Click here!

Rakovina semenníkov: Poučte aj svojho syna

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Pre veľkú časť mužov je už len predstava vyšetrenia u urológa zahanbujúca.

Mnohokrát sa stáva, že zmeny na svojich semenníkoch prehliadajú, alebo dokonca zľahčujú, a pre návštevu sa rozhodnú až vtedy, keď sú príznaky neúnosné.

Nerobte to tak aj vy – rakovina semenníkov dosahuje takmer 100 % vyliečenie, pokiaľ je podchytená už v začiatkoch.

Čo je to rakovina semenníkov?

Rakovina semenníkov je rakovinové ochorenie, ktoré postihuje mužské pohlavné orgány – semenníky.

Prečo vzniká?

Presná príčina vzniku rakoviny semenníkov zatiaľ známa nie je. Štatistické údaje narúšajú klasickú predstavu o tom, že výskyt rakoviny stúpa s vekom, keďže najviac chorých je medzi mladými mužmi od 15 do 30 rokov. Práve preto sa predpokladá, že popri faktoroch vonkajšieho prostredia (životný štýl) hrajú rolu aj udalosti, ktoré vplývajú už na plod v maternici.

Rizikové faktory vzniku rakoviny semenníkov:

 • samovoľné nezostúpenie semenníkov do mieška počas 1. roku života,
 • vývojové poruchy močovo-pohlavného systému (napríklad rázštep močovej trubice),
 • úrazy alebo zápaly semenníkov,
 • prítomnosť rakoviny semenníkov u člena rodiny,
 • predošlý výskyt rakoviny.

Štúdie naznačujú zvýšený výskyt rakoviny semenníkov u bielej rasy a prekvapivo u mužov vyššieho vzrastu. To, že „máte“ aspoň jeden rizikový faktor, ale neznamená, že sa u vás rakovina rozvinie. Hovorí to len o tom, že ste viac náchylný na rozvoj ochorenia, a preto by ste mali svojím semenníkom venovať väčšiu pozornosť.

Ako často sa rakovina semenníkov vyskytuje?

Rakovina semenníkov tvorí asi 2 % všetkých zhubných nádorov mužov na Slovensku. Ročne je diagnostikovaná u asi 8 mužov zo 100 000. Napriek tomu, že jej výskyt stúpol za posledné desaťročia päťnásobne, úmrtnosť na ňu mierne klesá.

Ako sa prejavuje rakovina semenníkov?

Prvým prejavom býva postupné nebolestivé zväčšenie jedného zo semenníkov. Na dotyk môže byť tuhý, s hladkým alebo hrboľatým povrchom. Niektorí muži sa sťažujú na pocit „ťažkého mieška“ alebo bolesti v podbrušku, ktoré sú vyvolané ťahom zväčšujúceho sa semenníka. Bolesť môže, ale aj nemusí byť prítomná. Ak sa objavuje, môže byť tupá alebo ostrá.

V dôsledku šírenia rakoviny z mieška do oblasti krížov (cez lymfatické cievy) môžete pociťovať bolesti chrbta alebo brucha. Približne u 7 % mužov sa môže objaviť zväčšenie pŕs, zriedkavo strata libida (ide o hormonálne zmeny). Ak sa rakovina rozšíri do pľúc, môže sa objaviť vykašliavanie krvi a dýchavičnosť. Pri rozšírení do mozgu sú to zase:

 • bolesti hlavy,
 • kŕče,
 • zvracanie,
 • poruchy videnia,
 • horúčka, únava, strata na hmotnosti (môžu byť prejavom metastázovania rakoviny aj do ďalších orgánov, nielen do mozgu).

Niektorých ľudí až tieto prejavy donútia k návšteve lekára.

rakovina-semennikov-bolest-semennika
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kedy navštíviť lekára?

Ak pozorujete na svojich semenníkoch akékoľvek zmeny (resp. niektoré z uvedených príznakov), neodkladajte návštevu u odborníka. V skutočnosti sú iba 4 zo 100 prípadov prejavom rakoviny semenníkov (zvyčajne ide o nezhubné príčiny, ako zhrubnutie ciev v semenníkoch alebo cysty), na toto sa však nespoliehajte.

1 muž z 25, to zas nie je tak málo.

Na čo sa pripravte, keď pôjdete k lekárovi

Vyšetrenie semenníkov vykonáva špecializovaný lekár pre mužov – urológ. Prvým vyšetrením je prehliadka pohmatom, pri ktorej lekár prehmatá najprv zdravý, a potom postihnutý semenník. Proti miešku si môže namieriť svetlo, aby zistil, či miešok prepúšťa svetlo. Nádor – tuhý útvar – svetlo neprepustí.

Povinným vyšetrením pri každom podozrení je ultrazvuk. Hlavica, ktorá sa prikladá na povrch semenníkov, vysiela vlny, pomocou ktorých lekár vidí na obrazovke, čo sa v semenníkoch nachádza. Vykonáva sa aj vyšetrenie krvi, pri ktorom sú sledované hladiny vybraných molekúl, nazývaných markery. Ich zvýšenie napovedá o výskyte rakoviny semenníkov.

Markery však nie sú zvýšené vo všetkých prípadoch, preto ani normálne hladiny neznamenajú, že rakovinu semenníkov nemáte.

Ako vyzerá liečba rakoviny semenníkov?

Ak naďalej pretrváva podozrenie na rakovinu semenníkov, zostáva jediná možnosť – pozrieť sa na semenník „zblízka“. Počas toho, ako ste v celkovej anestézii, vám lekár urobí v oblasti slabín rez, cez ktorý vytiahne z mieška semenník so semenovodom a s ostatnými súčasťami.

Ak sú na inom orgáne tela badateľné zmeny, ktoré vyzerajú ako rakovinové, možno vykonať biopsiu, teda odobrať tkanivo, aby sa dosiahlo finálne stanovisko. V prípade semenníkov to však zvyčajne nie je možné, keďže takýto odber vzorky by mohol vyvolať rozšírenie rakoviny do ostatných súčastí mieška.

Pri väčšine typov rakovín semenníkov je preto prvou voľbou chirurgické odstránenie postihnutého orgánu, takzvaná orchiektómia. Lekár odstráni semenník cez rez v slabinách, nie rezom do mieška, aby nedošlo k prípadnému rozšíreniu rakoviny na ostatné časti mieška.

Nemusíte sa obávať, orchiektómia sa nevykonáva „zo dňa na deň“. Odobratie jedného semenníka tiež neovplyvní vaše šance na splodenie potomka, keďže druhý semenník ostáva zachovaný a plne funkčný. Ak je nádor rozšírený na oboch semenníkoch, jeden z nich možno čiastočne zachovať (no iba v prípade, ak veľkosť nádoru nepresahuje viac ako 30 % objemu semenníka). Pravdepodobne už nebude plodný (kvôli ožiareniu), ale zachová si istú produkciu testosterónu.

Jednostranná orchiektómia nemá trvalé následky, po niekoľkých dňoch môžete ísť domov. Namiesto odstráneného semenníka vám vložia umelý semenník (protézu), vyrobený zvyčajne zo silikónu. Ten sa od pôvodného môže trochu líšiť v tvare a na pohmat.

rakovina-semennikov-odstranenie-semennikov
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo nasleduje po odstránení semenníka?

Odobratý semenník slúži na histologické vyšetrenie, aby odborník vedel posúdiť, či skutočne išlo o rakovinu. 95 % všetkých prípadov rakoviny semenníkov predstavujú nádory buniek, z ktorých vznikajú spermie. Nádory buniek sa delia na 2 skupiny, a to približne v rovnakom pomere: seminómyneseminómy. Ich liečba je odlišná, preto lekár potrebuje vedieť, o ktorý typ išlo.

Po orchiektómii vám opätovne odoberú krv, aby sa zistilo, či markery poklesli. Pôjdete aj na CT vyšetrenieröntgen, čo sú zobrazovacie metódy, ktoré potvrdia, či sa nádor ne/rozšíril do iných častí tela.

Po dodatočných vyšetreniach odborníci určia, v akom štádiu rakoviny sa nachádzate, teda v ktorej rizikovej skupine ste. Pri rakovine semenníkov máme 4 štádiá, 0III, ktoré sa ďalej delia na 3 skupiny – s dobrou, strednou a slabou prognózou.

Na to, v ktorej skupine budete, vplýva:

 • či sa rakovina rozšírila do ostatných častí tela,
 • či sú hladiny markerov zvýšené.

Podľa zaradenia do skupiny sú stanovené 4 dostupné liečebné metódy:

 • prísny dohľad,
 • rádioterapia,
 • chemoterapia,
 • chirurgické odstránenie zvyšného nádoru.

Prísny dohľad

Pri štádiu I (nádor sa ešte nerozšíril zo semenníkov) je najčastejšou voľbou žiadna ďalšia liečba po operácii. Predchádza sa tak nepotrebnej liečbe u mužov, ktorým sa nádor už nevráti, rovnako aj nežiaducim účinkom, plynúcim z chemoterapie a rádioterapie.

Prísny dohľad je indikovaný len pri štádiu I, a to vtedy, ak sa histologicky nepotvrdilo šírenie nádorových buniek do drobných ciev semenníka (tzv. nádorová cievna invázia).

Rádioterapia alebo liečba žiarením

Pri rádioterapii sa aplikuje žiarenie o príslušnej dávke, zvonku na postihnutý semenník. Druhý semenník je chránený štítom. Používa sa napríklad v štádiu I, a to u mužov nad 40 rokov so seminómom, či v prípade vyšších štádií.

Chemoterapia

U mužov v štádiu I, ktorí nie sú schopní chodiť na pravidelné kontroly, alebo ktorí sú vo vyššom riziku návratu rakoviny, sa používa chemoterapia. Ide o 1 2 trojtýždňové cykly, počas ktorých vám v nemocnici podajú do žily lieky, ktoré sú schopné usmrtiť alebo zastaviť rast rakovinových buniek. Chemoterapia je voľbou aj vo vyšších štádiách, keď sa už nádor rozšíril alebo vrátil (po úspešnom vyliečení). V týchto prípadoch ide o 3 4 trojtýždňové cykly.

Nezabudnite, že lekár by mal vedieť o všetkých liekov, aj voľnopredajných, ktoré užívate, keďže sa môžu nevhodne ovplyvňovať s chemoterapiou.

Chirurgické odstránenie zvyšného nádoru (retroperitoneálna lymfadenektómia)

Ide o operačné odstránenie zväčšených lymfatických uzlín po chemoterapii, a to z oblasti krížovbrucha. Pri zväčšených uzlinách totiž existuje riziko, že išlo o zvyšný nádor, ktorý nepodľahol chemoterapii, a ktorý by mohol v tele (po prvotnom zlepšení príznakov) opätovne vyvolať rakovinu.

Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii. Najčastejšie sa s ním spája riziko, že budete síce schopný dosiahnuť orgazmus, ale budete ejakulovať spätne, teda že semeno pôjde do močového mechúra. Je to tak preto, že pri zákroku môže dôjsť k poškodeniu nervových vláken ovládajúcich zvierač, ktorý bráni spätnému „toku“ semena.

Na zmiernenie tohto stavu možno použiť lieky, ktoré zvyšujú aktivitu zvierača (napríklad imipramín, efedrín), a dostupné sú už aj novšie verzie zákroku, keď sa odstraňujú uzliny iba z jednej polovice (druhá polovica nervových vláken je zachovaná, nepoškodená).

V tomto prípade je nižšie riziko vzniku spätnej ejakulácie.

Aké sú následky jednotlivých liečebných postupov?

Zakaždým môžete spolurozhodovať o tom, aký typ liečby bude uprednostnený. Mali by ste však poznať prínosy, ale aj riziká jednotlivých druhov liečby.

Krátkodobým následkom chemoterapie je nevoľnosť, ďalej zvracanie, únava, strata vlasov, zvýšená náchylnosť na infekcie, či zvýšená tvorba modrín (príznaky po liečbe odoznejú). Keďže chemoterapia je agresívna liečba, ktorá zabíja aj živé bunky, muži majú po nej vyššie riziko vzniku nádoru v tráviacom alebo močovom trakte.

Zvýšené je tiež riziko rozvoja leukémie, pričom rozvoj neskorých nežiaducich účinkov sa spája najmä s liekmi, ako sú cisplatinaetopozid (stúpa s rastúcou dávkou.)

rakovina-semennikov-operacia-semennikov
Zdroj foto: Shutterstock.com

Do úvahy treba brať aj 20 – 30 % vyššie riziko rozvoja vysokého krvného tlaku, cholesterolu či nadváhy. Práve preto je dôležité, aby ste dodržiavali zdravý životný štýl, športovalinefajčili. Objaviť sa môže aj poškodenie sluchu, nervového systému (pocity pálenia, svrbenia na koži) či pľúc (najmä pre bleomycíncisplatinu).

Takisto môžete mať problémy s plodnosťou, u niektorých mužov sa objavuje dlhodobá únava či znížená produkcia testosterónu. Tento mužský hormón sa zvykne dopĺňať, aby ste opäť dosahovali erekciu.

Rádioterapia sa spája s dočasnou nevoľnosťou, únavou a možným popálením, respektíve so zvýšenou citlivosťou kože. Ako v prípade chemoterapie, aj pri rádioterapii existuje 2x vyššie riziko rozvoja iných nádorov (najmä v miestach, kde ste boli ožarovaný) a neplodnosti.

Ako často budem chodiť po liečbe na kontroly?

Rakovina semenníkov sa môže vrátiť u 1 – 30 % mužov, ktorí prekonali prvú liečbu. Samozrejme, všetko závisí aj od typu a štádia ochorenia. Preto je potrebné, aby ste pravidelne chodili na kontroly, a to počas 510 rokov od ukončenia liečby. Budú vás vyšetrovať pohmatom, odoberať vám krv, pôjdete na röntgen, CT, resp. MRI (v trojmesačných až ročných intervaloch).

Budem schopný mať dieťa?

Pri odstránení jedného semenníka ­– áno. Približne 70 % mužov dokáže splodiť dieťa. Pri postihnutí oboch semenníkov – pravdepodobne nie. Aj keď vám jeden semenník čiastočne zachovajú, v dôsledku ožiarenia budete zrejme neplodný.

Pre tento prípad vám ponúknu možnosť odobratia spermií ešte pred operačným zákrokom. Ak majú spermie dostatočnú kvalitu, pri umelom oplodnení môžu dosiahnuť „úspech“.

rakovina-semennikov-zivot-bez-semennikov
Zdroj foto: Shutterstock.com

Základom úspešnej liečby je prevencia

Rakovina semenníkov dosahuje vynikajúce, takmer 100 % dlhodobé vyliečenie, pokiaľ ju podchytíte už v začiatkoch. Vo vyšších štádiách je dlhodobé prežívanie na úrovni približne 60 %.

Práve preto je dôležité, aby ste k pravidelnému samovyšetreniu viedli nielen seba, ale aj svojho syna, keďže najvyšší výskyt nových prípadov je práve v období dospievania.

Autor je farmaceut

Pridaj komentár