Psoriáza a k nej pridružené ochorenia

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Väčšina laikov si stále spája psoriázu s prejavmi na koži. Táto choroba však postihuje organizmus pacienta oveľa komplexnejšie. Napáda aj iné orgány a orgánové systémy – preto sa označuje aj ako systémové ochorenie.

Pri vzniku a rozvoji psoriázy zohráva kľúčovú úlohu zápal. Ak nie je psoriáza včas diagnostikovaná a nezačne sa včas s liečbou, chronický zápal zásadne vplýva aj na ostatné orgánové systémy. Zvyšuje sa tak riziko komorbidít – iných závažných ochorení, ktorými je ohrozený pacient trpiaci psoriázou. Na druhej strane zasa každá z komorbidít zhoršuje aj priebeh psoriázy. Ich spektrum je široké – označujú sa aj ako choroby asociované so psoriázou.

Ak pacienti so psoriázou nemajú dobre manažované aj pridružené choroby, negatívne to ovplyvňuje kvalitu a dĺžku ich života. Preto je dôležité zamerať sa nielen na prejavy samotnej psoriázy, ale aj na skríning a liečbu pridružených chorôb.

Choroby asociované so psoriázou

Psoriatická artritída (PsA)

Ide o najznámejšiu komorbiditu psoriázy. PsA postihuje kĺby a objavuje sa obvykle neskôr ako postihnutie kože, avšak môže to byť aj naopak. Výskyt PsA stúpa so závažnosťou priebehu psoriázy a tiež aj s dĺžkou jej trvania. Včasná diagnostika a liečba PsA významne zlepšujú celkovú prognózu pacienta. Môžu pomôcť zabrániť trvalému poškodeniu kĺbov, ktoré hrozí pri neliečenej PsA.

Srdcovo-cievne choroby

Ochorenia srdcovo-cievneho systému patria k najzávažnejším, keďže môžu zásadne ovplyvňovať dĺžku života. Sú aj najčastejšími komorbiditami pri psoriáze, a to najmä u pacientov s ťažkou formou tohto ochorenia. Hlavným vinníkom je chronický vaskulárny zápal.

Hypertenzia

Často trápi pacientov so psoriázou. Ak sa vysoký tlak nelieči, má negatívny dopad aj na priebeh psoriázy. Tlak krvi preto treba pravidelne kontrolovať (vhodné je aj domáce meranie). Keďže hypertenzia nebolí a nemá špecifické prejavy, mnohí často o tom, že ňou trpia, aj dlhý čas nevedia. Ak sa už pacient na hypertenziu lieči, treba pravidelne kontrolovať, či je súčasná liečba dostatočná. Liečba fixovanej hypertenzie je doživotná.

Srdcovo-cievne príhody

Ide najmä o srdcový infarkt a mozgovú porážku. Obezita, hypertenzia, vysoký cholesterol či fajčenie sú všeobecné rizikové faktory infarktu myokardu. Je ním však aj psoriáza, no nezávisle od ostatných bežných rizík. Podobne je psoriáza rizikovým faktorom aj pre vznik cievnej mozgovej príhody.

Možnosť vzniku závažných srdcovo-cievnych chorôb sa zvyšuje so závažnosťou a aj dĺžkou trvania psoriázy, avšak ani u pacientov s miernou psoriázou nemožno toto riziko podceňovať. Okrem monitorovania tlaku krvi by si mali pacienti so psoriázou strážiť hmotnosť, hladinu cukru a tukov v krvi, nemali by fajčiť. Ak tieto faktory nie sú v norme, zvyšujú u psoriatikov riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení.

Metabolické ochorenia

Cukrovka

Psoriáza je rizikovým faktorom aj pre rozvoj cukrovky, pričom je nezávislá od tradičných rizikových faktorov. Riziko diabetu u psoriatikov sa takisto zvyšuje so závažnosťou psoriázy. Treba na to myslieť a pravidelne kontrolovať aj hladinu cukru v krvi alebo hodnoty glykovaného hemoglobínu. Ostražitosť je na mieste o to viac, ak má psoriatik v blízkej rodine diabetika.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Obezita

Obezita je samostatná chorobná jednotka a zároveň aj významný rizikový faktor iných závažných ochorení, a to aj psoriázy. Závažnosť stúpa so zvyšujúcim sa BMI. Najproblematickejšia je abdominálna – brušná obezita. Brušný tuk je totiž významným endokrinným orgánom, ktorý produkuje prozápalové proteíny – cytokíny. Ich zvýšená hladina zohráva významnú rolu pri vzniku, prejavoch i priebehu psoriázy. Dôležité je preto strážiť si hmotnosť. V prípade nadváhy alebo obezity treba schudnúť.

Okrem vhodnej reštrikčnej diéty so zachovaním vyváženého obsahu všetkých potrebných makro aj mikroživín nemožno zabúdať na fyzickú aktivitu. Okrem BMI však treba sledovať aj obvod pásu – je základným ukazovateľom brušnej obezity.

Dyslipidémia

Ide o poruchu metabolizmu tukov, ktorá je u psoriatikov častejšia ako v bežnej populácii. Riziko rozvoja dyslipidémie sa zvyšuje so závažnosťou psoriázy. Hladinu tukov v krvi možno priaznivo ovplyvniť skladbou stravy a dostatkom pohybu. Ak je to potrebné, lekár zváži začatie vhodnej farmakologickej liečby.

Metabolický syndróm

Spája kombináciu hypertenzie, abdominálnej obezity, inzulínovej rezistencie a dyslipidémie.

Nešpecifické zápalové ochorenia čriev

Vzťah medzi nimi a psoriázou nie je celkom objasnený. Tieto ochorenia i psoriáza majú spoločného menovateľa – genetický základ a niektoré zápalové mechanizmy, ktoré sa podieľajú na rozvoji a priebehu choroby. U psoriatikov je vyššie riziko rozvoja Crohnovej choroby (a aj naopak), pri ulceróznej kolitíde je asociácia oboch ochorení slabšia. Ak pacienta so psoriázou dlhodobejšie trápia hnačky, bolesti brucha, prípadne nájde krv v stolici, mal by neodkladne informovať svojho lekára. Prípadné ťažkosti však môžu vyvolávať aj systémové lieky určené na liečbu psoriázy.

Nealkoholová tuková choroba pečene

Táto choroba patrí k častým ochoreniam, zvlášť u tých, čo trpia metabolickým syndrómom. Patrí tiež ku komorbiditám u pacientov so psoriázou. Dôležité je preto pravidelné vyšetrenie hodnôt pečeňových enzýmov a pri ich zvýšení alebo u pacientov s ťažkou psoriázou a metabolickým syndrómom je vhodné ultrazvukové vyšetrenie pečene.

Chronické ochorenie obličiek

Psoriáza je nezávislým rizikovým faktorom pre chronickú obličkovú chorobu a aj zlyhanie obličiek. Riziko sa opäť zvyšuje so závažnosťou psoriázy. Pacienti s ťažkou psoriázou by preto mali pravidelne podstúpiť vyšetrenie obličkových parametrov.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Psychiatrické choroby

Psoriáza nepostihuje len telo, ale má výrazný dopad aj na psychiku pacienta a jeho emócie. To sa podpisuje aj pod zhoršenú kvalitu života psoriatikov. Nezriedka trpia depresiami, úzkosťou, často aj preto, lebo ich okolie diskriminuje vzhľadom na viditeľné prejavy na koži. Môže to viesť aj k sociálnej izolácii a prehlbovaniu depresie.

Úloha pacienta

Výpočet komorbidít nie je úplný, spomenuli sme tie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Psoriáza si vyžaduje zo strany lekára komplexný prístup a pravidelné monitorovanie pacienta. Na druhej strane však mnohé závisí od pacienta. Celková prognóza sa významne odvíja aj od jeho disciplinovanosti a miery spolupráce pri liečbe (tzv. adherencie). Mal by dôsledne dodržiavať odporúčania lekára, a to nielen tie, ktoré sa týkajú priamo medikamentóznej liečby.

Nemenej dôležité je dodržiavať aj odporúčané režimové opatrenia a zásady zdravej životosprávy – zohrávajú kľúčovú úlohu v prevencii a liečbe prípadných komorbidít, ktorými sú pacienti so psoriázou viac ohrození ako bežná populácia.

Uverejnenie článku podporila spoločnosť AbbVie s.r.o.

SK-IMM-200008

Použité zdroje:

  • Dowlatshahi EA, et al. J Invest Dermatol 2014; 134: 1542 – 51;
  • Egeberg A, et al. Br J Dermatol 2019; 180: 116 – 21;
  • Langan SM, et al. J Invest Dermatol 2012; 132: 556 – 63;
  • Vlachos C, et al. Psoriasis (Auckl) 2016; 6: 73 – 92;
    5. Egeberg A, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34: 1695 – 1706;
  • Stern RS. J Rheumatol 1985; 12: 315 – 20;
  • 7.Reich K. et al. Br J Dermatol. 2009; 160: 1040 – 7.
  • Public Health England guidance 2019: Health matters: Prevention – a life course approach. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-life-course-approach-to-prevention/health-matters-prevention-a-life-course-approach. Accessed August 2020.

Pridaj komentár