V hlavnej úlohe horčík: Srdce potrebuje magnézium, aby bolo zdravé

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Horčík – tento prvok síce naše telo nepotrebuje vo veľkom množstve, je však veľmi dôležitým bunkovým regulátorom.

Podieľa sa na rôznych biochemických reakciách, je dôležitou súčasťou podpornej liečby viacerých ochorení.

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) je najbežnejšie diagnostikované chronické ochorenie. Už samotná diagnostika vysokého krvného tlaku nie je ľahká, pretože vysoký krvný tlak spočiatku „nebolí“ a nemá špecifické príznaky.

Normálne hodnoty tlaku krvi sú nižšie než 140/90 mmHg. Optimálny tlak krvi je nižší než 120/80 mmHg.

Hodnota krvného tlaku narastá s vekom, no stúpa v súčinnosti s nepriaznivými faktormi; tie môžu byť ovplyvniteľné (nadváha, nedostatok pohybu, stres, fajčenie, veľa soli v potrave), alebo i neovplyvniteľné (rodinná náchylnosť, pokročilý vek, mužské pohlavie).

U malého počtu pacientov (asi 5 %) je vysoký krvný tlak sekundárnym ochorením, v dôsledku ochorenia obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, resp. užívania niektorých liekov.

Pri zistení vysokého krvného tlaku – navštívte lekára, dodržiavajte liečebný režim a predpísanú diétu.

Prvým dôležitým krokom sú režimové opatrenia:

 • zlepšiť životosprávu – redukcia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, správne stravovacie návyky,
 • nefajčiť,
 • upraviť spánkovú hygienu.

Na liečbu artériovej hypertenzie máme v súčasnosti k dispozícii viaceré skupiny liekov. V každej z nich je niekoľko prípravkov. Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi ušitá na mieru.

Je dobré si pripomenúť, že magnézium sa spolu s vápnikom a draslíkom podieľa na regulácii hodnôt tlaku krvi. V rozsiahlych štúdiách, ktoré sledovali pôsobenie prípravkov magnézia, sa potvrdilo, že pri ich užívaní klesajú hodnoty krvného tlaku.

Magnézium pomáha normalizovať napätie cievnej steny, čo sa prejavuje zlepšením hodnôt krvného tlaku.

Koronárna choroba srdca

Srdcový sval zásobujú krvou tzv. koronárne tepny. Pri ich zúžení (sklerotickými plátmi) dochádza k nerovnováhe – krv je nedostatočne okysličená, no srdce potrebuje dostatočne okysličenú krv, aby mohlo zabezpečovať krvný obeh.

Kvôli uvedenej nerovnováhe teda dochádza k nedokrveniu srdcového svalu. Typickým prejavom je bolesť, s pocitom tlaku na hrudníkuangina pectoris.

Typická angina pectoris má určité charakteristiky:

 • je zvieravá až pálivá,
 • je lokalizovaná na ľavej strane hrudníka,
 • najčastejšie je vyvolaná záťažou alebo emočným stresom,
 • odznieva v pokoji, alebo po užití nitroglycerínu.

Na vzniku anginy pectoris sa podieľajú spomínané sklerotické pláty (na koronárnych tepnách), ale dôležitú úlohu zohráva aj metabolizmus srdcového svalu. Pri nízkom energetickom metabolizme sa zvýrazňujú ťažkosti pacienta.

v-hlavnej-úlohe-horčík-2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kardiovaskulárna prevencia

Najčastejšou príčinou úmrtnosti sú práve srdcovo-cievne ochorenia. Patrí k nim vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, zlyhanie srdca, cievna mozgová príhoda (porážka), periférne artériové ochorenie dolných končatín. Aby sme predčasne neumierali, treba dodržiavať určité preventívne opatrenia:

 • nefajčiť,
 • odstrániť stres zo života,
 • zabezpečiť dostatok pohybu,
 • zlepšiť správne stravovacie návyky,
 • udržiavať dobrú hladinu cholesterolu,
 • udržiavať optimálne hodnoty krvného tlaku.

K vzniku srdcovo-cievnych komplikácií môže viesť i nízka hladina magnézia. Napríklad aj u zdravých osôb zaznamenávame nízke hodnoty horčíka.

Pri sledovaní veľkých populácií pacientov bolo dokázané, že vyšší príjem magnézia znamená nižšie riziko vysokého krvného tlaku, mozgovej príhody a koronárnej choroby srdca.

Pacienti po aortokoronárnom bypasse

Pacient po kardiochirurgickej operácii – revaskularizácii myokardu (po nasadení aortokoronárneho bypassu, čiže premostenia medzi srdcovnicou a tepnou), musí naďalej užívať lieky na ovplyvnenie činnosti srdca, a to doživotne.

Ide o štandardné skupiny liekov, ako sa uvádzajú v odporúčaniach. Okrem nich je pre pacientov prospešná prídavná liečba magnéziumorotátom.

Ukázalo sa, že jeho pridanie k štandardnej liečbe vedie k lepšej tolerancii námahy, čo bolo overené záťažovým testom. Navyše, u pacientov sa zriedkavejšie vyskytovali komorové extrasystoly.

Srdcové zlyhanie

Na konci všetkých srdcovo-cievnych ochorení stojí veľmi ťažké ochorenie, a tým je srdcové zlyhanie. Dochádza k nemu hlavne v dôsledku neliečeného alebo nedostatočne liečeného vysokého krvného tlaku, a to u pacientov s koronárnou chorobou srdca alebo po infarkte myokardu.

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú veľmi zlú kvalitu života, nemôžu sa namáhať, často dochádza k zhoršeniu stavu kvôli hromadenia tekutín, opuchom na končatinách, či k hromadeniu tekutiny v pľúcach, s výrazným zhoršením dýchania.

V liečbe srdcového zlyhania sa používajú štandardné liečebné postupy, v závislosti od faktora, ktorý vyvoláva srdcové zlyhanie.

Aj v tomto štádiu poškodenia srdca má veľmi negatívny vplyv nízka hladina magnézia v krvi.

Keď sa však k štandardnej liečbe pridalo magnézium, ťažkosti u pacientov sa zmiernili a zlepšila sa im kvalita života.

Prolaps mitrálnej chlopne

Pri prolapse cípu mitrálnej chlopne, sa mitrálna chlopňa úplne neuzatvorí. V dôsledku toho vznikajú podmienky na to, aby sa pri kontrakcii ľavej komory určité množstvo krvi nevracalo späť do ľavej predsiene.

Tento stav môže progredovať. Príčin prolapsu cípu mitrálnej chlopne je viacero, môžu to byť vrodené príčiny, degeneratívne zmeny (kvôli vyššiemu veku), či zápalové zmeny.

Klinicky sa prolaps cípu mitrálnej chlopne veľmi často prejavuje búšením srdca, nepravidelnou činnosťou srdca, strachom a úzkosťou. V liečbe porúch rytmu, sme väčšinou za konzervatívny postup.

Veľmi dobré klinické skúsenosti sú však s použitím magnéziumorotátu, keď došlo k zmierneniu arytmií a k nižšiemu výskytu extrasystol u sledovaných pacientov.

Arytmie

Arytmie alebo poruchy srdcového rytmu sú obrovskou skupinou ochorení. Zaraďujeme sem „bežné“ arytmie, ktoré majú aj zdraví ľudia, ale aj tie, ktoré sú spojené s ohrozením života.

Pri diagnostike arytmií zohráva dôležitú úlohu klinické podozrenie. Ťažkosti sa prejavujú ako nepravidelné búšenie srdca (nepravidelný či vysoký tep), pocit vynechávania srdca.

Liečba arytmií závisí od vyvolávajúceho činiteľa, a tiež od štrukturálneho postihnutia srdca. Inak sa liečia „bežné” arytmie, inak arytmie, ktoré ohrozujú život. Vždy treba liečbu ponechať na internistu či kardiológa.

Už dlhodobo je známe, že nižšia hladina magnézia v krvi znamená väčšiu náchylnosť na vznik srdcových arytmií. Vo veľkej štúdii, v ktorej sledovali 88 375 žien, sa ukázalo, že u pacientok s vyššou hladinou magnézia menej často nastáva náhla srdcová smrť (v dôsledku arytmie).

Magnézium teda má svoje miesto aj v liečbe srdcových arytmií, a to nielen menej závažných. Magnézium normalizuje abnormálnu elektrickú aktivitu srdca. Poraďte sa o tom s ošetrujúcim lekárom.

v hlavnej úlohe horčík 3
Zdroj foto: AdobeStock.com

Diabetes mellitus (cukrovka)

Cukrovka je chronické progredujúce ochorenie, spôsobené poruchou metabolizmu cukru v tele. Cukrovka má viacero príčin, no najjednoduchšie vysvetlenie je, že vzniká ako dôsledok jednej alebo viacerých porúch:

Pri uvedených poruchách sa zvyšuje hladina cukru v krvi, pričom po každom jedle ešte stúpa. Zvýšená hladina cukru v krvi neprináša citeľné ťažkosti, a preto nemusí byť rozpoznaná hneď od začiatku.

Pacienti s cukrovkou však majú niekoľkonásobne vyššie riziko srdcového infarktu, mozgovej príhody, poškodenia obličiek, očí a dolných končatín.

Prvým krokom k úspešnej liečbe je úprava životosprávy. Metabolizmus horčíka a draslíka sa podieľa na regulácii cukru v krvi. Je známe, že nízky príjem horčíka vedie k metabolickým zmenám a k rozvoju cukrovky 2. typu.

Uvedené zmeny sú výraznejšie u obéznych pacientov. V súčasnosti je známe, že použitím niektorých látok vieme oddialiť nástup cukrovky, a tým predchádzať skorému rozvoju komplikácií.

Magnézium zlepšuje metabolizmus cukru a tukov u diabetikov.

Asthma bronchiale

Priedušková astma je chronické ochorenie, ktoré charakterizuje záchvatovitá dýchavičnosť. Dýchavičnosť vzniká kvôli náhlemu zúženiu priedušiek.

Záchvaty prieduškovej astmy sprevádza pískanie v dýchacích cestách. Základnou príčinou prieduškovej astmy je chronický, alergický zápal, ktorý zvyšuje precitlivenosť dýchacích ciest na vonkajšie i vnútorné podnety, napríklad na chlad, infekcie, emócie a fyzickú námahu.

Typické prejavy astmy:

Prejavy astmy môžeme zmierňovať, no stav nevieme vyliečiť. V liečbe sa používajú lieky, ktoré uvoľňujú hladké svaly dýchacích ciest, preventívne lieky, a potom aj lieky, ktoré eliminujú zápal dýchacích ciest. V akútnej liečbe sa používajú:

 • krátkodobo pôsobiace lieky,
 • magnézium do žily, nie v tabletách.
 • inhalačné kortikosteroidy,
 • prípadne iné lieky.

Pri chronickej forme v priebehu akútnej fázy obyčajne nie sú potrebné lieky.

Fyzická aktivita, športovanie

Pri športovaní sa môžeme dostať do kontaktu s rôznymi látkami, ktoré zvyšujú výkonnosť. Niektoré sú povolené, ale z lekárskeho hľadiska nie sú príliš žiaduce. Pri nesprávnom užívaní však môžu poškodiť srdce, podnietiť arytmu, poškodiť obličky alebo svaly.

Aj v tejto oblasti možno pozorovať priaznivý vplyv horčíka na športovú výkonnosť. Užívanie magnéziumorotátu zase znižuje negatívny vplyv nadmerného športovania.

Magnézium je dôležitý regulátor nervovo-svalového prenosu, pretože znižuje svalové napätie, trasľavosť (chvenie), kŕče a vnímanie bolesti.

Pridaj komentár