Dôstojný život – právo, nie privilégium

Uplynulý štvrtok (20.2.) zrealizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) Okrúhly stôl v rámci projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium. Zúčastnení sa na ňom venovali problematike ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím.

„Cieľom okrúhleho stola bolo upozorniť na súčasné problémy, ktoré môžu znamenať aj porušenie základných ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím, a predstaviť základné zásady, ktoré by procesné predpisy mohli upravovať,“ uviedla PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovanej centrály ZPMP v SR.

Na okrúhlom stole sa stretli zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Verejného ochrancu práv, Národnej rady SR a mimovládnych organizácií.

V máji sa uskutoční druhý okrúhly stôl – opäť ho zorganizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Tentokrát na ňom pôjde o praktické otázky, súvisiacie s výkonom opatrovníckych práv.

O projekte Dôstojný život – právo, nie privilégium

ZPMP v SR získalo na projekt sumu 104976,- EUR, z Fondu pre mimovládne organizácie. Ten je financovaný z Finančného mechanizmu Európskej hospodárskej pomoci (EHP) na roky 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Viac o práve na prístup k spravodlivosti ľudí s mentálnym postihnutím si môžete prečítať na webovej stránke: http://www.zpmpvsr.sk/index.php/dostojny-zivot-pravo-nie-privilegium#prístup-k-spravodlivosti.

 

Redakčne spracované a krátené (jam)

Pridaj komentár