Fetálny alkoholový syndróm: Čo sa stane, ak budete v tehotenstve piť?

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Na rôznych diskusných fórach nájdete, ako sa budúce mamičky dohadujú, či si môžu dopriať dve deci vína, pivo alebo iný alkohol. Žiaľ, mnohé si ani dnes neuvedomujú, že akýkoľvek alkohol by mal byť v tehotenstve tabu. Pre tehotné totiž neexistuje žiadne bezpečné množstvo žiadneho druhu alkoholu. Neriskujete len svoje zdravie a tehotenské komplikácie. Odnesie si to aj vaše dieťa a neraz na celý život.

Čo je fetálny alkoholový syndróm?

Aké sú príčiny jeho vzniku?

Ako vyzerajú príznaky syndrómu fetálneho alkoholu?

Dá sa fetálny alkoholový syndróm liečiť?

Akých komplikácií sa treba obávať?

Ako predídete tomuto stavu?

Fetálny alkoholový syndróm je najťažšou poruchou alkoholového spektra plodu. Zahŕňa skupinu vrodených chýb, ktoré nastávajú vtedy, keď budúca mamička pije alkohol. Medzi ďalšie poruchy fetálneho alkoholového syndrómu (FAS) patria:

 • čiastočný fetálny alkoholový syndróm,
 • vrodené chyby súvisiace s alkoholom,
 • porucha nervového vývoja vyvolaná alkoholom,
 • neurobehaviorálna porucha súvisiaca s pôsobením alkoholu na plod.

Tieto poruchy ovplyvňujú deti rôzne: príznaky sa pohybujú od miernych až po závažné. Najčastejšie zahŕňajú problémy so srdcom, obličkami a kosťami, poruchy učenia sa a nízke IQ, problémy s pamäťou, koordináciou a pozornosťou, hyperaktivitu, problémy so spánkom a dojčením novorodeniatka, ale aj mentálnu zaostalosť.

Nezanedbateľné je, že príznaky fetálneho alkoholového syndrómu sa zvyknú s pribúdajúcimi rokmi zhoršovať.

Fetálny alkoholový syndróm: Príčiny

Alkohol – vrátane vína, piva, tvrdého alkoholu i likérov – je jednou z najčastejších príčin vrodených chýb detí. Je to o to smutnejšie, že FAS sa dá veľmi jednoducho predísť. Ako alkohol, ktorý vypije matka, škodí dieťaťu?

Plod v maternici nemá úplne vyvinutú pečeň. Nedokáže spracovať alebo odbúrať alkohol. Alkohol, ktorý sa dostane do krvi matky, teda ľahko poškodí orgány dieťaťa.

Alkohol a obrázok embrya
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Čo vám a plodu hrozí, ak v tehotenstve pijete alkohol?

 • Potrat počas prvých mesiacov tehotenstva.
 • Narodenie mŕtveho plodu v druhej polovici tehotenstva.
 • Predčasný pôrod. Pitie alkoholu zvyšuje riziko predčasného pôrodu. Predčasne narodené deti majú zase vyššie riziko zdravotných problémov, vrátane chronických a i tých vážnych. Často medzi ne patria problémy s dýchaním a ďalšie stavy súvisiace s nezrelosťou pľúc.
 • Vrodené chyby dieťaťa. Z nich sú najčastejšie ochorenia srdca a obličiek. Iné majú problémy so zrakom, sluchom.

Najvážnejšie problémy vznikajú, keď tehotná žena pije alkohol v prvom trimestri. Vtedy sa začína vyvíjať mozog plodu. Neznamená to však, že druhý a tretí trimester sú bezpečné. Mozog sa vyvíja počas celého tehotenstva, aj mierne množstvo alkoholu dokáže tento proces narušiť.

Pre tehotné ženy neexistuje žiadne „bezpečné“ množstvo alkoholu. Žiadneho druhu.

Žena pije víno v tehotenstve
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Fetálny alkoholový syndróm: Príznaky

Tento stav má množstvo príznakov, ku ktorým patria telesné, neurologické problémy a tiež poruchy správania.

Telesné príznaky:

 • malá veľkosť hlavy a mozgu,
 • problémy so zrakom alebo sluchom,
 • deformácie kĺbov, končatín a prstov,
 • výrazné črty tváre: malé, ďaleko od seba posadené oči, tenká horná pera, chýba vyvýšenina medzi nosom a hornou perou, nízky chrbát nosa, neobvykle tvarované uši.

Neurologické príznaky:

 • problémy s učením sa,
 • problémy s koordináciou a rovnováhou,
 • neschopnosť správneho chápania okolností,
 • hyperaktivita,
 • náladovosť

Problémy so správaním:

 • výrazne oslabené sociálne zručnosti,
 • problémy v škole,
 • neschopnosť kontrolovať impulzy.

Keďže fetálny alkoholový syndróm sa vyskytuje v spektre – môže byť vyvinutý v rôznej miere, neexistujú presné štatistiky. Podľa odhadov plne vyvinutým stavom trpí 1 zo 750 novorodencov a 10 – 12 z 1000 novorodencov má menej závažné príznaky.

Diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu

Neexistuje žiadny laboratórny test, ktorý by dokázal, že plod má alebo nemá fetálny alkoholový syndróm.

Pri diagnostike fetálneho alkoholového syndrómu lekári sledujú, či dieťa má neobvyklé črty tváre, nižšiu výšku a váhu, malú veľkosť hlavy. Či ho netrápia problémy s pozornosťou a hyperaktivitou, rovnako pozorujú koordináciu. Mnoho z príznakov FAS sa podobá na ADHD – z neurologického hľadiska a z pohľadu problémov s učením. Žiaľ, mnoho matiek neprizná, či v tehotenstve pili alkohol alebo nie. A už vôbec nie koľko. Množstvo a frekvenciu často bagatelizujú.

Dôležitým momentom, ktorý netreba zanedbávať, je pomoc matke so závislosťou od alkoholu. Alkoholičky nemajú také rodičovské schopnosti, aké ich deti potrebujú. Odvykanie je náročné, ale pri správnom vedení a čo najskoršom riešení problému z nich môžu nakoniec byť matky ako ostatné. Horšie je, že mnohé kvôli nedostatku skúseností, pomoci alebo bez partnera pokračujú v pití aj pri dojčení. Nezabúdajte na to, že ani v období dojčenia nie je vhodný čas na popíjanie alkoholu.

Príznaky fetálneho alkoholového syndrómu sa nedajú liečiť, ale včasná diagnostika zlepší vývoj dieťaťa a jeho vyhliadky do budúcnosti. Výskumy ukazujú, že deťom s FAS sa darí lepšie, keď sú diagnostikované pred dosiahnutím veku 6 rokov a majú láskavých, starostlivých rodičov, stabilný domov.

Lekárka meria obvod hlavy novorodenca
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Ako sa fetálny alkoholický syndróm lieči?

 Vyliečiteľný síce nie je, ale správna terapia pomáha pri správaní a výchovných problémoch. Vhodné je, keď rodičia absolvujú školenie, aby vedeli, ako pomáhať dieťaťu. I keď neexistujú žiadne lieky na liečbu fetálneho alkoholového syndrómu, sú lieky, ktoré môžu pomôcť pri častých prejavoch – pri hyperaktivite, neschopnosti sústrediť sa alebo pri úzkosti.

Patria sem:

 • antidepresíva na liečbu problémov s náladami, podráždenosťou, agresiou a na elimináciu problémov v škole,
 • lieky proti úzkosti,
 • stimulanty na liečbu behaviorálnych problémov, ako sú hyperaktivita, problémy so sústredením a slabá kontrola impulzov,
 • neuroleptiká používané na liečbu problémov so správaním.

Aké doplnkové terapie prinášajú osoh? Vyskúšajte masáže, akupunktúru, cvičenie, detskú jogu.

S dieťaťom, ktoré má potvrdené FAS, je dôležité pravidelne chodiť na kontroly k odborníkom. Potrebujú ho pozorne sledovať, aby vedeli, či je potrebné upraviť liečbu. Samozrejme, rodič k tomu vie intenzívne prispieť – ak má záujem.

Komplikácie, ktoré súvisia s fetálnym alkoholovým syndrómom

FAS často vedie k problémom v správaní – od zneužívania návykových látok cez nevhodné sexuálne správanie, agresiu, porušovanie zákonov až po samovražedné sklony. Mnohí nedokážu dokončiť školu, majú problémy s osamostatnením sa, zamestnaním.

Vynikajúca správa na záver: Tomuto všetkému môžeme veľmi ľahko predísť. Prevencia znamená jedno: nepiť alkohol vôbec alebo aspoň ho vylúčiť v prvom momente, keď máte podozrenie, že ste tehotná.

Ak pijete alkohol pravidelne a neviete si bez neho predstaviť život, vyhľadajte pomoc skôr, ako otehotniete. Alkoholu sa vyhýbajte počas celého tehotenstva a dojčenia. U detí matiek, ktoré nepijú alkohol, keď sú tehotné, sa nevyvinie fetálny alkoholový syndróm.

Zdroje:

https://www.webmd.com/baby/fetal-alcohol-syndrome#1

https://www.ruvzke.sk/sk/fas-2016

https://www.healthline.com/health/fetal-alcohol-syndrome

http://www.mayoclinic.com/health/fetal-alcohol-syndrome/DS00184

https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html

Pridaj komentár