HIV príznaky: Časté kvasinkové infekcie, kožné zmeny i zväčšené uzliny

(Zdroj foto: www.stock.adobe.com)

Infekcia vírusom HIV (Human Immunodeficiency Virus) patrí medzi celosvetovo rozšírené nákazy, s nárastom nových prípadov. Samotné ochorenie AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) je konečným štádiom infekcie vírusom HIV.

Postihnutý jedinec je ohrozený pomalým zlyhávaním a rozvratom imunitného systému. Pre infikovaného to znamená postupné rozvinutie závažných, atypických infekcií a nádorových ochorení, ktoré v konečnom dôsledku môžu vyústiť do smrti.

V súčasnej dobe stále neexistuje účinná terapia infekcie vírusom HIV. Dostupná liečba infekciu iba spomalí, zníži množenie vírusu, no nedokáže ho úplne usmrtiť.

Primárnym cieľom je: udržať imunitný systém funkčný a oddialiť terminálne štádium infekcie – AIDS.

Žiaľ, aj napriek skutočnosti, že prognóza ochorenia nie je priaznivá, ľudia túto nákazu stále podceňujú.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

HIV prenos

Zdrojom nákazy je infikovaný človek. Všetky jeho telesné tekutiny môžu byť infikované vírusom HIV.

Infekciou HIV sa nemôžete nakaziť vzduchom, vodou, jedlom, bežným kontaktom s infikovaným, a neprenáša ju ani hmyz, ktorý cicia krv.

Formy prenosu HIV

Nechránený sexuálny styk – najčastejšia forma prenosu. Riziková je akákoľvek forma sexuálneho kontaktu – vaginálny, análny aj orálny styk.

Vnútrožilová aplikácia drog – narkomani.

Pichnutie kontaminovanými predmetmi (ihlami) – tento typ infikovania predstavuje riziko najmä pre zdravotnícky a ošetrujúci personál.

Prenos z infikovanej matky na dieťa – infekcia môže prestúpiť z matky na dieťa: počas vnútromaternicového vývoja, pri pôrode, pri dojčení.

Podanie infúzie kontaminovaných krvných derivátov, či transplantácia orgánov – tento typ prenosu je pri dnešných vyšetrovacích metódach, ktoré sa používajú pri vyšetrovaní darcov a ich krvi, nepravdepodobný. Z darovania sa automaticky vyraďujú homosexuálne orientovaní jedinci, promiskuitne žijúce osoby a narkomani. Ak darca zmenil sexuálneho partnera, na 3 mesiace je vylúčený z darcovstva.

Na 6 mesiacov je vyradený po rizikovej sexuálnej skúsenosti (po sexuálnom kontakte s neznámym človekom).

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako sa môžem chrániť pred HIV?

Základom preventívnych opatrení pred šírením HIV je informovanosť a edukácia celej spoločnosti o možnostiach prenosu a ochrany pred touto infekciou.

Zabrániť infekcii, no nie na 100 %, možno monogamným spôsobom života, bez častého striedania intímnych partnerov, respektíve pravidelným používaním kondómov pri akýchkoľvek sexuálnych praktikách.

Riziko intravenózneho prenosu sa znižuje pri používaní jednorazových ihiel a dôslednej kontrole transfúznych prípravkov a transplantovaných orgánov.

HIV príznaky

Klinický obraz infekcie býva veľmi rôznorodý, a plne sa rozvinie až po niekoľkých rokoch, či desaťročiach od vstupu vírusu do organizmu. Kožné ochorenia môžu byť prvé, ktoré upozornia na infekciu HIV.

Neliečené ochorenie zvyčajne prebieha v postupných štádiách, počas ktorých sa menia hladiny lymfocytov (bielych krviniek). Znižovanie množstva jednotlivých typov T-lymfocytov vedie k poklesu imunity, ako aj k rozvoju infekcií a nádorových ochorení, ktoré zle reagujú na liečbu.

Pri akomkoľvek podozrení na infikovanie HIV netreba čakať – urýchlene by ste mali vyhľadať lekára. Ten vykoná odber krvi a stanoví protilátky proti HIV.

Testovanie je bezplatné, a testovať sa môžete dať aj anonymne.

HIV príznaky: Prvé štádium

V prvom štádiu dochádza k množeniu vírusu v organizme. Jedinec ešte nereaguje na vírus tvorbou protilátok – toto štádium je úplne bez príznakov.

U polovici infikovaných sa prvé HIV príznaky začnú objavovať 3 týždne až 3 mesiace po preniknutí vírusu do organizmu. Najčastejšie sa podobajú na chrípku, či mononukleózu. V krvi je už možné zachytiť jednotlivé zložky vírusu.

Po prekonaní akútnej fázy ochorenia sa začína niekoľkoročné, bezpríznakové štádium –  avšak so sérologickou pozitivitou. Množstvo vírusu v krvi je vtedy nízke. Pre túto fázu sú súčasne charakteristické zväčšené lymfatické uzliny vo viacerých lokalitách.

Pri postupnom poklese T-lymfocytov sa začínajú rozvíjať včasné príznaky HIV infekcie, s neskorším zvyšovaním množstva vírusu v krvi. Objavuje sa zvýšená teplota, nočné potenie, chudnutiehnačka. Časté sú aj herpetické a kvasinkové infekcie, či nešpecifické kožné zmeny.

Niekoľko rokov prebiehajúca infekcia HIV nakoniec (po zlyhaní imunity) vyústi do poslednej fázy ochorenia, ktorou je AIDS. AIDS sa prejavuje množstvom závažných, netypických infekcií a nádorových ochorení, a chorobným, extrémne rýchlym úbytkom na hmotnosti.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Slovensko a HIV

Slovenská republika patrí ku krajinám s relatívne nízkym počtom diagnostikovaných, HIV pozitívnych jedincov. Predpokladá sa však, že situácia je omnoho horšia, a množstvo infekcií ostáva nerozpoznaných.

Úplný počet nových prípadov v SR za rok 2013 ešte nie je známy, avšak do konca septembra 2013 bolo diagnostikovaných 57 nových prípadov HIV pozitívnych osôb, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast.

V roku 2012 pribudlo 46 nových prípadov HIV pozitívnych jedincov. Štyridsiati z nich sú občania SR, a šiesti cudzinci s trvalým pobytom na našom území.

Napriek narastajúcemu počtu HIV pozitívnych, počet testov klesá.

Takmer tridsať rokov sledovania HIV a AIDS v SR

V Slovenskej republike sa situácia okolo HIV/AIDS monitoruje od roku 1985. Od tohto roku do roku 2012, diagnostikovali spolu 552 infekcií HIV: 429 u Slovákov, 123 u cudzincov.

Najvyššia incidencia HIV pozitívnych je v Bratislavskom kraji, v homosexuálnej skupine. Podľa štatistík, v našich končinách predstavujú muži, ktorí majú sexuálne kontakty s mužmi, až 63 % z celkového počtu HIV pozitívnych.

V rozvojových afrických krajinách je dominantnou formou prenosu infekcie heterosexuálny kontakt, na druhom mieste je prenos HIV infekcie z infikovanej matky na dieťa.

V Česku až štvornásobok infikovaných

V Českej republike je situácia omnoho horšia, ako u nás. Od roku 1985 do konca roka 2013, v ČR diagnostikovali vírus HIV u 2122 osôb (1764 – muži, 358 – ženy). Tri štvrtiny z celkového počtu tvorili homosexuálne orientovaní jedinci.

Za uplynulý rok u našich susedov pribudlo až 235 nových prípadov (24 žien a 211 mužov).

Hovorme o problematike HIV a AIDS

Infekcia HIV predstavuje globálny a veľmi závažný problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti. Alarmujúci je fakt, že na celom svete trpí na HIV viac ako 35 miliónov ľudí.

Slovensko patrí ku krajinám s najnižším počtom novohlásených prípadov HIV za rok, no so stúpajúcim trendom. Najväčší problém predstavujú nerozpoznaní nosiči vírusu HIV, ktorí šíria vírus bez toho, aby o tom vedeli.

Podľa legislatívy Slovenskej republiky je šírenie vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) považované za trestný čin.

Zlepšiť celkovú situáciu možno zatiaľ iba edukáciou verejnosti a výchovou k zodpovednému sexuálnemu životu, a životu bez drog.

Dostupná liečba HIV/AIDS v súčasnosti umožňuje infikovaným jedincom, aby prežili dôstojný, plnohodnotný život, bez pocitu menejcennosti.

Tento článok vyšiel v jednom z čísel časopisu Dermato od spoločnosti MedMedia. 

 

Pridaj komentár