Požiadavky signatárov proti spoplatňovaniu parkovísk pred nemocnicami

Závery z tlačovej konferencie signatárov občianskych aktivít, zo dňa 16.1.2014, proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami Petržalka a Ružinov.

1. Naďalej zostáva jediným cieľom zrušenie koncesnej zmluvy na prenájom parkovísk, a to v plnom rozsahu, bez prijímania akýchkoľvek ústupkov na zmiernenie režimu parkovania.

2. Žiadame o stretnutie s premiérom R. Ficom, kandidátom na prezidenta SR, keďže jeho volebný slogan Pripravený pre Slovensko chápeme ako jeho pripravenosť ochraňovať slušných ľudí tohto štátu a ich záujmy.

3. Žiadame ministerku zdravotníctva SR Z. Zvolenskú, aby bola vytvorená spoločná pracovná skupina, za účelom podania žaloby na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy v rámci predbežnej otázky, či ide o nájomnú, alebo koncesnú zmluvu. Zmluva obsahuje niekoľko nepravdivých údajov.

4. Žiadame o stretnutie s primátorom mesta M. Ftáčnikom, vo veci rázneho postupu mesta pri ochrane záujmov svojich občanov a zastavení nemorálneho obohacovania nájomcu parkoviska.

5. Podporujeme postup starostov mestských častí Petržalka a Ružinov, ktorí odmietajú udeliť stavebného povolenia na tieto stavby.

6. Návrh zákonnej úpravy do NR SR predložíme tak, aby parkoviská vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, alebo obcí priliehajúcich ku zdravotníckemu zariadeniu, boli pre verejnosť bezplatné.

Tento návrh predložíme na rokovaniach so všetkými parlamentnými poslaneckými klubmi, na rokovaniach s ministerkou zdravotníctva, ministrom financií a premiérom, a predovšetkým na požadovanom rokovaní s premiérom a kandidátom na prezidenta R. Ficom.

 

V Bratislave, 16.1.2014.

Pridaj komentár