Sny a nepokojný spánok: Bojíte sa zaspať?

Sny fascinujú ľudstvo od nepamäti. Prvé zaznamenané sny datujeme 5000 rokov do minulosti, do antickej Mezopotámie.

Odvtedy sa názory na význam snov rôzne menili. Prvé vedecké teórie o snoch začali prichádzať na začiatku dvadsiateho storočia – od Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga.

Vedecké skúmanie a rozdelenie spánku

Biologickú podstata snov sme začali objavovať v polovici dvadsiateho storočia. Pokrok prišiel s objavením REM (rapid eye movement), tzv. rýchlych pohybov očí počas spánku. V súčasnosti definujeme sny ako mentálnu aktivitu počas spánku. Sny rozdeľujeme podľa toho, či vznikajú:

  • počas zaspávania, tzv. hypnagogické, keď dochádza najmä k deformácii vnímania, resp. k vnímaniu obrazov bez deja,
  • pri prebúdzaní, tzv. sny hypnopompické, ktoré vznikajú pri prebúdzaní,
  • z myšlienok bez obrazového a emocionálneho obsahu, tzv. NREM sny,
  • s bohatým dejovým, vizuálnym a emocionálnym obsahom, tzv. REM sny („klasické“ sny).

nepokojný-spánok-epilepsia

REM a non-REM (NREM) fázy spánku sa vystriedajú 4 – 6-krát za noc, v asi 90-minútových intervaloch. Výskum ukázal, že v prípade prebudenia počas REM fázy, si dokáže sen zapamätať 80 – 90 % ľudí, avšak pri prebudení počas NREM fázy, len 10 %.

Zvláštnym typom je lucidný sen, pri ktorom si človek uvedomuje, že sníva, a môže sen (do určitej miery) ovplyvňovať. Asi polovica ľudí uvádza, že prežila aspoň jeden takýto sen za život, 15 % tvrdí, že ho majú aspoň raz za mesiac.

Snívanie však môžu sprevádzať aj rôzne chorobné stavy, resp. poruchy spánku a snívania. Ak sú tieto udalosti príliš časté, ovplyvňujú naše psychické zdravie. Opíšeme si najčastejšie z nich.

nepokojný-spánok-nočná-mora

Nočná mora

Ide o desivý sen, ktorý spôsobí, že sa prebudíme. Emočná nevyrovnanosť, ktorú vyvoláva „strašný“ sen, vedie k epizódam bdelosti, dokonca k úzkostnej večernej nespavosti.

Nočné mory spúšťajú aj niektoré lieky, alkohol (či abstinenčný syndróm; týka sa aj iných závislostí), alebo je za tým posttraumatická stresová porucha.

Hypnagogické halucinácie

Prichádzajú pri zaspávaníprebúdzaní, a vo väčšine prípadov majú banálny obsah (zmena svetla, pohyb záclon). Hypnagogické halucinácie ale môžu priniesť aj veľmi komplexné, nepríjemné vnemy, ako domnelé požiare, zlodejov, obludy. Často sú spojené so spánkovou paralýzou.

Narkolepsia

Hypnagogické halucinácie sú typickým príznakom narkolepsie, ktorá sa prejavuje krátkotrvajúcimi, neodolateľnými záchvatmi spánku, keď človek zaspí aj uprostred chôdze, alebo rozprávania. Ľudia trpiaci narkolepsiou, mávajú nepokojný spánok, živébizarné sny, často sa prebúdzajú. Je to dané poruchou štruktúry spánku.

nepokojny-naskok-narkolepsia

Abnormálne chovanie v REM (RBD) a NREM spánku

Za normálnych okolností je naše svalstvo počas REM spánku ochabnuté, ale pri RBD (REM sleep behaviour disorder) je nedostatočne uvoľnené, čo vedie k pohybom počas noci. Môže ísť o jednoduché svalové zášklby, ale aj komplexné hlasové alebo pohybové prejavy, vedúce až k zraneniam (u spiaceho, alebo aj „spoluspiaceho“).

Toto abnormálne chovanie sa objavuje buď samostatne, alebo v súvislosti s inými neurologickými chorobami. V liečbe týchto stavov sa využíva clonazepam (užíva sa pred spaním), prípadne melatonín.

Poruchy spánku, ktoré súvisia s NREM fázou (nočný des, námesačníctvo a násilné správanie), pravdepodobne tiež súvisia s mentálnou aktivitou počas spánku, ale spomienky na ňu bývajú len minimálne alebo útržkovité.

Epilepsia a spánok

Najmä pri temporálnej epilepsii, je v snoch viac negatívneho, emotívneho obsahu.

Najčastejšie otázky/mýty o snoch

Čiernobiele sny

Len malá skupina ľudí tvrdí, že sníva len čierno-bielo. Predpokladá sa, že osoby, ktoré boli počas detstva „vystavené“ čiernobielej televízii alebo filmu, mávajú občas čiernobiele sny.

Pikantné alebo ťažké jedlo spôsobí viac snov

Nespôsobí viac snov, ale častejšie budenie, a preto si vieme viac snov zapamätať.

Majú slepí ľudia sny?

Majú, ale pokiaľ sú slepí od narodenia, alebo stratili zrak pred piatym rokom, nemávajú v snoch vizuálny obsah, ale iba zvuky, chute, vône a dotyky. Ak stratili zrak medzi piatym a siedmym rokom, ich sny občas majú vizuálny obsah. Tí, čo stratili zrak po siedmom roku, zažívajú vizuálny obsah, ale jeho frekvencia a ostrosť vekom klesá.

Majú zvieratá sny?

Pri štúdiách boli pozorované sny u cicavcov, ako sú opice, psy, mačky, myši a slony. Existujú náznaky, že by sa sny mohli vyskytovať aj u vtákov a plazov.

nepokojne-sny-mačka

Čas plynie pomalšie v snoch, ako v skutočnosti

Vo filme Inception (Počiatok), 5 minút reálneho času zodpovedá hodine snového času. V skutočnosti všetko nasvedčuje tomu, že čas plynie rovnakou rýchlosťou v snoch, aj v skutočnosti.

Môžem mať sen v sne?

Hoci mnoho iných aspektov snívania sa tvorcom filmu Inception podarilo zachytiť veľmi verne, toto nie je pravdepodobné.

Autor študuje na Lekárskej fakulte UK

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár