potrebné vyhľadať sexuológa.

Psychoterapeutické sedenia

Hovorí sa, že najdôležitejším sexuálnym orgánom ženy je mozog. Nie je preto prekvapením, že pri liečbe a zvládaní frigidity ustupujú lieky do úzadia, a centrom záujmu sú rozhovory – psychoterapie (sedenia). Veľmi dôležitá je úprimná komunikácia s partnerom.

Sexuálny styk zahŕňa vás oboch, preto by ste mali problémy riešiť spoločne. Je šanca, že takýto rozhovor vyrieši nezáujem o sex úplne, ak bol jeho príčinou napríklad nedostatok intimity alebo dôvery, resp. odcudzenie medzi partnermi.

Netreba podceňovať ani sexuálnu „výchovu“ oboch partnerov. Obaja by mali pochopiť, že znížený záujem o sex nie je nič nenormálne, a že v prechodnej forme postihne veľké percento žien. Mnoho mužov si nezáujem partnerky o sex pripisuje ako vlastné zlyhanie, čo väčšinou nie je pravda.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Podobne treba zobrať do úvahy, že ženy a muži sú rozdielni – chuť na sex, resp. prežívanie sexuálneho styku ovplyvňujú hladiny hormónov, a či chceme alebo nie, ženy počas svojho života zažívajú väčšie hormonálne výkyvy (pre menštruačný cyklus, tehotenstvo, menopauzu). Najmä v týchto situáciách a životných cykloch treba byť chápavý.

Ak sa pri riešení problému rozhodnete vyhľadať pomoc odborníkov, pravdepodobne vám odporučia psychoterapiu – rôzne sedenia, na ktorých budete so špecialistom na sexuálne a vzťahové problémy rozoberať váš stav.

Súčasťou sedení je náuka, ako porozumieť svojmu telu, ako objaviť, čo je pre vás príjemné, či ako zlepšiť intimitu s vaším partnerom. O danej problematike vám pravdepodobne poskytnú pacientske informačné brožúry.

Dobrou cestou, hlavne pri riešení anorgazmie (absencie orgazmu pri sexuálnom styku), je častejšia masturbácia alebo použitie vibrátora. V prípade nedostatočného zvlhnutia vagíny sa používajú lubrikanty.

Zlepšenie vášho stavu môže priniesť aj úprava životného štýlu. Nepreháňajte to s alkoholom, cvičte a vyhýbajte sa stresu. Nezabúdajte na vyváženú stravu a pitný režim.

Naozaj nebudem brať lieky na frigiditu?

Lieky nie sú pri ženských sexuálnych dysfunkciách používané. Samozrejme, neplatí to v situáciách, keď sa dysfunkcie vyskytnú kvôli nejakému zdravotnému problému.

Ak je dysfunkcia spôsobená napríklad zníženou činnosťou štítnej žľazy (hypotyreózou), vyriešenie primárneho problému upraví aj apetít na sex. Ak je za nezáujmom o sex nedostatok hormónov, možno ich doplniť zvonku, čo sa nazýva hormonálna substitučná liečba.

Výnimku tvoria prípravky s obsahom estrogénu, hlavne krémy. Sú odporúčané, ale len u žien, u ktorých sexuálnu dysfunkciu spôsobila hormonálna nerovnováha. Na Slovensku však nie sú dostupné.

Afrodiziaká a ženská frigidita

Ak vám napadne siahnuť po afrodiziakách, pamätajte si nasledovné: nemýľte si tieto prípravky s účinnými liekmi. Ich účinok totiž nie je klinicky overený, a na liečbu frigidity sa oficiálne neodporúčajú.

V prípade, že sa určitý typ sexuálnej dysfunkcie týka aj vás, nezúfajte. Riešení aj prístupov, ako tento problém vyriešiť, je viacero. Nezabúdajte však na dve zásadné veci: počúvajte svoje telo a komunikujte so svojím partnerom.

Autorka je farmaceutka

Bibliografia:

Armstrong Carrie, ACOG Guideline on Sexual Dysfunction in Women, Am Fam Physician, Sep 2011, 15;84 (6):705-709

Faubion a kol., Sexual Dysfunction in Women: A practical Approach, Am Fam Physician, Aug 2015 15;92 (4):281-288

What is female sexual dysfunction? HarvardHealth Publications, Harvard Medical School.

Informácie v článku „Ženská frigidita – prečo nemám chuť na sex?“ nenahrádzajú vyšetrenie u lekára.

4 odpovedí na “Ženská frigidita: Prečo nemám chuť na sex?

 1. Spätné upozornenie: Aké najčastejšie chyby robia ženy v klimaktériu? - Swiss natural
 2. Spätné upozornenie: Syndróm vyhorenia: Nemýľte si ho s bežnou únavou - Swiss natural
 3. Spätné upozornenie: Menopauza: náročné obdobie v živote ženy - Swiss natural

Pridaj komentár