Pracujem, hoci nevidím

Šesť regionálnych seminárov, dva celoslovenské semináre, dve brožúry, krátky dokumentárny film, a predovšetkým priblíženie vplyvu európskej legislatívy v oblasti ochrany a uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím a

Amazonky: Nechceme byť čísla v štatistike

Občianske združenie Amazonky vzniklo preto, lebo sa pacientky s karcinómom prsníka nechcú cítiť ako záťaž zdravotníckeho systému, ale ako ľudia, ktorí si zaslúžia adekvátnu starostlivosť a najmodernejšiu liečbu štandardne.

Ako si vybrať dobrého lekára?

Otázka, ktorú si v istom veku začne klásť každý z nás. Či chceme, alebo nie, raz sa staneme pravidelnými návštevníkmi ordinácií rôznych špecialistov v bielych plášťoch. Ako pacienti by sme však mali byť pripravení ešte