Pi s rozumom: Hovorme s deťmi o alkohole

Otázka, či je alkohol droga, keď je legálny a tak ľahko dostupný, vždy rozpúta vášnivé debaty.

Aké by však boli odpovede v tieni faktov, ktoré hovoria o tom, že na Slovensku sa s alkoholom stretávajú už 11-ročné deti, čo je najnižší vek spomedzi všetkých európskych krajín?!

Osobnú skúsenosť s alkoholom má 56 % piatakov! Aj to je jeden z dôvodov, prečo Fórum Pi s rozumom vytvára vzdelávacie a preventívne programy. Sú o konzumácii alkoholu tínedžermi.

Prednášky na školách pre siedmakov

Alkoholu sa vypije viac, než v dobe našich rodičov. Filozofiou všetkých aktivít Fóra Pi s rozumom (PSR) je – predchádzať sociálnym problémom, ktoré vznikajú z nadmerného pitia alkoholu.

Aktuálny vzdelávací program Fóra Hovorme o alkohole, je do konca roka 2015 zacielený na žiakov 7. ročníkov. Prečo práve na tento ročník? Hovorí predseda predstavenstva PSR Slovensko, Erik Čížek:

„Obdobie siedmeho ročníka je jedným z najrizikovejších – deti sa už stretávajú s alkoholom, no dá sa s nimi ešte pracovať. Ľudský mozog sa vyvíja až do 25. roku života, takže čím skôr mladý človek alkohol ochutná, a čím viac si ho dá, tým viac to ovplyvní vývoj jeho mozgu“. 

Z prieskumov vyplynulo, že až tretina 15-ročných detí pije alkohol viac ako desaťkrát mesačne! Väčšina rodičov pritom vie, že ich potomok alkohol ochutnal, no nedokážu mu poskytnúť informácie o tom, čo spôsobuje, a aké má dôsledky na zdravie.

pi s rozumom-deti

O alkohole rodičia s deťmi nehovoria

„Podľa zistení, s deťmi o alkohole vôbec nehovorí pätina rodičov. Traja z piatich tému síce spomenú, ale podľa názorov detí, nie dostatočne, a určite nie otvorene. A toto chceme zmeniť – o alkohole s nimi treba hovoriť. Náš projekt je zacielený nielen na žiakov, ale aj na ich rodičov a učiteľov,“ hovorí E. Čížek.

„Najzraniteľnejšia a najohrozenejšia je skupina mladistvých, pretože sami seba už nepovažujú za deti, a v rámci voľnočasových, ale aj školou organizovaných akcií, prvý raz siahajú po alkohole,“ dopĺňa ho Martin Šimunič (Fórum PSR Slovensko).

Piť v trinástich, nie je hrdinstvo ani image

Prednášky Fóra PSR Slovensko sú interaktívne. Lektori považujú deti za rovnocenných partnerov, hovoria s nimi o tom, za akých okolností je alkohol legálny, o jeho výrobe, prečo si ho ľudia doprajú, kedy ho majú pod kontrolou, alebo ako pôsobí v kombinácii s energetickými nápojmi. Nevyhýbajú sa pritom ani chúlostivým momentom, napríklad hanbe, ktorú mladý človek zažíva, keď jeho organizmus nezvládne spracovať alkohol, a on sa pred ostatnými povracia alebo odpadne.

Preberajú s deťmi, čo s nimi urobí už jedno malé pivo, ako pôsobí alkohol na ich telo, a čo robiť, keď im je zle. Ale hlavne vysvetľujú im, že piť v trinástich, nie je hrdinstvo ani image, je to rizikové a nezákonné.

„Súčasťou prednášok sú príbehy mladistvých zo života, ktoré vtiahnu do témy, „roztopia ľady“, aby poslucháči rozprávali o veciach, ktoré ich zaujímajú a trápia. Nám – dospelým, možno ani nenapadne, že školopovinní riešia alkoholom svoje problémy. No tak to je… Vytvárame priestor, kde mladiství môžu o tom hovoriť,“ uzatvára Erik Čížek.

Fórum PSR Slovensko plánuje do konca kalendárneho roka urobiť po celom Slovensku 200 prednášok pre takmer 4 000 žiakov.

pi s rozumom-opitost

Prvá pomoci pri predávkovaní alkoholom

Väčšina predávkovaní sa nekončí smrťou, ani trvalými následkami. Dôležité je, neprepadať panike – malo by stačiť, ak vykonáte niekoľko jednoduchých úkonov:

 • vyvolajte u postihnutého zvracanie – podaním slanej vody, alebo strčením prstu do krku,
 • doplňte uňho cukor v tele, dobre poslúži presladený čaj,
 • ak sa začne dusiť, uvoľnite mu dýchacie cesty, kontrolujte dýchanie a srdcový rytmus,
 • ak je viditeľne priotrávený alkoholom, a nereaguje, volajte rýchlu záchrannú službu.

Rodičovské desatoro Pi s rozumom

 • Prehovorte so svojimi deťmi o dobrých, aj temných stránkach alkoholu.
 • Začnite včas – mali by dopredu vedieť, do čoho idú.
 • Povedzte im, ktoré alkoholické nápoje sú “silné“, rizikové.
 • Pokiaľ máte v rodinnej anamnéze alkoholizmus, upozornite svojich potomkov na genetickú predispozíciu k závislosti.
 • Skúste neskĺznuť do zakazovania, zastrašovania – povzbudzuje to k ešte väčšej revolte.
 • Učte svoje deti, aby nepodliehali tlaku rovesníkov a partie. Nech sa rozhodujú sami za seba.
 • Postavte základy na vzájomnej dôvere, stanovte rozumné pravidlá a hranice prijateľné pre vás, i vaše deti. Tip: Zaistite im nabitý program, hľadajte si k nim cestu, počúvajte sa navzájom.
 • Ustanovte im čas na voľnú zábavu, pokiaľ dokážu splniť, že dorazia domov včas a v poriadku.
 • Mali by ste mať prehľad o tom, ako sa váš potomok vyrovnáva so skúsenosťami s alkoholom, ako reaguje, alebo či podlieha okolitým vplyvom a trendom.
 • Buďte sami dobrým príkladom!

pi s rozumom-rodičia

Ak si školák, maj v hlave o alkohole

 • Nikdy nepi drink, ktorý ti nenalial barman alebo nepriniesol čašník, či skutočne dobrý kamarát. Nevieš, čo v ňom je. Aj keď – barman by ti naliať ani nemal, ak nemáš 18 rokov.
 • Nemiešaj rôzne druhy alkoholu. Zvlášť „miešanie“ destilátov s vínom alebo pivom, vedie k zvracaniu a bolestivej „opici“.
 • Nemiešaj alkohol s liekmi, ani „povzbudzovákmi“. Účinky sa tým násobia, a môže to byť fakt zlé.
 • Pamätaj si, že nejakú chvíľu trvá, než alkohol „zaberie“. Cítiš sa podľa toho, čo si vypil/a pred dvadsiatimi minútami. Poznáš, kedy máš dosť, ak si budeš medzi drinkmi dávať pauzu.
 • Stav medzi príjemnou náladou a opitosťou môže zmeniť aj jediný pohárik.
 • Nikdy nepi na lačný žalúdok.
 • Destiláty zapíjaj vodou, a medzi prípitkami vždy niečo zjedz. Zmierni to účinky alkoholu.
 • Alkohol nie je pre dobrú zábavu nevyhnutný. Ak sa mlčí, a iba pije, či hovorí výhradne o tom, koľko toho kedy a kto vypil, tak nie si v „správnej“ partii.

Indície, že si závislý/á od alkoholu

 • Strácaš nad sebou kontrolu. Od pitia v partii prechádzaš k tajnému pitiu osamote. Cítiš pritom pocity viny.
 • Stále myslíš na alkohol. Pri zmienkach o ňom, reaguješ podráždene. Máš výkyvy nálad, od precitlivenosti a ľútosti, až po sklony k násiliu.
 • Strácaš priateľov, dôležitý už je pre teba len alkohol.
 • Každý neúspech i úspech zapíjaš „do nemoty“.

Ak sa ťa to týka, je najvyšší čas, obrátiť sa na dospelého, ktorému najviac dôveruješ, alebo na linku detskej istoty: 116 111.

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár