Cievna mozgová príhoda

garant podstránky:
MUDr. Ester Točíková, MBA

Ischemická CMP: Cievna mozgová príhoda spôsobená zrazeninou

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Mŕtvica alebo porážka – to sú slová, ktoré sa bežne používajú namiesto odbornejšieho názvu – cievna mozgová príhoda.

Cievne mozgové príhody sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete. Nie všetky tieto nebezpečné stavy vznikajú rovnako.

Existujú dva základné druhy cievnej mozgovej príhody – ischemickáhemoragická. Rozlišujeme ich podľa toho, prečo nastali, no jednu vec majú spoločnú – prerušené prekrvenie časti mozgu, ktoré môže spôsobiť odumretie mozgových buniek.

Čo sa stane, keď dostanete cievnu mozgovú príhodu?

Všetky bunky potrebujú pre svoj život kyslík, rovnako aj mozgové. Kyslíkživiny sa do mozgových buniek dostávajú krvou. Ak dôjde k prerušeniu dodávky kyslíka a živín do istej oblasti mozgu, bunky začnú zomierať.

Výsledkom je strata pamäti, zmätenosť, problémy s rozprávanímstrata citlivosti na jednej strane tela. Väčšina prípadov cievnej mozgovej príhody (CMP) – až 87 % – je ischemického typu.

Čo je ischemická CMP?

Ischemická CMP vzniká vtedy, keď sa v tepnách zhromažďuje tukový povlak, ktorý zužuje tepny zvnútra, čím sa obmedzí prietok krvi. Tento stav sa nazýva ateroskleróza. Krv, ktorá nemôže dobre pretiecť tepnou, sa zhlukuje, z čoho začnú vznikať zrazeniny. Tie potom zablokujú tepnu a výsledkom je ischemická CMP.

CMP
Zdroj foto: AdobeStock.com
Riziko ischemickej CMP nezvyšuje len ateroskleróza, ale aj iné stavy:
 • nepravidelný pulz,
 • infarkt,
 • zranenie krčných ciev,
 • problémy so zrážanlivosťou krvi.

Dva typy ischemickej CMP

Aj ischemická CMP môže vzniknúť s rôznych príčin. Rozlišujeme dva základné typy: trombotickú ischemickú CMP a embolickú ischemickú CMP.

Trombotická ischemická CMP

Vzniká kvôli krvnej zrazenine, ktorá sa tvorí v tepne, vedúcej do mozgu. Klinicky je tento stav označovaný ako mozgový infarkt (alebo cerebrálna trombóza). Mozgový infarkt je zodpovedný za takmer 50 % všetkých mozgových príhod.

Mozgový infarkt sa ďalej delí na ďalšie dve kategórie, a to podľa miesta, kde nastane: trombóza veľkých ciev a trombóza malých ciev. Termín trombóza veľkých ciev sa používa vtedy, keď je zablokovaná jedna z väčších mozgových tepien. Trombóza malých ciev zahŕňa jednu, alebo viac menších, ale hlbšie prenikajúcich tepien.

Embolická ischemická CMP

Nastáva vtedy, keď sa krvná zrazenina vytvorí niekde inde v tele, no dostane sa až do krvných ciev, ktoré zásobujú mozog. Tu sa krvná zrazenina zasekne a zastaví tok krvi. Často ide o zrazeniny, ktoré vznikajú v srdci. Tieto emboly cestujú krvou, kým dokážu prejsť cievami, no keď sa cievy zužujú, zaseknú sa v nich. To obmedzí tok krvi do mozgu a vyvolá cievnu mozgovú príhodu.

Ochorenia, ktoré spôsobujú ischemickú CMP

Ischemická mozgová príhoda môže byť spôsobená niekoľkými ochoreniami. Najčastejším problémom je zúženie tepienkrku alebo v hlave, ktoré je spôsobené aterosklerózou a postupným ukladaním cholesterolu.

Ďalšou častou príčinou ischemickej CMP sú krvné zrazeniny v srdci, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku nepravidelného srdcového tepu (napríklad fibrilácia predsiení), infarktu alebo abnormality srdcových chlopní.

Príznaky ischemickej CMP

Symptómy ischemickej CMP sa môžu odlišovať podľa toho, aká časť mozgu je postihnutá. Zvyčajne ide o tieto stavy:

 • náhle znecitlivenie alebo slabosť tváre, ramena a/alebo nohy, často na jednej strane tela,
 • zmätenosť,
 • problémy s rozprávaním alebo chápaním ostatných,
 • závrat, strata rovnováhy, strata koordinácie,
 • problémy s chôdzou,
 • strata videnia (alebo dvojité videnie).

Riziko ischemickej CMP vzrastá, ak máte:

 • viac ako 60 rokov,
 • vysoký krvný tlak, srdcové choroby, nepravidelný tep srdca,
 • vysoký cholesterol alebo cukrovku,
 • mozgové príhody v rodine,
 • tabakovú závislosť (fajčíte).

Zdroj foto: AdobeStock.com

Malá cievna mozgová príhoda (prechodný ischemický záchvat)

Ischemické CMP zahŕňajú aj „mini“ CMP. Sú to prechodné ischemické záchvaty, spôsobené dočasným zablokovaním toku krvi do mozgu. Príznaky zvyčajne trvajú len niekoľko minút, najneskôr do 24 hodín zmiznú.

K tejto situácii dochádza, keď sú cievy, ktoré privádzajú krv do mozgu, priúzke – sú stiahnuté, alebo sa v nich nachádza menšia zrazenina. Aj pri tejto menšej a prechodnej CMP môžete pociťovať necitlivosť na jednej strane telazmätok, závrat alebo stratu rovnováhy. Rovnako môžete mať problémy s vyjadrovaním sa, alebo s porozumením, so zrakom, alebo silnú bolesť hlavy.

Riziko malej CMP sa zvyšuje s:

 • vekom,
 • obezitou,
 • rodinnou anamnézou,
 • fajčením,
 • vysokým tlakom,
 • vysokou hladinou cholesterolu,
 • cukrovkou,
 • srdcovými chorobami.

Aj keď je táto mini CMP prechodná, nemali by ste ju brať na ľahkú váhu. Môže byť varovným signálom, že čoskoro vám hrozí ischemická CMP.

Dôležitý je čas

Ak máte vy alebo niekto vo vašom okolí príznaky cievnej mozgovej príhody, ihneď privolajte rýchlu zdravotnú pomoc. Čím skôr dostane postihnutý liečbu, tým je väčšia šanca na uzdravenie bez dlhodobých problémov.

Ak človek nedostane včas liečbu, znásobujú sa problémy. Môže dôjsť k opuchukrvácaniu v mozgu, záchvatom, problémom s pamäťou a porozumením, dokonca k smrti. Čím neskôr dôjde k lekárskemu ošetreniu, tým väčšie škody vznikajú.

Diagnostika ischemickej CMP

Na presnú diagnostiku sa používajú najspoľahlivejšie zobrazovacie metódy: magnetická rezonancia (MR), podľa okolností a cieľa vyšetrenia tiež počítačová tomografia (CT). MR pomáha odlíšiť, o aký typ CMP ide – ischemickú alebo hemoragickú, čo je zásadné pre nasadenie liečby. Duplexná sonografia, resp. dopplerometrické zobrazovanie umožňuje vyhodnotiť štruktúru prívodových tepien a prietok krvi.

starostlivosť po CMP
Zdroj foto: AdobeStock.com

Liečba ischemickej CMP

Najlepšie výsledky sa dosahujú liečbou prípravkom, ktorý rozpúšťa krvné zrazeniny. Je to rTPA – rekombinantný tkanivový plazmínogénový aktivátor. Problematické je, že ho treba podať do 4,5 hodiny od vzniku CMP. Aj preto je veľmi dôležité, aby sme čo najskôr zavolali prvú pomoc a zaznamenali čas prvých príznakov.

Ďalšou možnosťou liečby je mechanické odstránenie zrazeniny z cievy, ale to tiež nie je vždy vhodné a možné. Tento zákrok možno vykonať do 8 hodín, v niektorých prípadoch až do 24 hodín od prvých príznakov. Opäť však platí, že čím skôr bude privolaná prvá pomoc, tým rastie šanca na lepší výsledok.

Ako znížiť riziko CMP?

V prvom rade musíme pravidelne chodiť na preventívne lekárske prehliadky a konzultovať zmeny stavu s lekárom. Rovnako treba mať pod kontrolou ochorenia, ktoré zvyšujú riziko CMP. Ide najmä o vysoký krvný tlak, cukrovku, choroby srdca.

Aktívne môžete znížiť riziko CMP aj tým, že nebudete fajčiť, budete pravidelne cvičiť, znížite príjem nasýtených tukovcholesterolu, budete si udržiavať optimálnu hmotnosť. Treba sa vyhnúť nadmernému príjmu alkoholu a užívaniu iných návykových látok.

V prípade, že máte vyššie riziko CMP, po dohode s lekárom môžete užívať malé dávky aspirínu, ktoré zabránia tvorbe krvných zrazenín. Táto liečba však nie je vhodná pre každého, preto sa najprv poraďte s odborníkom. Aj dostatok spánku je dôležitý, keďže znižuje hladinu stres, čo je dobrá prevencia pred cievnou mozgovou príhodou.

Zdroje: 

https://www.webmd.com/stroke/guide/types-stroke#1

http://www.strokecenter.org/patients/about-stroke/ischemic-stroke/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/318098.php

https://www.healthline.com/health/stroke/cerebral-ischemia

Pridaj komentár