Pieskovisko: Nájdete v ňom baktérie, parazity aj vírusy

Zdravotné riziká pieskovísk možno rozdeliť na mikrobiálne a mechanické. Z mikrobiálneho hľadiska sa pri nedostatočnej hygiene deti môžu nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. Poďme sa ne spolu pozrieť.

Pri toxokaróze je pôvodcom škrkavka psiamačacia. Ide o parazitárne ochorenie, ktoré je za určitých podmienok prenosné aj na človeka (pri nedodržiavaní hygienických opatrení). Prenáša sa hlavne vo vonkajšom prostredí (pôda, pieskoviská), kde dochádza k vylučovaniu vajíčok z trusu zvierat, a dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek v znečistenom piesku. Škrkavka poškodzuje vnútorné orgány, ako je črevo, pečeň, obličky, pľúca, a vylučuje toxíny, ktoré poškodzujú organizmus.

Parazit Toxoplazma gondii sa skrýva za ochorením toxoplazmóza. Zdrojom nákazy je mačací trus, ktorý sa nachádza v znečistenom pieskovisku. Dieťa sa nakazí, keď si zašpíni ruky od vajíčok toxoplazmy. Infekcia prebieha zvyčajne bezpríznakovo, a prejaví sa až v dospelosti – ako uzlinové, očné, mozgové alebo gynekologické ochorenie. U tehotných žien infekcia vyvoláva ťažké poškodenie plodu, resp. potrat.

Giardiózu spôsobuje Giardia (lamblia) intestinalis. Prameňom pôvodcu nákazy je mačka. Ochorenie sa prenáša cystami prvoka, a prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami.

Pri Shigelóze je to baktéria Shigella dysenteriae. Baktérie sa dostanú do úst dieťaťa špinavými rukami – opäť zo znečisteného piesku. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami. Dieťa je ohrozené najmä dehydratáciou.

Salmonelóza je hnačkové ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Salmonela enteritidis. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú pri hre v piesku. Ochorenie prebieha pod obrazom vodnatých hnačiek, vysokých teplôt a bolestí hlavy.

RIZIKO MECHANICKÉHO POŠKODENIA PREDSTAVUJÚ NAJMÄ INJEKČNÉ IHLY A ČASTI ROZBITÉHO SKLA, KTORÉ SÚ VOĽNE POHODENÉ V PIESKOVISKU.

Pieskovisko a iné infekcie

Okrem rizika pri mechanickom poškodení, deti sú ohrozené najmä závažnými vírusovými infekciami – vírusovými hepatitídami a HIV. Keďže vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, pri poranení injekčnou striekačkou nie je vysoké riziko infekcie. Naopak, vírusy hepatitídy typu B sú 100-krát infekčnejšie ako HIV, a nakaziť sa môžeme aj po niekoľkých týždňov, napr. zo zaschnutej krvi! Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C – ide o závažné, nevyliečiteľné ochorenie, ktoré často prechádza do chronicity.

Rodičia by mali dbať o to, aby deti dodržiavali základné hygienické návyky. Ak rodina vlastní domáce zvieratá, mala by pre ne zabezpečiť pravidelné odčervovanie a všetky povinné očkovanie.

V PRÍPADE MECHANICKÉHO PORANENIA DIEŤAŤA NA PIESKOVISKU, NAPRÍKLAD ZNEČISTENOU INJEKČNOU IHLOU, JE NUTNÉ RANU OŠETRIŤ A DEZINFIKOVAŤ, A INFORMOVAŤ PEDIATRA, KTORÝ ROZHODNE O ĎALŠOM POSTUPE.

Pieskovisko: Čo o jeho údržbe hovorí legislatíva?

Pri ochrane proti týmto nákazám je dôležité, aby sa venovala pozornosť preventívnym opatreniam. Čo sa týka pieskovísk, potrebné sú pravidelné kontroly, zákazy vstupu zvierat na územia pieskovísk, resp. čistenie pieskovísk od ihiel a odpadkov.

Zákon ani vyhláška nestanovujú prevádzkovateľom pieskovísk povinnú výmenu piesku. Každý prevádzkovateľ je však (v zmysle zákona) povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovalo riziko ohrozenia zdravia. Či prevádzkovatelia požadovanú kvalitu piesku zabezpečia jeho výmenou, závisí od ich rozhodnutia.

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Podľa tejto vyhlášky, prevádzkovateľ pieskoviska pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie – mal by tak robiť najmenej raz za dva týždne, počas sezóny, o čom musí viesť záznamy.

Sezónou sa rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra. Povinnosti prevádzkovateľa pieskoviska (ide o fyzickú osobu-podnikateľa, alebo o právnickú osobu, ktorá prevádzkuje pieskoviská) stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže ÚVZ SR

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár