Click here!

Angína pectoris – keď je dôležitá každá minúta

Angína pectoris je termín, ktorý sa používa na označenie ťažkostí v oblasti hrudníka. Tieto ťažkosti sú spôsobené s prechodným nedostatočným zásobením srdca krvou a kyslíkom. Angína pectoris nie je ochorenie – je to symptóm (príznak), ktorý je zvyčajne vyvolaný ischemickou chorobou srdca (ICHS, koronárna choroba). K infarktu myokardu (srdcový záchvat) – na rozdiel od angíny pectoris – príde vtedy, ak sa zásobovanie časti srdca krvou úplne preruší, a časť srdcového svalu odumrie.

Hlavné príznaky angíny pectoris

Mierna alebo prudká bolesť, tlak alebo nepríjemné pocity na hrudníku; často sa pociťujú ako zvieranie, úzkosť, ťažoba alebo tieseň. Bolesť na hrudníku rôznej intenzity sa môže šíriť do ramena (zvyčajne do ľavého ramena), pleca, krku, hrdla, čeľusti, chrbta a hornej časti brucha (anginózne bolesti sa môžu v týchto oblastiach objaviť aj bez bolesti na hrudníku). Dýchavica sa dostaví počas telesnej aktivity, alebo pri citovom alebo psychickom vypätí. Bolesť na hrudníku a dýchavicu môže sprevádzať potenie, slabosť alebo nevoľnosť.

Prečo je každá minúta dôležitá

Ak príznaky angíny pectoris pretrvávajú dlhšie ako 5 minút, môžu signalizovať srdcový infarkt. Treba vyhľadať neodkladnú lekársku pomoc, a okamžite sa spojiť so svojím lekárom.

U niektorých jedincov, o ktorých je známe, že trpia ischemickou chorobou srdca, sa môžu epizódy angíny pectoris objavovať pravidelne. Tento stav sa zvykne označovať ako stabilná angína pectoris, a títo pacienti sú práve pre tieto príznaky liečení.

Stabilná angína pectoris

Záchvaty stabilnej angíny pectoris majú obvykle rovnaký priebeh. Najčastejšie sú vyvolané  námahou, a zmiernia ich odpočinok. Jedinec, u ktorého sa stabilná angína pectoris ohlasuje bežne, spravidla vie, čo záchvat vyvolalo. Záchvat angíny pectoris sa môže dostaviť aj po silnom citovom prežitku, ako je hnev, alebo stres.

Nestabilná angína pectoris

Označenie nestabilná angína pectoris sa používa pre stavy, kedy sa epizóda angíny pectoris odchyľuje od bežnej situácie. Vyžaduje si vyšetrenie lekárom, neznamená to však, že z nestabilnej angíny pectoris vždy vznikne srdcový infarkt. Zvýšená starostlivosť je potrebná najmä u tých chorých, ktorým bola stanovená diagnóza angína pectoris, keď sú prítomné nasledujúce okolnosti:

– majú anginózne ťažkosti aj v pokoji,

– bolesti ich budia zo spánku,

– majú záchvaty angíny pectoris častejšie, ako je obvyklé, alebo trvajúce dlhšie,

– prežívajú závažnejšie alebo intenzívnejšie epizódy angíny pectoris ako inokedy.

Príznaky:

– záchvatovité bolesti na hrudníku,

– bolesti majú zvieravý alebo pálivý charakter,

– bolesť je lokalizovaná za hrudnou kosťou; môže vyžarovať do horných končatín, chrbta, sánky, a aj do brucha,

– bolesť môže trvať niekoľko minút až hodín,

– pri nestabilnej forme trvá bolesť dlhšie, býva častejšia, a je prudšia, ako pri stabilnej forme,

Príčiny vzniku:

– zníženie krvného prietoku cievami srdca (koronárne cievy), na podklade zúženia cievy (aterosklerotickým plátom, stiahnutím (spazmou) cievy, zápalom, atď.

Faktory zvyšujúce riziko vzniku:

– ateroskleróza,

– vysoký krvný tlak,

cukrovka,

– obezita,

– trombóza,

– zvýšená koncentrácia cholesterolu a iných tukov v krvi,

nesprávne stravovacie návyky,

– znížená fyzická aktivita,

– zvýšený psychický stres,

fajčenie.

Diagnostika:

EKG,

– záťažové EKG,

– koronarografické vyšetrenie.

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár