Click here!

Tuberkulóza: „Choroba chudobných ľudí“ zo sveta nevymizla

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

9,6 milióna ročne. Toľko pacientov celosvetovo ochorie na tuberkulózu. Z toho 1,5 milióna prípadov je smrteľných.

Napriek tomu, že výskyt tuberkulózy na Slovensku sa znižuje, pri súčasnej globalizácii, migračnej kríze a frekventovanému cestovaniu, je toto ochorenie stále aktuálne.

Problémom je taktiež zvyšujúca sa odolnosť baktérie voči antibiotikám. Poďme si o tomto ochorení povedať niečo viac.

Čo je to tuberkulóza?

Tuberkulóza je bakteriálne ochorenie, spôsobené mykobaktériami M. tuberculosis. K nákaze dochádza pri vdýchnutí infekčných kvapôčok, ktoré vylúčila nakazená osoba.

Ako sa tuberkulóza prenáša?

K prenosu nedôjde okamžite. Zvyčajne je potrebný dlhší kontakt s nakazenou osobou. Tuberkulóza sa totiž prenáša rovnako ako chrípka alebo nádcha, no je menej nákazlivá.

To znamená, že ak vedľa vás zakašle človek s chrípkou alebo nádchou, a potom druhý pacient s tuberkulózou, pravdepodobnejšie ochoriete na chrípku alebo nádchu, než na tuberkulózu.

Väčšina prípadov prenosu tuberkulózy prebehne v rodinnom prostredí. Je málo pravdepodobné, že ochoriete, keď sedíte v autobuse vedľa niekoho, kto tuberkulózu už má.

Okrem toho, baktérie tuberkulózy nedokážu prežiť na rôznych povrchoch mimo tela, a preto sa nenakazíte cez predmety. Nemôžete sa nakaziť ani vtedy, ak sa napijete po niekom, kto má tuberkulózu, alebo si s ním podáte ruku.

Ďalšie spôsoby prenosu mykobaktérie sú menej časté. Ide o prenos z chorého zvieraťa, hlavne holuba, alebo o nákazu prostredníctvom kontaminovanej spodnej vody. Veľmi vzácny je prenos tuberkulózy z matky na plod počas tehotenstva.

Aktívna verzus latentná tuberkulóza

Imunitný systém väčšiny zdravých ľudí zabije baktériu skôr, ako sa prejavia príznaky. V niektorých prípadoch imunitný systém baktériu síce nezvládne usmrtiť, no zabráni prenosu do celého tela. U takto nakazených pacientov sa tuberkulóza síce neprejaví, no baktéria ostáva v tele.

Túto formu tuberkulózy nazývame aj latentná tuberkulóza. Nie je pre ostatných nákazlivá, problémom však môže byť pokles imunity u pacienta v budúcnosti, čo by mohlo obnoviť aktivitu baktérie a vyvolať aktívnu formu tuberkulózy. Dochádza k tomu v 10 % prípadov latentnej tuberkulózy.

Pokiaľ imunitný systém nezvládne baktériu usmrtiť, alebo ju prenesie do celého tela, hovoríme o aktívnej forme tuberkulózy. 90 % prípadov aktívnej tuberkulózy u dospelých predchádza práve latentná forma tuberkulózy.

Tuberkulóza-vyšetrenie-pľúc
Zdroj foto: Shutterstock.com

Prejavy tuberkulózy

Najčastejšia vstupná brána pre tuberkulózu je dýchací systém. Baktéria v pľúcach spôsobí formovanie malých tuberkulóznych uzlíkov. Práve tie sú zodpovedné za sťažené dýchanie, kašeľvylučovanie hlienu.

Tuberkulóza postihuje viaceré orgány, no najviac zasiahnuté sú pľúca. Napadnuté však môžu byť aj kosti, žalúdočné žľazy, či nervový systém.

Tuberkulóza sa rozvíja postupne a pomaly. K prejavom nemusí dôjsť okamžite, niekedy to trvá mesiace, ba dokonca až roky od infikovania, kým sa objavia prvé symptómy.

Príznaky tuberkulózy môžu byť nasledovné:

 • kašeľ trvajúci viac ako 3 týždne, zvyčajne sprevádzaný hlienom, ktorý môže byť krvavý,
 • chudnutie,
 • nočné potenie,
 • vysoké teploty,
 • únava,
 • strata chuti do jedla,
 • opuchnuté hrdlo,
 • lapanie po dychu, ktoré sa časom zhoršuje.

Mimopľúcna tuberkulóza môže mať tieto príznaky:

 • trvalo opuchnuté uzliny,
 • bolesť v okolí brucha,
 • bolesť alebo strata citlivosti v postihnutom kĺbe,
 • zmätenosť,
 • dlhotrvajúca bolesť hlavy,
 • záchvaty kŕčov.

Pozor: Tieto symptómy sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach, a nie sú vždy príznakom tuberkulózy!

Aká je situácia na Slovensku?

Liečbu tuberkulózy, ale aj pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, zastrešuje Národný ústav vo Vyšných Hágoch. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy bol zriadený v roku 1960, má teda bohatú históriu a odborníkov so špičkovými skúsenosťami.

Vo Vyšných Hágoch poskytujú ústavnú, ale aj ambulantnú liečbu pre pacientov s pľúcnymi ochoreniami. Taktiež sa zúčastňujú na vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti vrámci oblasti pôsobenia.

Výskyt tuberkulózy na Slovensku sa znižuje, no stále nie je zanedbateľný. V roku 2004 bolo u nás zaznamenaných 705 prípadov tuberkulózy, v roku 2015 to bolo 317 prípadov. V takmer všetkých prípadoch šlo o pľúcnu tuberkulózu, minimum ľudí ochorelo na mimopľúcnu tuberkulózu.

Podľa regiónov Slovenska je najvyšší výskyt tuberkulózy v Košickom Prešovskom kraji. Nasleduje Bratislavský a Banskobystrický kraj. Najnižšia frekvencia je v Nitrianskom kraji.

Podiel rómskeho etnika na výskyte tuberkulózy je výrazný, a to hlavne v skupine dospievajúcich (vo veku 15 – 19 rokov). Častý je aj výskyt tuberkulózy vo väzenskom prostredí.

tuberkulóza očkovanie
Zdroj foto: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Zo zahraničných krajín je najvyšší výskyt tuberkulózy v Afrike (konkrétne subsaharská Afrika, západná Afrika) a v južnej Ázii (India, Bangladéš. Pakistan a Indonézia). Ďalej v Rusku, Číne, Južnej Amerike, vo Vietname a v Kambodži.

Kedy vyhľadať lekára?

Ak je váš kašeľ sprevádzaný krvou, je príliš vysiľujúci, alebo ak pozorujete viaceré príznaky uvedené vyššie. Pokiaľ ste boli v kontakte s osobou, ktorá má v súčasnosti aktívnu formu tuberkulózy, taktiež vyhľadajte lekára.

Diagnostika tuberkulózy

Na diagnostiku tuberkulózy sa využíva röntgen hrudníka, ktorý odhalí prípadné zmeny na pľúcach, a laboratórne vyšetrenie hlienu. RTG hrudníka sa robí na začiatku liečby antituberkulotikami, aj na jej konci, prípadne podľa potreby.

Súčasťou diagnostiky môže byť aj vykonanie kožného testu. Ten sa využíva napríklad pri osobách, ktoré sú v kontakte s pacientom s aktívnou formou tuberkulózy, no tuberkulózu mať nemusia, a tiež pri deťoch. Do predlaktia sa vpichne malá dávka tuberkulínu (špeciálnej bielkoviny).

V prípade, že ste nosičom latentnej formy tuberkulózy, do 47 – 72 hodín sa na predlaktí objaví malá červená zdurená hrčka. Ľudia očkovaní proti tuberkulóze majú stredne silnú reakciu na tuberkulín, čo však ešte neznamená, že majú latentnú formu tuberkulózy.

Ak ste boli v kontakte s osobou, ktorá je infikovaná tuberkulózou, mali by ste sa dať otestovať!

Ako sa lieči tuberkulóza?

Liečba tuberkulózy je zdĺhavá, no úspešná. Užívajú sa lieky nazývané antituberkulotiká. Dĺžka liečby sa líši, pri nekomplikovaných prípadoch môže trvať približne 6 mesiacov.

Antituberkulotiká sa vyberajú podľa typu tuberkulózy, jej závažnosti a citlivosti baktérie na príslušné antituberkulotiká. Rôzne antituberkulotiká sa pre dosiahnutie väčšej účinnosti kombinujú, a preto budete užívať viacero liekov súbežne. Súčasťou liečby môže byť aj podávanie protizápalových glukokortikoidov, či podporná imunologická liečba.

Liečba sa môže predĺžiť, ak tuberkulóza nezareaguje na zvolený liečebný režim. V takom prípade dôjde k zmene liečby. Práve preto bude vašu odpoveď na zvolenú liečbu lekár pravidelne monitorovať a vyhodnocovať jej účinnosť, napríklad pomocou vyšetrenia hlienu či RTG hrudníka.

V minulosti sa tuberkulóza zvykla častejšie liečiť aj chirugicky. Pri dnešnom pokroku medicíny a dobrej účinnosti antituberkulotík, táto forma liečby v súčasnosti už nie je taká frekventovaná, ale v niektorých prípadoch je nevyhnutná. Chirurgický zákrok sa robí po liečbe antituberkulotikami. Minimalizuje sa tak riziko prenesenia nákazy do iných častí tela.

Tuberkulóza-lieky
Zdroj foto: Shuttertock.com

Antituberkulotiká užívajte zodpovedne

Liečba antituberkulotikami vyžaduje disciplínu. Iba pravidelné užívanie zabezpečí stálu koncentráciu liečiva na usmrtenie baktérie. Nepravidelné užívanie antituberkulotika môže spôsobiť neželanú rezistenciu.

Pri liečbe akejkoľvek bakteriálnej infekcie užívajte antituberkulotiká vždy do konca a neprerušujte liečbu, keď sa začnete cítiť lepšie. Ak užívate antituberkulotiká na prevenciu žalúdočných problémov a zachovanie mikroflóry, odporúča sa, aby ste užívali aj probiotiká, pokiaľ ste náchylný/á na tráviace ťažkosti alebo vaginálne mykózy.

Pozor: Pri užívaní antibiotík a probiotík dodržte odstup minimálne 2 hodiny!

Prevencia šírenia tuberkulózy

Povinná vakcinácia novorodencov bola zrušená v roku 2012, povinné preočkovávanie detí vo veku 11. rokov už v roku 2010. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa plošné očkovanie odporúča zrušiť v prípade, ak je chorobnosť nižšia ako 12 prípadov na 100 000 obyvateľov v danej krajine.

Bývalý odborník MZ SR pre detskú pneumológiu, doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., uvádza, že očkovanie nie je bežne odporúčané. Ak sa ako rodič rozhodnete, že dieťa dáte zaočkovať, poraďte sa najskôr s detským pneumológom, ktorý posúdi vhodnosť tohto očkovania v konkrétnom prípade, aj jeho riziká. Medzi kontraindikácie patrí napríklad porucha imunity.

(Poznámka: Momentálne je toto miesto neobsadené, preto uvádzame MUDr. Brezinu ako bývalého odborníka MZ SR pre detskú pneumológiu, viac tu: http://www.health.gov.sk/?zoznam-odbornych-pracovnych-skupin-vzdatiesa)

Kedy nechať dieťa zaočkovať?

K očkovaniu sa obvykle pristupuje až po ukončení všetkých základných povinných očkovaní – v 18. mesiaci života dieťaťa. Jestvujúca vakcína nedokáže zabrániť nákaze tuberku lózou, zabráni však vzniku najťažších foriemtuberkulózny zápal mozgových blánrozsiata forma tuberkulózy. Tieto ochorenia sa vyskytujú hlavne u dojčiat, a často sú smrteľné, alebo zanechajú vážne následky.

Pred podaním vakcíny sa odporúča urobiť tuberkulínovú kožnú skúšku, ktorej výsledok by mal byť negatívny. Očkovanie je spoplatnené a podmienené podpisom informovaného súhlasu rodiča.

V prípade, že dieťa žije v rizikových podmienkach, očkovanie je možné už medzi 4. – 42. dňom života. V tomto prípade je očkovanie hradené zdravotnou poisťovňou.

Očkovanie proti tuberkulóze má význam len v prvých rokoch života, vtedy poskytuje 60 – 80 % ochranu pred ťažkými formami. Neochráni však pred ľahšími formami.

Tuberkulóza inkubačná doba
Zdroj foto: Shutterstock.com

Očkovanie je povinné pre rizikové skupiny obyvateľstva:

 • Onkologickí pacienti, podstupujúci trojmesačnú chemoterapiu, ktorí boli v kontakte s pacientom s aktívnou formou tuberkulózy. (V prípade zníženej imunity po chemoterapii, môže byť výsledok tuberkulínového testu falošne negatívny. Preto sa z preventívnych dôvodov využíva vakcinácia).
 • Deti žiadateľov o azyl, deti azylantov a deti žijúce v azylových zariadeniach.
 • Deti cestujúce na pobyt dlhší ako 1 mesiac, do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy.
 • Deti z diagnostických ústavov a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti.
 • Deti s drogovou závislosťou.
 • Zdravotnícky personál – pred začatím práce na oddelení s pacientmi s tuberkulózou, na oddelení patológie, súdneho lekárstva, v mikrobiologických zariadeniach, kde hrozí zvýšené riziko nákazy.
 • Ľudia zamestnaní v čističkách odpadových vôd.
 • Ľudia pracujúci pri ošetrovaní zvierat s tuberkulózou, alebo pri ich utrácaní. Iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s tuberkulózou u ľudí, alebo u zvierat.
 • Policajti, ktorí sú v častom kontakte s azylantmi alebo rizikovými skupinami obyvateľstva.
 • Zamestnanci v azylových centrách.

Napriek tomu, že tuberkulóza je v dnešnej dobe pomerne zriedkavá, mali by sme poznať základné príznaky a byť informovaní o rizikovosti a prípadnej potrebe očkovania. Tuberkulóza je totiž dobre liečiteľná, ak sa podchytí včas, a dá sa jej aj predchádzať.

Dobré rady na záver:

 • Infekčný/á zostávate ešte 23 týždne od začiatku liečby. Môžete sa vrátiť do práce/školy, ale až po konzultácii s lekárom, ktorý zváži, či je to už bezpečné.
 • Zakrývajte si ústa vreckovkou, keď kašlete, kýchate, alebo sa smejete. Postarajte sa o bezpečné zlikvidovanie infikovanej vreckovky.
 • Počas pobytu vnútri otvárajte okná čo najčastejšie a čo najviac.
 • Spať by ste mali v osobitnej miestnosti.

Autorka je farmaceutka

http://int.vhagy.sk/hagy/?q=domov

http://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis/Pages/Introduction.aspx

http://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-proti-tuberkuloze/ako-postupovat-ked-chce-matka-zaockovat-svoje-dieta-proti-tbc.html

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:zruenie-primovakcinacie-novorodencov-proti-tuberkuloze-informacia&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

https://www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/when-is-bcg-tb-vaccine-needed.aspx

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/ss/slideshow-diseases-coming-back

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/tuberculosis

http://www.sprievodcaockovanim.sk/myty-a-famy-o-ockovani/ockovanie-proti-tuberkuloze-je-neucinne-a-neposkytuje-ochranu.html

https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics#1

https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-treatment#1

http://www.solen.sk/pdf/ce42a0101cce9767700f3a600b5d0046.pdf

https://www.webmd.com/lung/tc/tuberculosis-tb-when-to-call-a-doctor

[2]Informácia pochádza odtiaľto:

http://www.sprievodcaockovanim.sk/myty-a-famy-o-ockovani/ockovanie-proti-tuberkuloze-je-neucinne-a-neposkytuje-ochranu.html

http://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-proti-tuberkuloze/ako-postupovat-ked-chce-matka-zaockovat-svoje-dieta-proti-tbc.html

Jedna odpoveď na “Tuberkulóza: „Choroba chudobných ľudí“ zo sveta nevymizla

Pridaj komentár