Click here!

Zabijak menom HIV

Infekcia vírusom HIV (Human Immunodeficiency Virus) patrí medzi celosvetovo rozšírené nákazy, s nárastom nových prípadov. Samotné ochorenie AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) je konečným štádiom infekcie vírusom HIV.

Postihnutý jedinec je ohrozený pomalým zlyhávaním a rozvratom imunitného systému. Pre infikovaného to znamená postupné rozvinutie závažných, atypických infekcií a nádorových ochorení, ktoré v konečnom dôsledku môžu vyústiť do smrti.

V súčasnej dobe stále neexistuje účinná terapia infekcie vírusom HIV. Dostupná liečba infekciu iba spomalí, zníži množenie vírusu, no nedokáže ho úplne usmrtiť.

.>> Čítajte u nás: Lymfatický systém sa podpisuje pod našu imunitu

Primárnym cieľom je: udržať imunitný systém funkčný a oddialiť terminálne štádium infekcie – AIDS.

Žiaľ, aj napriek skutočnosti, že prognóza ochorenia nie je priaznivá, ľudia túto nákazu stále podceňujú.

Ako sa môžem nakaziť?

Zdrojom nákazy je infikovaný človek. Všetky jeho telesné tekutiny môžu byť infikované vírusom HIV.

Infekciou HIV sa nemôžete nakaziť vzduchom, vodou, jedlom, bežným kontaktom s infikovaným, a neprenáša ju ani hmyz, ktorý cicia krv.

Formy prenosu infekcie

Nechránený sexuálny styk – najčastejšia forma prenosu. Riziková je akákoľvek forma sexuálneho kontaktu – vaginálny, análny aj orálny styk.

Intravenózna aplikácia drog – narkomani.

Pichnutie kontaminovanými predmetmi (ihlami) – tento typ infikovania predstavuje riziko najmä pre zdravotnícky a ošetrujúci personál.

Prenos z infikovanej matky na dieťa – infekcia môže prestúpiť z matky na dieťa: počas vnútromaternicového vývoja, pri pôrode, pri dojčení.

Podanie infúzie kontaminovaných krvných derivátov, či transplantácia orgánov – tento typ prenosu je pri dnešných vyšetrovacích metódach, ktoré sa používajú pri vyšetrovaní darcov a ich krvi, nepravdepodobný. Z darovania sa automaticky vyraďujú homosexuálne orientovaní jedinci, promiskuitne žijúce osoby a narkomani. Ak darca zmenil sexuálneho partnera, na 3 mesiace je vylúčený z darcovstva.

Na 6 mesiacov je vyradený po rizikovej sexuálnej skúsenosti (po sexuálnom kontakte s neznámym človekom).

Ako sa môžem chrániť?

Základom preventívnych opatrení pred šírením HIV je informovanosť a edukácia celej spoločnosti o možnostiach prenosu a ochrany pred touto infekciou.

Zabrániť infekcii, no nie na 100 %, možno monogamným spôsobom života, bez častého striedania intímnych partnerov, respektíve pravidelným používaním kondómov pri akýchkoľvek sexuálnych praktikách.

Riziko intravenózneho prenosu sa znižuje pri používaní jednorazových ihiel a dôslednej kontrole transfúznych prípravkov a transplantovaných orgánov.

Ako zistím, že mám HIV?

Klinický obraz infekcie býva veľmi rôznorodý, a plne sa rozvinie až po niekoľkých rokoch, či desaťročiach od vstupu vírusu do organizmu. Kožné ochorenia môžu byť prvé, ktoré upozornia na infekciu HIV.

Neliečené ochorenie zvyčajne prebieha v postupných štádiách, počas ktorých sa menia hladiny lymfocytov (bielych krviniek). Znižovanie množstva jednotlivých typov T-lymfocytov vedie k poklesu imunity, ako aj k rozvoju infekcií a nádorových ochorení, ktoré zle reagujú na liečbu.

.>> Čítajte u nás: Pri mozgu je dôležité, kde je nádor lokalizovaný

Pri akomkoľvek podozrení na infikovanie HIV netreba čakať – urýchlene by ste mali vyhľadať lekára. Ten vykoná odber krvi a stanoví protilátky proti HIV.

Testovanie je bezplatné, a testovať sa môžete dať aj anonymne.

Prvé štádium infekcie

V prvom štádiu dochádza k množeniu vírusu v organizme. Jedinec ešte nereaguje na vírus tvorbou protilátok – toto štádium je úplne bez príznakov.

U polovici infikovaných sa prvé príznaky začnú objavovať 3 týždne až 3 mesiace po preniknutí vírusu do organizmu. Najčastejšie sa podobajú na chrípku, či mononukleózu. V krvi je už možné zachytiť jednotlivé zložky vírusu.

Po prekonaní akútnej fázy ochorenia sa začína niekoľkoročné, bezpríznakové štádium –  avšak so sérologickou pozitivitou. Množstvo vírusu v krvi je vtedy nízke. Pre túto fázu sú súčasne charakteristické zväčšené lymfatické uzliny vo viacerých lokalitách.

Pri postupnom poklese T-lymfocytov sa začínajú rozvíjať včasné príznaky HIV infekcie, s neskorším zvyšovaním množstva vírusu v krvi. Objavuje sa zvýšená teplota, nočné potenie, chudnutiehnačka. Časté sú aj herpetické a kvasinkové infekcie, či nešpecifické kožné zmeny.

.>> Čítajte u nás: Nie je vyrážka ako vyrážka

Niekoľko rokov prebiehajúca infekcia HIV nakoniec (po zlyhaní imunity) vyústi do poslednej fázy ochorenia, ktorou je AIDS. AIDS sa prejavuje množstvom závažných, netypických infekcií a nádorových ochorení, a chorobným, extrémne rýchlym úbytkom na hmotnosti.

Slovensko a HIV

Slovenská republika patrí ku krajinám s relatívne nízkym počtom diagnostikovaných, HIV pozitívnych jedincov. Predpokladá sa však, že situácia je omnoho horšia, a množstvo infekcií ostáva nerozpoznaných.

Úplný počet nových prípadov v SR za rok 2013 ešte nie je známy, avšak do konca septembra 2013 bolo diagnostikovaných 57 nových prípadov HIV pozitívnych osôb, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast.

V roku 2012 pribudlo 46 nových prípadov HIV pozitívnych jedincov. Štyridsiati z nich sú občania SR, a šiesti cudzinci s trvalým pobytom na našom území.

Napriek narastajúcemu počtu HIV pozitívnych, počet testov klesá.

Takmer tridsať rokov sledovania HIV a AIDS v SR

V Slovenskej republike sa situácia okolo HIV/AIDS monitoruje od roku 1985. Od tohto roku do roku 2012, diagnostikovali spolu 552 infekcií HIV: 429 u Slovákov, 123 u cudzincov.

Najvyššia incidencia HIV pozitívnych je v Bratislavskom kraji, v homosexuálnej skupine. Podľa štatistík, v našich končinách predstavujú muži, ktorí majú sexuálne kontakty s mužmi, až 63 % z celkového počtu HIV pozitívnych.

V rozvojových afrických krajinách je dominantnou formou prenosu infekcie heterosexuálny kontakt, na druhom mieste je prenos HIV infekcie z infikovanej matky na dieťa.

V Česku až štvornásobok infikovaných

V Českej republike je situácia omnoho horšia, ako u nás. Od roku 1985 do konca roka 2013, v ČR diagnostikovali vírus HIV u 2122 osôb (1764 – muži, 358 – ženy). Tri štvrtiny z celkového počtu tvorili homosexuálne orientovaní jedinci.

Za uplynulý rok u našich susedov pribudlo až 235 nových prípadov (24 žien a 211 mužov).

Hovorme o problematike HIV a AIDS

Infekcia HIV predstavuje globálny a veľmi závažný problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti. Alarmujúci je fakt, že na celom svete trpí na HIV viac ako 35 miliónov ľudí.

Slovensko patrí ku krajinám s najnižším počtom novohlásených prípadov HIV za rok, no so stúpajúcim trendom. Najväčší problém predstavujú nerozpoznaní nosiči vírusu HIV, ktorí šíria vírus bez toho, aby o tom vedeli.

Podľa legislatívy Slovenskej republiky je šírenie vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) považované za trestný čin.

Zlepšiť celkovú situáciu možno zatiaľ iba edukáciou verejnosti a výchovou k zodpovednému sexuálnemu životu, a životu bez drog.

Dostupná liečba HIV/AIDS v súčasnosti umožňuje infikovaným jedincom, aby prežili dôstojný, plnohodnotný život, bez pocitu menejcennosti.

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Dermato magazíne číslo 1. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.


Pridaj komentár