Sociopat: Nebezpečný manipulátor. Ako mu čeliť? Čo je sociopatia?

Sociopat.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Stretli ste sa už s človekom, ktorý vás hranične znervózňoval, dokonca privádzal do úzkych?

No nakoniec ste iba mávli rukou a povedali si, že ide o ťažkú povahu, s ktorou sa nedá vyjsť?

V skutočnosti mohlo ísť o sociopata. Ide o vážnu poruchu osobnosti, ktorá si namiesto mávnutia rukou, zaslúži pozornosť lekárov.

V súčasnosti sa s pojmom „sociopat“ stretávame oveľa častejšie. Nebezpečných manipulátorov máme totiž v politike, vo vedeckom svete, v športe, v kultúre – prakticky kdekoľvek.

Samozrejme, mnohí z nich neboli nikdy diagnostikovaní, ale len na diaľku „označení“ známymi psychiatrami.

Kto je sociopat?

Ako sa prejavuje sociopatia?

Je rozdiel medzi sociopatom a psychopatom?

Ako sa správať k sociopatovi?

Čo je to funkčný sociopat?

Kto je sociopat?

Sociopat má na prvom mieste seba a na svoje okolie neberie žiaden ohľad. Na iných ľudí často používa manipulatívne techniky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani vycvičený agent.

Najnebezpečnejšie na sociopatoch je to, že na pohľad pôsobia milo a priateľsky. No hneď ako príde nejaká kritická situácia, prejaví sa ich temná stránka.

Vtedy sa s nimi už veľmi ťažko rozpráva. Sociopati nedokážu kontrolovať negatívne emócie, pravidelne trápia okolie citovými výbuchmi. Vôbec nevidia chybu vo svojom nevyrovnanom správaní – vinní sú „tí druhí“.

Sociopatom sa človek stane po nejakom traumatizujúcom zážitku. Viacerí odborníci sú presvedčení, že sociopatia sa rozvinie už v útlom detstve.

Znaky sociopatie:

 • arogancia,
 • bezohľadnosť,
 • narcizmus,
 • veľké ego,
 • nedostatok empatie,
 • manipulatívnosť,
 • patologické klamanie,
 • nekontrolované správanie vo vypätých situáciách,
 • majetnícke správanie v partnerskom a rodinnom živote,
 • zneužívanie ostatných ľudí pre vlastný prospech,
 • nezodpovednosť.

Aký je rozdiel medzi sociopatom a psychopatom?

Sociopat a psychopat majú takmer rovnaké prejavy. Hlavný rozdiel je v tom, ako človek nadobudol poruchu osobnosti. Pokiaľ je to vrodené alebo spôsobené nedostatočným vývinom jednej časti mozgu, hovoríme o psychopatovi.

Sociopatom sa človek stane po nejakom traumatizujúcom zážitku, väčšinou po týraní – psychickom či fyzickom. Zatiaľ čo psychopat je emočne prázdny, sociopat vníma emócie mimoriadne citlivo, a preto si čiastočne niekedy uvedomuje svoje správanie.

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Ako reagovať na psychopata?

Tak ako sociopat, aj psychopat dokáže vytvoriť skvelý prvý dojem. No po čase začne vysielať negatívnu energiu, ktorou vás dostáva pod tlak.

Nesmiete podľahnúť jeho direktívnemu správaniu, musíte si udržať odstup, pretože potom sa už veľmi ťažko vymaníte. Po každom rozhovore, v ktorom od vás niečo žiadal, si všetko ešte raz zrekapitulujte a porozmýšľajte o pravom význame slov.

Nedovoľte, aby vás psychopat neustále kritizoval, a tým oberal o sebavedomie. To je totiž jeho najdôležitejší „ťah“, ktorým vás chce dostať pod svoju moc.

Manipulatívny sociopat

Sociopati sú skvelí manipulátori. A to je na nich do najnebezpečnejšie. V tejto oblasti sú dokonalí majstri, navyše to robia takým spôsobom, že pravdu odhalíte až po veľmi dlhom čase.

Manipulujú vás totiž svojím šarmom, so širokým úsmevom na perách. Keď však postúpia o krôčik ďalej, začnú používať tvrdšie manipulatívne techniky – môžu vás zastrašovať, „udierať“ na vaše najcitlivejšie stránky, čím vás natoľko zdeptajú, že stratíte aj zvyšky sebadôvery.

Najhoršie je, že sociopati to pokladajú za normálne správanie voči svojmu okolie, vôbec si neuvedomujú vlastné tyranstvo. Nemajú žiadnu vnútornú brzdu, ktorá by ich zastavila pri ubližovaní druhým ľuďom.

Funkčný sociopat

Možno ste toto slovné spojenie už počuli, ale v skutočnosti nejde o odborný pojem. Prvýkrát ho použil spisovateľ Arthur Conan Doyle, ktorý ním označil svoju najslávnejšiu knižnú postavu, Sherlocka Holmesa.

Chcel nám tým naznačiť, že aj sociopat sa dokáže začleniť do spoločnosti, a že v nej môže veľmi dobre fungovať. Odvtedy takto hovorovo označujeme sociopatov, ktorí majú svoju poruchu aspoň pod malou kontrolou.

Ako na sociopata alebo psychopata:

 • overujte si všetky informácie,
 • konfrontujte ho s každým klamstvom, ktoré odhalíte,
 • nedovoľte, aby vás ponižoval,
 • nedajte sa zastrašiť, naopak – tvrdo voči nemu vystúpte,
 • nebuďte veľmi emotívni, vystupujte pokojne, nekričte,
 • nehovorte mu priveľmi osobné informácie,
 • komunikujte s ním čo najmenej.

Sociopat v rodine

Jeden človek s poruchou osobnosti, dokáže psychicky zničiť všetkých blízkych. Vtedy v rodine potrebujeme jedného silného člena, ktorý v očiach sociopata predstavuje aspoň nejakú autoritu. Sociopat tohto človeka rešpektuje, pretože keď na neho zatlačí, väčšinou nedosiahne „svoje“.

Sociopati psychicky týrajú svojich blízkych, no tí majú tendenciu všetko odpúšťať, dokonca brať na seba chyby. Takto vzniká nenormálna situácia, keď sa obete ospravedlňujú a preberajú zodpovednosť za to, že sa sociopat rozčúlil.

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Sociopat a láska

Vzťah so sociopatom je veľmi zložitý, skutočne nie je o čo stáť. V prvých momentoch môže sociopat vyzerať ako partner snov, no práve v tejto chvíli vás láka do pasce. Potom sa váš vzťah zmení na sériu nedorozumení a komplikácií, pretože sociopat sa nedokáže vcítiť do situácie toho druhého.

Emócie nevníma, ani ich neopätuje. Vzťah sa veľmi často mení na jednostrannú lásku – len vy budete milovať, ale tiež trpieť. Sociopat bude z toho ťažiť.

Na druhej strane, keď má sociopat toho druhého úplne pod kontrolou, začína ho to celé „nudiť“, čo vedie k rýchlemu rozkolu. Ak s ním napriek tomu zostanete, budete hrať už len jeho hru, a to ho bude nudiť ešte viac, a preto vás bude ešte viac ponižovať.

Rozchod so sociopatom

Prvý a najdôležitejší krok – najprv si musíte uvedomiť, že žijete s narušeným človekom. Zložte si ružové okuliare, aby ste videli jeho/jej správanie, a potom konajte čo najrýchlejšie – nesmiete váhať, lebo vás zase zlomí.

Konfrontujte sociopata s jeho klamstvami, no správajte sa pokojne. Keď mu/jej chcete oznámiť ukončenie vzťahu (partnerského alebo iného), urobte to na verejnosti, aby ste mali svedkov. Vtedy na vás nezaútočí.

Snažte sa komunikovať rýchlo, nerozvádzajte žiadne detaily. Keď žijete v jednej domácnosti, musíte sa hneď odsťahovať. Pokiaľ by vás fyzicky napadol/napadla, zahláste to na polícii.

Liečba sociopatie

Pri liečbe akéhokoľvek psychického problému, musí pacient spolupracovať so psychológom/ psychiatrom. Lenže, sociopat si prirodzene myslí, že je bezchybný, a preto nemá dôvod vyhľadať odbornú pomoc. Do ordinácie väčšinou prichádza z donútenia, kvôli naliehaniu blízkych.

No aj to je dobré, pretože to znamená, že pacient chce spolupracovať. Aj v tomto prípade však musíte dávať pozor, aby nešlo len o predstieranie.

V ambulantnej liečbe sa neodporúčajú žiadne lieky, aby nevznikla závislosť. Liečba je skôr zameraná na prácu s najvýraznejšími vlastnosťami pacienta – či už zlými, alebo dobrými.

Bipolárna porucha

V niektorých prípadoch sa sociopatia spája s bipolárnou poruchou. Tá sa prejavuje častými výkyvmi nálad, keď človek môže prejsť zo smiechu až do bezdôvodného záchvatu hnevu.

Bipolárna porucha sa objavuje už v mladosti, najčastejšie v období puberty. Niekedy sa takéto správanie ospravedlňuje ako dôsledok dospievania, čo výrazne odďaľuje pomoc.

Zdroje:

 1. https://www.webmd.com/mental-health/features/sociopath-psychopath-difference#1
 2. https://www.psychologytoday.com/intl/basics/sociopathy
 3. https://www.health.com/condition/antisocial-personality-disorder/sociopath-traits
 4. https://welldoing.org/article/breaking-up-with-a-sociopath
 5. https://www.health.com/condition/antisocial-personality-disorder/can-sociopaths-love
 6. https://www.verywellmind.com/what-is-a-sociopath-380184
 7. https://www.healthline.com/health/mental-health/sociopath

Pridaj komentár