Liečebné hladovanie ako voľba?

V posledných rokoch sa znovu oživuje záujem o liečebné hladovanie. Pod hladovaním sa rozumie úplná absencia, alebo nedostatočný príjem potravín. RNDr. Jozef Valuch, CSc., je odborným  garantom a metodikom Školy liečebného hladovania a regeneračnej