Click here!

Keď sa povie: Mám vysoký tlak

Čo na srdci, to na jazyku. Má naňho ťažké srdce. Nikomu nemôžeš nazrieť do srdca. Toľko, a prirodzene ešte viac, nájdete o srdci v ľudovej slovesnosti, v príbehoch, rozprávkach, poézii,