Lekári bez hraníc: Žiadame okamžité opatrenia v boji s tuberkulózou!

Ženeva/Praha, 19. mája 2014 – Pri príležitosti 67. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré má na programe prijatie ambiciózneho plánu pre boj s tuberkulózou (TBC) na nasledujúcich 20 rokov, vyzývajú Lekári bez hraníc vlády, aby sa najbližších 12 mesiacoch intenzívne zamerali na zlepšenie diagnostiky a liečby rezistentnej TBC. Delegátom zhromaždenia predložia manifest „Vyšetri ma a uzdrav“.

 

 

Pacientka Lekárov bez hraníc a spoluautorka manifestu „Vyšetri ma a uzdrav“, Phumeza Tisile z Juhoafrickej republiby, ktorá prežila boj s rezistentnou TBC (forma choroby, odolná voči najčastejšie používaným liekom):

„Počas môjho trojročného boja s rezistentnou TBC som na túto strašnú chorobou videla zomrieť príliš veľa svojich priateľov. Som dnes v Ženeve, aby som v mene všetkých chorých, i tých, ktorí už zomreli, predala ministrom zdravotníctva jasnú žiadosť. Žiadame opatrenia, žiadame zodpovednosť, žiadame väčšiu šancu na prežitie. Urobte, prosím, čo je vo vašich silách, pretože my nemôžeme dlho čakať.“

 

Phumeza Tisile

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najmenej 17 000 ľudí s diagnózou „rezistentná TBC“ v roku 2012 nezahájilo liečbu. Títo pacienti naďalej trpia, zostávajú infekční, a zvyšujú už aj tak katastrofálnu mieru úmrtnosti.

Počet diagnostikovaných pacientov je pritom len zlomkom z počtu odhadovaných chorých – až 80 % osôb nebolo vôbec diagnostikovaných. Navyše, nákladná, dvojročná liečba, s mučivými vedľajšími účinkami, býva úspešná iba v polovici prípadov.

Na boj s TBC sú nevyhnutné nové, kratšie, efektívnejšie a cenovo dostupné liečebné spôsoby. Iba tak môžeme mať chorobou pod kontrolou, a považovať ju za vyliečiteľnú. Výskumné možnosti sú však podmienené výrazne vyšším financováním zo strany jednotlivých štátov – preto výzva nielen od mladej pacientky, ale aj od Lekárov bez hraníc, na významnom medzinárodnom podujatí, kde by si mali problém všimnúť všetci zainteresovaní.

„Veľmi vítame ambiciózne ciele na boj s TBC až do roku 2035, ale dvadsaťročný plán nemôže zachrániť život tým, ktorí práve teraz umierajú, pretože im chýba diagnostika a liečba. Vlády nemôžu len pripojiť svoj podpis na bodkovanú čiaru, a potom celý rok sedieť so založenými rukami – na dôkaz svôjho odhodlania, vlády musia pracovať na znížení úmrtnosti na rezistentnú TBC už v nasledujúcich 12 mesiacoch. Prinajmenšom je potrebné ukončiť čakanie na smrť tisícov lidí s rezistentnou TB,“ povedala v Ženeve Manica Balasegaram, výkonná riaditeľka kampane Access Lekárov bez hraníc.

 

 

Manifest „Vyšetri ma a uzdrav“ doteraz podpísalo vyše 53 000 ľudí z celého sveta (z toho 800 pacientov s rezistentnou TBC a 1500 lekárov a ošetrovateľov). Lekári bez hraníc sa venujú liečbe TBC už viac ako 30 rokov. Každý rok príjmu v 21 krajinách do starostlivosti vyše 30 000 pacientov, pričom 1 800 z nich má rezistentnú formu choroby. Lekári bez hraníc sú dnes najväčším nevládnym poskytovateľom liečby TBC na svete.

Viac o manifeste lekárov a TBC pacientov „Vyšetri ma a uzdrav“ na: www.lekari-bez-hranic.cz/cz/specialy/tbc/manifest.php

Zápisky Phumezy Tisile z liečby: http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/specialy/tbc/blogy/phumeza/12-na-konci-cesty.php

 

Zdroj: Lekári bez hraníc, www.lekari-bez-hranic.cz

Redakčne spracované (jam)

Pridaj komentár