Darujte svoje 2 % občianskemu združeniu SLOVENSKÝ PACIENT

Rozhodli ste sa darovať 2 % zmysluplnej organizácii?

SLOVENSKÝ PACIENT je dobrý tip. Presvedčte sa o tom.

Prečo práve MY?

        1. Prevencia na prvom mieste

Podporujeme vaše úsilie zostať zdraví. Okrem článkov na stránke združenia spracovávame pacientské postupy, užitočné brožúry a inšpirujúce videá. Vďaka vašim 2 % je táto naša činnosť dlhodobo udržateľná.

       2. Zmena je zdravie

Kto sa nevie zmeniť, nemôže očakávať viac zdravia. Sme súčasťou odborných skupín, ktoré sa venujú tzv. behaviorálnym intervenciám na základe vedeckých štúdií. O zmene správania prednášame lekárom na odborných podujatiach, ako aj študentom na Farmaceutickej a Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

       3. Sprevádzame vás

Vedieť, čo robiť, aby sme si uchránili svoje zdravie, je veľmi dôležité. Rovnako dôležité je ale aj to, ako túto zmenu zmenu zvládnuť. Využívame znalosti z koučingu a motivačných rozhovorov, aby sme vám pomohli zmeniť a stabilizovať si nové návyky.

Čo sme už urobili?

       1. V roku 2023 ste nás navštívili 1 057 000 krát

Každoročne pripravíme vyše 100 článkov. Na obsahu pracujeme s odbornými garantmi a odbornými spoločnosťami. Ďakujeme za vašu dôveru!

       2. Pripravili sme pre vás pacientské postupy

V roku 2023 sme pripravili 9 pacientských postupov – Antibiotiká – ako ich správne užívať, Horúčka u detí, Horúčka u dospelých, Infekcie horných dýchacích ciest, Liek vs. výživový doplnok, Poruchy imunity, Prenatálna starostlivosť, Rastlinný liek a Stravovacia pyramída. Všetky postupy nájdete na stránke www.standardnepostupy.sk. S týmito postupmi ste sa mohli stretnúť aj na sociálnych sieťach, či vo forme letákov v ambulanciách u lekárov.

       3. Sme silnejší vďaka partnerom

Vďaka 2% od spoločnosti Kyndryl sme mohli pre vás pripraviť cennú brožúru – Čo ma čaká, keď ochoriem. S Ligou proti rakovine a so zdravotnou poisťovňou Union sme pripravili Sprievodcu onkologického pacienta. Pre Union sme realizovali príspevky do projektu Union pre zdravú dušu. Z grantu Národného onkologického inštitútu sme pracovali na kampani www.onkokontrola.sk.

POSTUP a TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2 % Z DANE 

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Priamo v daňovom priznaní, v časti VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, si vypočítate

a) 2 % z vypočítanej danej – ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z vypočítanej danej – zaškrtnete len v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je potrebné podať ako prílohu k daňovému priznaniu.

Ak sa rozhodnete nám poukázať Vaše 2 %, resp. 3 %, budeme poctení. Do údajov o prijímateľovi uvediete:

IČO: 42184371
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: SLOVENSKÝ PACIENT
Sídlo, Súpisné číslo, PSČ, Obec: Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava

Môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov, aby sme sa o Vašej ochote pomôcť nášmu OZ dozvedeli. Nebudeme vedieť sumu, pošlú nám len zoznam mien osôb, ktoré dali súhlas na zverejnenie.

Podmienky na poukázanie podielu na dani:

  • Daňové priznanie podáte v lehote na podanie (nezáleží, či je to v riadnom termíne, alebo si lehotu predlžujete oznámením).
  • Nemáte nedoplatok na dani, a daň za aktuálne zdaňovacie obdobie uhradíte v termíne.
  • Nemáte povolený odklad platenia dane.
  • Nemáte povolenie na platbu dane v splátkach.

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 alebo až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 alebo až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (časť IV.) sú uvedené riadky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 42184371
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: SLOVENSKÝ PACIENT
Sídlo, Súpisné číslo, PSČ, Obec: Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad, a daň uhraďte včas a v správnej výške.

Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. Poukázať môžete:

a) 2 % z vypočítanej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

b) 3 % z vypočítanej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je potrebné podať spolu s vyhlásením na daňový úrad.

Môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov, aby sme sa o Vašej ochote pomôcť nášmu OZ dozvedeli. Nebudeme vedieť sumu, pošlú nám len zoznam mien osôb, ktoré dali súhlas na zverejnenie.

3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani (príp. aj spolu s Potvrdením o dobrovoľníctve) doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 42184371
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: SLOVENSKÝ PACIENT
Sídlo, Súpisné číslo, PSČ, Obec: Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava

Všetky potrebné informácie nájdete aj na webe: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/