Nesťažujte sa na lampárni: Poznajte zodpovedné úrady

Ak nie ste spokojní s prístupom lekára, či zdravotníka, alebo máte pocit, že vám neposkytli správnu zdravotnú starostlivosť, máte právo žiadať o nápravu.

Podľa toho, o aký problém ide, sa môžete domáhať nápravy na rôznych miestach.

Nesprávna liečba

Ak sa nazdávate, že rozhodnutie zdravotníckeho pracovníka o liečbe nebolo správne, môžete písomne požiadať o prešetrenie vašu zdravotnú poisťovňu. Poisťovňa je povinná, informovať vás o výsledku šetrenia.

Ak zdravotná poisťovňa vašu žiadosť nevybaví, alebo vás neinformuje o šetrení, môžete poslať podnet o vykonanie dohľadu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Poistné

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tiež rieši podnety, týkajúce sa postupu zdravotnej poisťovne, a rieši spory, vyplývajúce z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Poplatky

Ak sa chcete sťažovať na výšku poplatkov v ambulancii, treba sa obrátiť na toho, kto má úlohu „dozorcu“: lekárska komora, príslušný samosprávny kraj, ministerstvo zdravotníctva.

Samosprávny kraj pritom určuje najvyššiu sadzbu za výšku poplatku za prednostné ošetrenie. Záleží od lekára, či sa rozhodne pre menšiu sumu.

V tomto prípade upozorňujeme, že o akomkoľvek neprimeranom poplatku musíte mať dôkaz – napríklad pokladničný blok.

Nevhodné správanie

Ak sa chcete sťažovať na etiku zdravotníckeho pracovníka, najprv by ste mali požiadať o prešetrenie situácie riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, v ktorom dotyčná osoba pracuje, a to buď osobne, alebo písomnou sťažnosťou.

Ak bude vyjadrenie vedenia pre vás neuspokojivé, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

na lampárni sťažnosť

Ako napísať podnet

Písomná žiadosť o prešetrenie problému musí obsahovať:

  • vaše kontaktné údaje (celé meno, adresa, kontakt),
  • identifikačné údaje o tom, na koho sa sťažujete (lekár, nemocnica, adresa),
  • stručný popis problému,
  • dátum spísania sťažnosti a váš podpis.

Iné problémy

Poplatky u lekára − samosprávny kraj (VÚC).

Nevhodné správanie zdravotníckych pracovníkov − riaditeľstvo nemocnice, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Odmietnutie zmluvy, ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia − samosprávny kraj (VÚC).

Nesprávna liečba − zdravotná poisťovňa.

Adresy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Centrála

Žellova 2, 829 24 Bratislava, www.udzs−sk.sk

Pobočky ÚDZS

Pekárska 40/A, 917 01 Trnava,

Legionárska 17, 911 07 Trenčín,

Coboriho č. 2, 949 01 Nitra,

Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica,

Kuzmányho 27/B, P.O.Box 137, 036 01 Martin,

Floriánska 19, 043 74 Košice,

Kúpeľná 3, 080 03  Prešov.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár