BMI ako ukazovateľ vášho zdravia: Čo odhalí a čo nie?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Dnes už vieme, že samotná telesná hmotnosť na diagnostiku nadváhy či obezity nemusí stačiť. Lepším pomocníkom na ceste za ideálnou hmotnosťou je BMI, teda body mass index (index telesnej hmotnosti). Slúži nielen na určenie nadbytočnej hmotnosti a tuku z estetického hľadiska, ale je dôležitým ukazovateľom pri diagnostike mnohých chronických stavov. Prečo by ste mali poznať vlastný BMI? V čom má tento výpočet nedostatky?

Ako vypočítať BMI?

Čo znamenajú čísla, ktoré vám ukáže BMI kalkulačka?

Aké riziká prináša vysoký index telesnej hmotnosti?

Čím môžeme nahradiť tento výpočet?

Aké klady a zápory má hodnotenie zdravotného stavu na základe BMI?

Čo je BMI – index telesnej hmotnosti?

BMI je odhad telesného tuku, založený na vašej hmotnosti a výške. Výpočet indexu telesnej hmotnosti sa uvádza v kg/m2 a pomáha určiť, či máte podváhu, zdravú hmotnosť, nadváhu alebo obezitu. Index telesnej hmotnosti sa v medicíne používa na posúdenie rizika vzniku niektorých zdravotných problémov.

Napríklad ak máte vysoký BMI, ste náchylnejší na ochorenia srdca a ciev, predovšetkým na vysoký krvný tlak a vysokú hladinu zlého cholesterolu.

Avšak ani index telesnej hmotnosti nie je neomylný. Kde je problém? Výpočet totiž neberie do úvahy vek, pohlavie, objem svalovej hmoty či genetické danosti.

Kalkulačka BMI: Ako si vypočítate index telesnej hmotnosti?

Vypočítať BMI nie je nič zložité a potrebujete naň poznať len vlastnú výšku a váhu. Vypočítate ho tak, že svoju hmotnosť v kilogramoch vydelíte svojou výškou v metroch umocnenou na druhú. Alebo jednoducho použite niektorú z aplikácií na vypočítanie indexu telesnej hmotnosti.

Vzorec BMI: hmotnosť (kg) : [výška (m)]2

Ak máte teda napríklad 60 kilogramov a výšku 168 centimetrov, počítate takto:

60 kg : (1,68 m)2 = 60 kg : 2,8 m2 = 21,4 kg/m2 – vaša hmotnosť je ideálna

Čo hovorí výsledná hodnota:

 • BMI nižšie ako 18,5 kg/m2 znamená podváhu,
 • BMI v hodnotách 18,5 až 24,9 kg/m2 predstavuje ideálnu hmotnosť,
 • výsledok medzi číslami 25 až 29,9 kg/m2 poukazuje na nadváhu,
 • hodnota BMI 30 kg/m2 a viac znamená obezitu.

Odborníci na výživu, dietológovia a lekári, obezitu ešte ďalej členia na tri kategórie: pri indexe telesnej hmotnosti 40 kg/m2 alebo viac hovoríme o ťažkej obezite, hodnota 35 až 40 kg/m2 znamená stretnú obezitu a nižšia ako 35 kg/m2 hovorí o prvom – najnižšom stupni obezity. Avšak i v tomto prípade znamená vážne zdravotné riziká.

BMI a vaše zdravie

Čo vlastne z čísla indexu telesnej hmotnosti zistíte? Nielen to, či je vaše telo dostatočne štíhle alebo koľko by ste mali schudnúť. Taktiež zistíte, aký je váš zdravotný stav a aké riziká vám hrozia v budúcnosti. Nadmerný telesný tuk priamočiaro súvisí so zvýšeným rizikom mnohých zdravotných problémov.

V prípade, že sa vaše skóre BMI pohybuje v kategóriách nadváha alebo obezita, máte vyššie riziko týchto stavov:

 • ochorenia srdca a ciev,
 • vysoký krvný tlak,
 • rakovina,
 • osteoartróza,
 • diabetes typu II,
 • žlčové kamene,
 • spánkové apnoe,
 • vysoká hladina LDL cholesterolu,
 • problémy s pečeňou – hrozba stukovatenia a narušených funkcií pečene.
BMI a ideálna hmotnosť
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké výhody prináša výpočet indexu telesnej hmotnosti a aké má slabé miesta?

Isté je jedno: BMI je ľahký spôsob, ako odhadnúť objem telesného tuku vo vašom tele. Je to pohodlné, lacné a rýchle. Vďaka tomu o indexe telesnej hmotnosti uvažujeme ako o jednoduchom spôsobe na identifikáciu rizikových pacientov – osôb, u ktorých je dobré bližšie prehodnotiť zdravotný stav vzhľadom na možné riziká. Používajú ho odborníci na výživu, lekári i vedci na celom svete, i keď s výhradami a doplneniami diagnostiky.

Výpočet BMI má tiež svoje nevýhody. Na začiatku ochorení sa nedá použiť na ich diagnostiku a odhalenie. Taktiež u množstva ľudí môže vyvolať falošný poplach, pretože niektoré dôležité faktory nezohľadňuje. Predovšetkým objem svalovej hmoty, pohlavie, spôsob ukladania tuku či vek.

BMI a svalová hmota

Svaly a kosti sú hustejšie ako tuk, to znamená, že kvôli nim môžeme vážiť viac ako osoba s rovnakou výškou, ktorá má podstatne viac tuku, menej svalov a redšie kosti. Tak sa môže stať, že vypracovanému športovcovi vyjde vyššie BMI ako jeho kamarátovi, ktorý celé dni sedí.

Index telesnej hmotnosti a pohlavie

Ženy majú prirodzene viac telesného tuku ako muži. BMI kalkulačka tento rozdiel nezohľadňuje.

BMI a vek

Normálne rozsahy BMI nemusia presne predpovedať zdravotné riziká. Napríklad u starších ľudí je BMI pod 23 kg/m2 – čo v takzvanom normálnom rozsahu pre dospelých – súvisí s vyššou úmrtnosťou, pričom mierna nadváha u nich až také riziká neprináša.

Spôsob, ako sa ukladá tuk v tele

Dôkazy naznačujú, že záleží aj na tom, kde sa telesný tuk ukladá, čo opäť výpočet BMI neberie do úvahy. Ak sa vám tuk ukladá predovšetkým do oblasti okolo pása, máte takzvaný „jablkový“ tvar tela a tiež viac zdravotných rizík ako ľudia s „hruškovým“ tvarom tela. Pri tomto type sa tuk ukladá okolo bokov a na stehnách.

Aké merania slúžia ako alternatíva k indexu telesnej hmotnosti?

Kvôli uvedeným nedostatkom sa mnohí odborníci prikláňajú k tomu, aby pri diagnostike boli okrem BMI brané do úvahy aj ďalšie merania. Najčastejšie odporúčajú kontrolovať obvod pása.

Prečo je dôležité, koľko meriate v páse? Tuk, ktorý máte okolo stredu tela, zvyšuje riziko cukrovky typu II a srdcových ochorení. Za vysoko rizikový obvod pása považujeme u žien 88 centimetrov a viac, u mužov obvod pása nad 102 centimetrov. Zvýšené riziko však majú už ženy s obvodom pása nad 80 centimetrov a muži s pásom nad 94 centimetrov.

ideálna hmotnosť
Mnohí odborníci odporúčajú okrem BMI vyhodnocovať aj obvod pása pacientov. Najrizikovejší je tvar jablka. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ďalšie spôsoby, ako zistiť zdravotné riziká:

Pomer pása k bokom: Vydeľte obvod vášho pása obvodom bokov. Hodnoty 0,9 a viac u žien a 1,0 alebo viac u mužov znamenajú vysoké zdravotné riziká.

Meranie kožných záhybov: Percento telesného tuku sa dá ľahko odhadnúť aj starým spôsobom – pomocou posuvného meradla, ktoré meria hrúbku kože vrátane podkožného tuku. Merania sa robia na viacerých miestach tela. Odborníci z nich pomocou vzorca vyhodnotia výsledok a určia mieru zdravotných rizík.

Inteligentná váha: Ak chodievate cvičiť, určite ste si všimli, že mnohé fitcentrá sú vybavené aj inteligentnými váhami, ktoré ukazujú nielen hodnotu hmotnosti. Tieto váhy prostredníctvom neškodnej dávky elektrického prúdu, ktorú vyšlú cez vaše telo, zmerajú telesný tuk. Pred meraním je dôležité byť dobre hydratovaný/-á. Vážte sa v rovnakú dennú dobu a v rovnakom spodnom oblečení.

Môžete mať zdravotné riziká, aj keď máte „normálny“ index telesnej hmotnosti?

Žiaľ, áno, aj v tomto prípade môže z času na čas BMI oklamať. Napríklad: vaše BMI je v norme, ale necvičíte, jete nezdravú stravu, máte v rodinnej anamnéze chronické ochorenia alebo fajčíte – to všetko zvyšuje riziko mnohých zdravotných problémov, ktoré vás môžu postretnúť, aj keď BMI o tom nič nesignalizuje.

BMI v norme môžu mať napríklad aj pacienti so závažnými zdravotnými problémami, kôrnatením ciev či po infarkte alebo mozgovej mŕtvici.

Na presnejšiu diagnostiku a určenie rizík je teda okrem samotnej hodnoty BMI musíme brať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré dokresľujú kompletný obraz vášho zdravia vrátane veku, genetických faktorov, úrazov, prekonaných operácií, vašej kondície a pohlavia.

Máte obavy o svoje zdravie? Chcete vedieť, ako upraviť hmotnosť?

Byť zdravý je viac ako len číslo na stupnici. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo chcete vedieť, či je vaša hmotnosť v norme, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárkou. Niečo podobné ako všeobecne ideálna hmotnosť ani ideálne BMI v skutočnosti neexistujú. Žiadne z hodnôt sa nedajú zovšeobecniť.

Existuje však ideálna hmotnosť vzhľadom na vaše telo, vek, pohlavie, genetiku a tú je dobré dodržať. Ak potrebujete schudnúť, dohodnite si plán spolu s odborníkmi, nepodľahnite klamlivým diétam zo sociálnych sietí. Nie je totiž dôležité len schudnúť, ale predovšetkým chudnúť zdravo.

Zdroje:

https://www.verywellhealth.com/body-mass-index-bmi-5210240

https://www.cdc.gov/obesity/basics/adult-defining.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fobesity%2Fadult%2Fdefining.html

https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/risk.htm

https://www.healthdirect.gov.au/body-mass-index-bmi-and-waist-circumference

https://www.yourweightmatters.org/measure-your-weight/

Pridaj komentár