NCZI: Spotreba liekov v roku 2014

Bratislava, 17. apríl 2015 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad o množstve spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok.

Z údajov vyplýva, že spotreba liekov u nás medziročne klesla. Výraznejší pokles sme zaznamenali aj pri doplatkoch pacientov za receptové lieky, ktorý bol v porovnaní s rokom 2013 nižší o vyše 8-mil. €.

Najpredpisovanejšie sú lieky na srdce, najlepšie „idú“ analgetiká

Najčastejšie predpisovanými liekmi, boli lieky na kardiovaskulárny systém (28,8 mil. balení). Nasledovali lieky na nervový systém (14,3 mil. ), tretie boli lieky na tráviaci trakt a metabolizmus (8,7 mil.).

Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli analgetiká (6,7-mil. vydaných balení). Nasledovala skupina antireumatíkantiflogistík, so spotrebou 3,9-mil. balení.

lieky-2014-lekarne

Bez receptu sme si v uplynulom roku v lekárňach kúpili 35,6 milióna balení liekov. Zaplatili sme za ne takmer 147-mil. €.

Na Slovensku bolo v roku 2014 vydaných 83,7 mil. balení liekov, plne alebo sčasti hradených zo zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 853 mil. € (rast o 3,4 % oproti roku 2013), doplatok pacientov tvoril 140 mil. € (pokles o 5,8 %).

Zverejnená štatistika ponúka aj prehľad o množstve liekov vydaných pre nemocnice a ambulancie, či liekov vydaných na recept bez úhrady z verejného poistenia. Rovnako obsahuje tridsiatku najčastejšie predpisovaných a kupovaných liekov.

Údaje dopĺňajú aj čísla za predpísané a vydané zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Zdroj: NCZI

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár