MUDr. Tomáš Šálek: Rakovina žalúdka nevzniká zo žalúdočnej nervozity

Zhubný nádor žalúdka môže prebiehať dlhodobo bezpríznakovo, a prejaví sa až vtedy, keď je v pokročilom štádiu. Medzi príznaky ochorenia však patria: pocit tlaku v bruchu nad žalúdkom, pocit plnosti (aj po malej porcii jedla), bolesť, vystupňovaná po jedle, nauzea, zvracanie, nevoľnosť, váhový úbytok, celková únava. K ďalším príznakom môžeme zaradiť krvácanie z oblasti žalúdka (s následným zvracaním s prímesou krvi), čierne sfarbenie stolice (meléna), anémiu (málokrvnosť, a s ňou súvisiaca únava), celkovú slabosť.

Opísané príznaky pritom môžu „pochádzať“ z iného, nenádorového ochorenia, čo niekedy oneskorí odhalenie karcinómu a ovplyvní liečebnú stratégiu. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa lekári v klinickej praxi často stretávajú práve s pokročilým ochorením. Preto netreba nič podceňovať, ale nevyhnutne vyhľadať lekára, a to najmä vtedy, keď sa príznaky opakujú.

O možnostiach diagnostiky a liečby karcinómu žalúdka nám porozprával onkológ MUDr. Tomáš Šálek (na fotografii), primár onkologického oddelenia a námestník riaditeľa pre stratégiu, rozvoj, výskum a vzdelávanie Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Ako je to s výskytom rakoviny žalúdka? Stúpajú počty pacientov, alebo naopak?

Celosvetovo je zaznamenaný pokles nádorov žalúdka, čo je veľmi zriedkavý fenomén, lebo ostatné malignity nám prudko narastajú. Pokles počtu nových prípadov rakoviny žalúdka sa dáva do súvisu najmä so zmenou spôsobu skladovania potravín – namiesto solenia a údenia, sa v súčasnosti používa hlavne chladenie a mrazenie. V niektorých ázijských krajinách, kde sa potraviny zvyknú nakladať do rôznych solených nálevov, je výskyt rakoviny žalúdka pomerne veľmi vysoký.

Čo by mali robiť (alebo nerobiť) ľudia, aby sa vyhli zhubnému nádoru žalúdka?

Jesť menej solených a údených potravín, a viacej čerstvého ovocia a zeleniny, v čom máme na Slovensku pomerne veľké rezervy – prakticky sme odstránili „sezónnosť“ v prístupe k týmto druhom potravín. Infekcia baktériou Helicobacter pylori a fajčenie, sú takisto dávané do súvisu s vyšším výskytom tohto ochorenia. Aj z tohto dôvodu odborníci odporúčajú vylúčenie nikotínu.

rakovina-žalúdka-nikotín-Šálek

Kedy chodia pacienti na vyšetrenie, ktoré (nakoniec) potvrdí karcinóm žalúdka?

Pacienti chodia obyčajne na vyšetrenie k všeobecnému praktickému lekárovi alebo gastroenterológovi pre tráviace ťažkosti, bolesti brucha, niekedy to môže byť strata na váhe (bez bližšieho vysvetlenia), alebo keď trpia málokrvnosťou.

V akom štádiu je zvyčajne nádor, keď pacienti prichádzajú so svojimi ťažkosťami?

Bohužiaľ, dosť často v pokročilom štádiu ochorenia. Podľa údajov z Veľkej Británie, sa ochorenie v začiatočných štádiách (I. a II.) zistí len u asi 7 % pacientov. Vo vyššom, III. štádiu, sa v čase diagnózy nachádza približne 14 % pacientov, a až 80 % pacientov je diagnostikovaných v pokročilom štádiu ochorenia, keď je prognóza horšia – aj vzhľadom na limitované možnosti terapie.

Ako diagnostikujete ochorenie?

Najčastejšie je to gastrofibroskopické vyšetrenie, s odberom vzorky (biopsia) z podozrivej oblasti v žalúdku. Diagnózu (na základe histologického vyšetrenia) potom určí patológ.

Čo čaká pacienta, keď sa u neho potvrdí rakovina žalúdka?

Operačný zákrok za účelom odstránenia nádoru a určitej časti žalúdka, alebo aj celého žalúdka, alebo kombinácia chirurgického zákroku s chemoterapiou, rádioterapiou, alebo chemoterapia samotná. Rozhodnutie o spôsobe liečby realizujeme podľa štádia ochorenia.

Keď pacientovi chirurgicky odstránite žalúdok, tak jeho funkciu preberá časť tenkého čreva. Mal by sa pacient tejto situácie obávať, napr., ako bude fungovať bez žalúdka?

Pacient určite bude mať v období tesne po odstránení žalúdka isté tráviace problémy, tie sa však pomerne skoro významne zmiernia. Organizmus sa zvykne rýchlo adaptovať na zmenenú situáciu.

Sú na liečbu rakoviny žalúdka aj nejaké nové možnosti? Napríklad cielenejšia chemoterapia?

Áno, aj nová chemoterapia, aj cielené preparáty. V posledných rokoch sa rozšírili naše terapeutické možnosti. V oblasti chemoterapie je nové cytostatikum, ktoré k nám „prišlo“ z Ázie, v oblasti cielenej terapie máme pomerne nové liečivá, ktoré sa používajú buď samostatne, alebo v kombinácii s chemoterapiou. Momentálne i my, v Národnom onkologickom ústave, máme takého preparáty v klinickom testovaní.

Ako ovplyvňuje psychika pacienta úspešnosť liečby? Veľa ľudí dnes trpí žalúdočnou neurózou – myslíte si, že títo pacienti majú väčšie riziko, že dostanú rakovinu žalúdka?

Našťastie, klinické štúdie a analýzy nedokázali priamu súvislosť medzi neurózami a zvýšeným rizikom vzniku rakoviny žalúdka.

Operácia sa podarila, pacient nemá metastázy, dostáva chemoterapiu, prípadne rádioterapiu. Ale – môže trpieť závažnou podvýživou (malnutríciou), pretože sa jeho organizmus nevie naštartovať na prijímanie potravy. Ako sa dlhodobejšie rieši takáto situácia?

V prvom rade je dôležité adekvátne stravovanie, ktoré rešpektuje fakt, že pacient prišiel o žalúdok – dôležitý orgán nielen na trávenie, ale i na prechodné uskladnenie skonzumovanej potravy. Je potrebné, aby jedol často a menšie porcie ľahko stráviteľných jedál, a s vyšším obsahom kalórií – najmä vo forme tukov a cukrov. Pacient sa musí riadiť odporúčaniami ošetrujúceho lekára – gastroenterológa, resp. onkológa. V prípade, že problém pretrváva, je potrebné dietologické konzílium.

rakovina-žalúdka-strava

Čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny  žalúdka?

  • Vek – väčšina prípadov zhubných nádorov žalúdka vzniká u ľudí vo veku nad 55 rokov.
  • Pohlavie – muži majú dvojnásobné riziko vzniku rakoviny žalúdka oproti ženám.
  • Rodinná anamnéza – ľudia, ktorí majú prvostupňových príbuzných s karcinómom žalúdka, majú vyššie riziko vzniku ochorenia.
  • Stravovanie – obmedzte, alebo úplne vylúčte jedlá konzervované sušením, údením, solením alebo kyslým nálevom. Naopak, konzumovanie čerstvého ovocia a zeleniny znižuje riziko.
  • Baktérie – druh baktérií, nazývaných Helicobacter pylori, môže spôsobovať zápal žalúdka a vznik vredov. U väčšiny ľudí, ktorí boli infikovaní touto baktériou, sa však karcinóm žalúdka nikdy nevyvinie.
  • Predchádzajúci chirurgický zákrok alebo pridružené ochorenia – týka sa ľudí, ktorí podstúpili operáciu žalúdka, mali pernicióznu anémiu (závažné zníženie počtu červených krviniek), alebo trpia achlórhydriou (absencia kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočných šťavách, ktorá pomáha tráviť potravu).
  • Pracovná expozícia – pôsobenie určitých prašných exhalátov a výparov.
  • Tabak a alkohol – fajčenie a nadmerné požívanie alkoholu.
  • Genetické mutácie – určité vrodené genetické poruchy, napríklad vrodený nonpolypózny karcinóm čreva (HNPCC alebo Lynchov syndróm), či vrodená adenomatózna polypóza (FAP).
  • Obezita – nadmerná telesná hmotnosť zvyšuje riziko u mužov, nie je jasné, či aj u žien.

Fotografie: archív MUDr. Šáleka a ilustračné

Pridaj komentár