NCZI: Spotreba liekov v roku 2014

Bratislava, 17. apríl 2015 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad o množstve spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok. Z údajov vyplýva, že spotreba liekov u nás medziročne

Nesťažujte sa na lampárni: Poznajte zodpovedné úrady

Ak nie ste spokojní s prístupom lekára, či zdravotníka, alebo máte pocit, že vám neposkytli správnu zdravotnú starostlivosť, máte právo žiadať nápravu. Podľa toho, o aký problém ide, sa môžete domáhať nápravy na rôznych miestach.