Vyhlásenie signatárov proti spoplatňovaniu parkovísk pred bratislavskými nemocnicami

Dolupodpísaní signatári občianskych aktivít proti spoplatneniu parkovísk pri Nemocnici Ružinov a Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, patriacich pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), vyjadrujú presvedčenie, že náprava stavu nastane iba v prípade zrušenia koncesnej zmluvy na prenájom parkovísk v plnom rozsahu, bez prijímania akýchkoľvek ústupkov na zmiernenie režimu parkovania.

Po viacerých dôkazoch, ktoré spochybňujú platnosť uvedenej koncesnej zmluvy, ďalšie závažné zistenia priniesol dokument Hlavného mesta SR – zápisnica č.32/2013. Podľa rozhodnutia o predmete žiadosti, vyplývajúceho zo zápisnice č. 32/2013, požiadal ZIPP-S o súhlas so žiadosťou na 147 parkovacích boxov pre zamestnancov  a 199 parkovacích boxov pre návštevníkov pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, v zátvorke uvádzaných ako spoplatňované.

Investor ZIPP-S predložil dopravné značenie, kde uviedol, že na predmetnom mieste sa nachádza parkovisko pre zamestnancov, predstavujúce približne 100 parkovacích miest. Nie je to však pravda, a plocha, zo strany ZIPP-S označovaná ako parkovisko pre zamestnancov, je v skutočnosti otočiskom pre nákladné autá, a slúži tiež ako obslužná plocha pre prejazdy nákladných vozidiel.

Vyzývame preto Hlavné mesto SR, v zastúpení primátora Bratislavy M. Ftáčnika, aby odvolalo svoj súhlas s dopravným značením a osadením rámp na parkovacích plochách pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, keďže bol vydaný na základe nepravdivých podkladov, poskytnutých spoločnosťou ZIPP-S.

Aktuálne zistenie je ďalším z dlhého radu dôkazov, že prenájom parkovacích plôch pri nemocniciach v Ružinove a Petržalke nie je len morálnym problémom. Sprevádza ho množstvo právnych pochybení a úskokov, pred ktorými kompetentní – riaditeľ UNB Miroslav Bdžoch, ale aj ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská – zatvárajú oči.

V takejto situácie nám, signatárom občianskych aktivít proti spoplatneniu parkovísk pri Nemocnici Ružinov a Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, zostáva posledná možnosť – obrátiť sa na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.

Žiadame preto predsedu vlády SR Roberta Fica o stretnutie, na ktorom ho chceme informovať o podrobnostiach prípadu, a požiadame ho o urýchlenú nápravu stavu. Budeme apelovať tiež na to, aby v rámci legislatívnej iniciatívy predložil do Národnej rady SR návrh zákona, ktorý garantuje, že parkoviská vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, alebo obcí priliehajúcich k zdravotníckym zariadeniam, budú pre verejnosť bezplatné. Tým sa do budúcnosti zamedzí akýmkoľvek ďalším špekuláciám a nemorálnym ziskom na úkor slovenských občanov.

 

Ing. M. Kollár, Hlas občanov Slovenska, o.z.

Ing. T. Mikušová, iniciátorka Petície občanov

PhDr. S. Holíková, Únia materských centier, o.z.

Ing. arch. R. Herda, SLOVENSKÝ PACIENT, o.z.

Pridaj komentár