Angina pectoris: Keď je dôležitá každá minúta

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Angina pectoris je termín, ktorý sa používa na označenie ťažkostí v oblasti hrudníka. Tieto ťažkosti sú spôsobené s prechodným nedostatočným zásobením srdca krvou a kyslíkom. Angina nie je ochorenie – je to symptóm (príznak), ktorý je zvyčajne vyvolaný ischemickou chorobou srdca (ICHS, koronárna choroba). K infarktu myokardu (srdcový záchvat) – na rozdiel od anginy pectoris – príde vtedy, ak sa zásobovanie časti srdca krvou úplne preruší, a časť srdcového svalu odumrie.

Aké má angina pectoris príznaky?
Čo znamená stabilná a čo nestabilná angina?
Ako vyzerá diagnostika a na čo si dať pozor?
Ktoré faktory zvyšujú riziko tohto nebezpečného ochorenia?

Angina pectoris: Príznaky

Hlavným príznakom tohto stavu sú mierna alebo prudká bolesť, tlak alebo nepríjemné pocity na hrudníku; často vnímané ako zvieranie, úzkosť, ťažoba alebo tieseň. Bolesť na hrudníku rôznej intenzity sa môže šíriť do ramena (zvyčajne do ľavého ramena), pleca, krku, hrdla, čeľusti, chrbta a hornej časti brucha (anginózne bolesti sa môžu v týchto oblastiach objaviť aj bez bolesti na hrudníku). Dýchavica sa dostaví počas telesnej aktivity alebo pri citovom alebo psychickom vypätí. Bolesť na hrudníku a dýchavicu môže sprevádzať potenie, slabosť alebo nevoľnosť.

angína pectoris

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Každá minúta dôležitá. Prečo?

Ak príznaky tohto ochorenia pretrvávajú dlhšie ako 5 minút, môžu signalizovať srdcový infarkt. Treba vyhľadať neodkladnú lekársku pomoc, a okamžite sa spojiť so svojím lekárom.

U pacientov, ktorí trpia ischemickou chorobou srdca, sa môžu epizódy anginy pectoris objavovať pravidelne. Stav sa zvykne označovať ako stabilná angina, a títo pacienti sú práve pre tieto príznaky liečení.

Záchvaty stabilnej anginy

Tie majú obvykle rovnaký priebeh. Najčastejšie sú vyvolané námahou, a zmiernia ich odpočinok. Osoba, u ktorej sa stabilná angina pectoris ohlasuje bežne, spravidla vie, čo záchvat vyvolalo. Takýto záchvat sa môže dostaviť aj po silnom citovom zážitku, ako je hnev, alebo stres.

Nestabilná angina pectoris

Označenie nestabilná angina sa používa pre stavy, kedy sa epizóda anginy pectoris odchyľuje od bežnej situácie. Vyžaduje si vyšetrenie lekárom, neznamená to však, že z nestabilnej anginy vždy vznikne srdcový infarkt. Zvýšená starostlivosť je potrebná najmä u tých chorých, ktorým bola stanovená diagnóza angina pectoris, keď sú prítomné nasledujúce okolnosti:

 • majú anginózne ťažkosti aj v pokoji,
 • bolesti ich budia zo spánku,
 • majú záchvaty anginy pectoris častejšie, ako je obvyklé, alebo trvajúce dlhšie,
 • prežívajú závažnejšie alebo intenzívnejšie epizódy anginy pectoris ako inokedy.

Pri nestabilnej forme teda trvá bolesť dlhšie, býva častejšia a je prudšia, ako pri stabilnej forme.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Príčiny vzniku

Najčastejšou príčinou tohto stavu je zníženie krvného prietoku cievami srdca (koronárne cievy), na podklade zúženia cievy (aterosklerotickým plátom, stiahnutím cievy, zápalom a podobne).

Faktory zvyšujúce riziko vzniku:

 • ateroskleróza,
 • vysoký krvný tlak,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • trombóza,
 • zvýšená koncentrácia cholesterolu a iných tukov v krvi,
 • nesprávne stravovacie návyky,
 • znížená fyzická aktivita,
 • zvýšený psychický stres,
 • fajčenie.

Diagnostika

Diagnostika anginy pectoris vyplynie z viacerých vyšetrení. Patria medzi ne: EKG, záťažové EKG, koronarografické vyšetrenie. Rýchla a dôsledná diagnostika je jedinou cestou k adresnej a včasnej liečbe.

Redakčne upravené

Pridaj komentár