Boli sme pri tom: 21 dní a dosť!

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA), na základe viacerých podnetov z prostredia seniorov, analyzoval problém ukončovania hospitalizácie pre seniorov nad 65 rokov v slovenských nemocniciach.

Dôstojný život – právo, nie privilégium

Uplynulý štvrtok (20.2.) zrealizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) Okrúhly stôl v rámci projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium. Zúčastnení sa na ňom

ZZP o štandarde zdravotnej starostlivosti

Sú zariadenia sociálnych služieb (ZSS) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? Tak znie základná otázka, ktorú otvára aktuálna novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP),