Heroín: Droga, ktorá vás zaručene zomelie. Aké sú účinky heroínu?

Heroín.

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Vedeli ste, že heroín sa kedysi podával malým deťom na tlmenie kašľa?

Bolo to pred približne 100 rokmi, keď sa ešte nevedelo, ako veľmi je návykový.

Až keď sa prišlo na to, že heroín pôsobí na telo podobne ako morfín – ale silnejšiehoršie – museli lieky s jeho obsahom navždy stiahnuť z trhu.

Čo je to heroín?

Heroín je príbuzný morfínu, známeho lieku proti bolesti. Rovnako ako morfín, aj heroín sa vyrába z maku siateho. Hlavnými producentmi tejto drogy sú krajiny Ázie, ako Afganistan, Pakistan či Irán, Ameriku zásobuje napríklad Mexiko.

Heroín vyzerá ako biely hnedý prášok, alebo ako tmavá lepkavá tvrdá hmota. Jeho vzhľad závisí od spôsobu prípravy, čistoty a prímesí. Má mierne octovú vôňu (ale môže byť aj bez vône) a horkú chuť. Prímesy dokážu jeho chuť zmeniť.

Heroín sa najčastejšie podáva injekčne, k ďalším spôsobom patrí šnupanie, inhalovanie či fajčenie.

Heroín má veľa mien, slangovo sa stretnete s názvami ako herák, háčko, štof, omietka, matroš, kameň, ejč či kompot.

Aké sú účinky heroínu na telo?

Keďže heroín je štruktúrne veľmi podobný morfínu, aj účinky má v mnohom podobné. Napríklad, dokáže tlmiť bolesťkašeľ. Práve vďaka tomu mal pred 100 rokmi svoje miesto v medicíne.

Dnes sa „herák“ zneužíva najmä pre to, že človek má po ňom pocit šťastia a eufórie. Droga pôsobí tiež sedatívne, človek je utlmený, má pocit ťažkých nôh, jeho reakcie sú pomalšie.

Mnohí tento stav popisujú, ako keby sa im snívalo.

V čom tkvie nebezpečenstvo heroínu?

V utlmujúcom účinku a vo výraznej návykovosti. Pozor, utlmujúci účinok nepotláča len naše negatívne myšlienky, ale aj vedomie, srdce či dýchací systém! Po užití drogy sa spomalí dýchanie, srdcová činnosť, sme ospalí.

Keďže hranica medzi dávkou, ktorá prináša eufóriu, a „porciou“, ktorá vás už ohrozuje na živote, je tenká, môžete ľahko stratiť vedomie. Ľudia, ktorí to preženú, mnohokrát zomrú na zástavu dýchania, či udusenie zvratkami.

Ak si teraz hovoríte, že podobné účinky má aj morfín, a predsa sa podáva ľudom, takže to nebude až také strašné, ste na omyle. Dôvody, prečo je heroín nebezpečnejší, sú približne tri:

  • má silnejší účinok,
  • je návykovejší,
  • neužívate ho pod lekárskym dohľadom.

V prvom rade to znamená, že heroínom sa ľahšie predávkujete. A keď sa tak stane, je veľmi reálne, že pokiaľ nepríde včas záchranná služba, bude už neskoro.

Navyše, predaj heroínu je ilegálny, takže užívanie nie je štandardizované. Z toho vyplýva, že droga kúpená v rôznom čase, či od rôzneho výrobcu, môže mať iné množstvo účinnej zložky. Aj preto vám hrozí, že si dáte omnoho vyššiu dávku, ako by ste chceli.

Riziko predávkovania je najvyššie pri injekčnom podaní, čo je najpoužívanejšia forma, keďže takto sa do krvného obehu dostáva 100 % dávky.

heroín predávkovanie
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kedy sa objaví závislosť?

V odbornej praxi hovoríme pri drogách či liekoch o 2 formách závislosti. Prvá je fyzická, druhá psychická.

Hoci vybudovanie závislosti chvíľu trvá, nebezpečnosť heroínu tkvie v tom, že eufória a pocity šťastia môžu byť natoľko lákavé, že človek neodolá a dá si aj druhú, tretiu či štvrtú dávku – a potom už spadne do začarovaného kruhu.

A bude to ešte horšie. Telo si totiž časom vybuduje istú toleranciu na drogu, takže na vyvolanie rovnakej eufórie budete potrebovať už vyššie dávky.

Heroín účinkuje približne 8 hodín alebo kratšie, v závislosti od dávky a jednotlivca. V záverečnej fáze musí človek užívať 34 dávky denne. Nakoniec je teda stále pod vplyvom drogy.

Existujú náchylnejší jedinci?

Ak sa pýtate, či existujú akési predispozície, ktoré zvyšujú šance na to, že sa raz stanete závislými od heroínu, odpoveď je – áno. Výskumy ukazujú, že väčšina užívateľov heroínu trpí na duševné poruchy, skryté či diagnostikované.

Patrí sem napríklad depresia, úzkosť či maniodepresia. Aj preto sú niektorí ľudia náchylnejší na vznik závislosti, keďže euforický účinok drogy akoby potláča príznaky ich ochorenia. Cena za toto potlačenie, je však vysoká.

Rizikovým faktorom je takisto prostredie, v ktorom vyrastáte alebo žijete. Ak dospievajúci, či dospelý človek vidí, že jeho okolie považuje užívanie drog za prirodzené, zábrany budú uňho nižšie. Náchylnosť na vznik závislosti zvyšuje aj to, ak ste boli v minulosti závislí od obdobných látok či liekoch.

Nezabúdajte však, že predispozícia ešte neznamená, že závislosť sa u vás objaví. No vo vašej hlave by mala aspoň zasvietiť kontrolka, aby ste si dávali väčší pozor, najmä ak sa dostanete do rizikového prostredia, či do náročnej etapy života.

heroín abstinenčné nástroje
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kombinácia s inými liekmi alebo drogami? Len viac problémov…

Heroín má sám osebe mnoho negatívnych účinkov, no ľudia ho bežne kombinujú s inými drogami či liekmi. Ak však skombinujete heroín s tlmiacimi liekmi, sedatívny účinok heroínu sa zvýši.

To, samozrejme, zvýši aj riziko predávkovania a úmrtia (kvôli zástave dýchania). Tlmivé sú napríklad lieky na spanie, úzkosť, depresiu; tlmivý je aj alkohol.

V praxi sa preto ľudia snažia odstrániť tlmivý účinok heroínu inými drogami, ktoré majú naopak stimulujúci účinok. A tak skombinujú heroín napríklad s pervitínom. Táto kombinácia sa slangovo nazýva speedball alebo powerball.

Problém heroínu sa tým však nevyrieši, práve naopak. Protichodné účinky nemusí zvládnuť vaše srdce – a dostanete infarkt. Ďalším úskalím takýchto kombinácií je nepredvídateľnosť škodlivých účinkov, a to pre neznáme prímesy, ktoré boli do drogy pridané.

Riziká injekčného užívania

Injekčná forma, tá najpoužívanejšia, prináša špecifické riziká. Najhlavnejšie je to, že nedokážete znížiť dávku, pretože droga sa vstrekuje naraz. Do krvného obehu sa tak dostane 100 % heroínu, takže riziko predávkovania je najvyššie. Pri inhalácii či šnupani, sa 100 % heroínu do krvi nedostane.

Injekčné podávanie môže tiež poškodiť žily, a to kvôli rôznym prímesiam v droge. Prímesy takisto vyvolávajú nadmerné zrážanie krvi, pričom takáto zrazenina môže viesť k infarktu.

Okrem toho, mnohí ľudia nepoužívajú čisté a sterilizované ihly, alebo si ich medzi sebou „požičiavajú“. Ľahko sa takto nakazia vážnymi infekciami, ako napríklad žltačkou či HIV.

Závislosť od heroínu. Môžem sa vyliečiť?

Po všetkých tých negatívnych správach, máme pre vás aj jednu dobrú. Závislosť od heroínu sa vyliečiť . Nepôjde to síce ľahko, ale aj ľudia, ktorí boli kedysi závislí, dnes vedú nový, „čistý“ život. Platí však základné pravidlo – čím skôr sa závislosť podchytí, tým ľahšie prebieha liečba.

Liečba heroínovej závislosti na fyzickej úrovni

Liečba závislosti sa začína už tým, že sa pre ňu sami rozhodnete. Ak o nej totiž nie ste presvedčení, veľmi ľahko sa vrátite k užívaniu – len čo vyjdete z liečebného zariadenia, alebo sa vrátite do predošlého prostredia.

Samozrejme, pre každého je počiatočný stimul iný: niekto to urobí pre svoje deti, niekto pre partnera, rodičov či prácu, ktorú by chcel jedného dňa získať.

Samotná liečba prebieha pod odborným vedením. Personál vás najprv „odstaví“ od pravidelného prívodu heroínu; pripravte sa na to, že vaše telo bude protestovať a rýchlo nastúpi abstinečný syndróm.

Prvé príznaky abstinencie sa hlásia už po niekoľkých hodinách a plne sa rozvíjajú niekoľko dní. Príznaky zahŕňajú triašku, pocity chladu, hnačku, vracanie, bolesti svalov a kostí, či kŕče.

Proces detoxifikácie trvá niekoľko dnípár týždňov, čo závisí od miery závislosti. Niektorí ľudia môžu mať aj samovražedné sklony, a preto musia byť pod nepretržitým dohľadom.

Nemajte však obavy: existujú lieky, ktoré dokážu tieto ťažkosti zmierniť, aby ste preklenuli najťažšie obdobie.

Liečba heroínovej závislosti na psychickej úrovni

Na vyliečenie vám rozhodne nestačí odstránenie heroínu z tela. Musíte si vytvoriť pozitívne návyky, ktoré vám zabránia v tom, aby ste do pasce padli znova. Ide o takzvanú kognitívno-behaviorálnu terapiu.

V terapii sa učíte identifikovať rizikové situácie či správanie, aby ste ľahšie predchádzali lákadlám a nebezpečenstvám. Významnou zložkou je tiež podpora vašej rodiny, či známych. Veľmi prospešné sú stretnutia s ľuďmi, ktorí si podobnou skúsenosťou už prešli.

Ak liečbu úspešne ukončíte, nasleduje ešte posledný krok. Potrebujete sa vymaniť z rizikového prostredia a pretrhnúť kontakty s predošlou partiou, ktorá vás k závislosti priviedla.

Kde nájdem pomoc

Na Slovensku sa liečbe drogových závislostí venuje napríklad Centrum pre liečbu drogových závislostí, sídliace v Bratislave. Stretnutia ľudí, ktorí závislosť prekonali, alebo procesom len prechádzajú, organizujú tiež Anonymní narkomani.

Je jasné, že nie každý býva v Bratislave. Preto im smelo napíšte, či vo vašom okolí pôsobí zariadenie alebo združenie, ktoré sa liečbe drogovej závislosti venuje.

závislosť od heroínu
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ako rozpoznám, že môj blízky je závislý od drog?

Možno vás po prečítaní tohto článku napadne, či váš blízky nie je náhodou závislý od heroínu. Veď aj rodičia si mnohokrát nevedia dať rady, a potom svoje dospievajúce dieťa upodozrievajú z užívania drog.

Hoci sa toto podozrenie väčšinou nepotvrdí, je dobré, ak si všímame varovné signály, ktoré nás upozornia na hroziacu katastrofu. Pri závislosti od heroínu existujú v princípe 2 typy signálov. Prvým typom sú tzv. hmatateľné dôkazy. Aké?

Človek má vo svojich veciach skryté ihly a injekčné striekačky, napriek tomu, že nemá chorobu (napríklad na cukrovku), ktorá by takéto príslušenstvo vyžadovala. Podobne sa objavujú stopy po prášku.

Ak človek drogu inhaluje, môžete u neho nájsť spálené lyžice. Takisto mu môžu chýbať šnúrky, ktoré sa používajú na uťahovanie končatiny pri injekčnom podávaní. Už veľmi viditeľné, sú vpichy po ihlách, ktoré sa závislý snaží zakrývať dlhými rukávmi.

Druhý okruh signálov sa týka správania. Zistíte, že človek si neustále požičiava, hoci na to nemá dôvod. Jeho správanie sa mení, je ospalejší, stráni sa zvyčajných známych, alebo rodiny. Bežný je pokles záujmu o iné činnosti, zhoršenieškole, či v práci.

Závislosť vás nedefinuje

Áno, závislosť od drog nie je pekná vec. Mnoho ľudí sa závislých ľudí stráni. Vy si však pamätajte, že závislosť nikoho nedefinuje a nehovorí nič o tom, či ste dobrý alebo zlý človek.

Každý z nás môže v živote natrafiť na nesprávnu partiu, či klesnúť na dno. Dôležité je, či sa chcete znova postaviť a svoju závislosť prekonať.

Uverte, že opäť môžete šťastne žiť. Zaslúžite si to.

Autor je farmaceut

 

Pridaj komentár