Pokročilý nádor prsníka: Kvalita života pacientok

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Rakovina prsníka je u žien nielen najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie, ale aj najčastejšia smrtiaca malignita. V priebehu života sa nádor prsníka vyvinie u jednej z ôsmich žien, a ďalšie pacientky neustále pribúdajú.

Celosvetovo karcinóm prsníka každý rok diagnostikujú viac ako 1 miliónu žien (v Európe a v USA predstavuje približne 25 % novodiagnostikovaných prípadov rakoviny). Jedna z 30-tich diagnostikovaných žien na rakovinu prsníka zomrie.

Kedy rakovina prsníka metastázuje?
V akých oblastiach sú najčastejšie metastázy pri nádore prsníka?
Čo sú kostné metastázy?
Ako dlho sa dá žiť s metastázami?
Ako sa lieči karcinóm prsníka v pokročilom štádiu?
Čo si predstaviť pod pojmom cielená liečba monoklonálnou protilátkou?
Ako si uľaviť od bolesti?

Ženy sú v porovnaní s mužmi ohrozené 135-krát viac

Najvyššia incidencia nádoru tohto typu je u žien vo veku 65 rokov. Nádor prsníka je heterogénny (rôznorodý), tvorí viaceré ložiská v jednom prsníku, čo je príčinou  nevyspytateľného biologického správania, ktorým je rakovina prsníka typická.

Navyše, na rozdiel od iných nádorov, má schopnosť vracať sa aj po dlhoročnom období oslabenia symptómov. Metastatické ochorenie sa primárne diagnostikuje u 5 – 10 % pacientov. Títo pacienti majú všeobecne zriedkavo vyliečiteľnú, avšak dlhodobo liečiteľnú chorobu.

Kedy hovoríme, že karcinóm metastázuje?

Bunky, ktoré pochádzajú z rakoviny prsníka, sa môžu šíriť po celom tele. Môžu „cestovať“ krvnými alebo lymfatickými cievami, a dosiahnuť aj iné časti tela.

Takýmto spôsobom sa môžu rakovinové bunky z prsníka pripojiť k ďalším tkanivám a môžu začať rásť. Takto vytvoria nové nádory, ktoré poškodzujú ďalšie tkanivá.

Rakovina prsníkov si nevyberá obete podľa veku. Nevyhýba sa ani mladým ženám. Dôležité je pravidelne samovyšetrovanie prsníka. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Keď sa rakovina prsníka šíri z pôvodného miesta do iných častí tela, nový nádor má rovnaký druh abnormálnych buniek, a aj rovnaký názov ako primárny (pôvodný) nádor. Ak sa napríklad nádor prsníka šíri do pľúc, rakovinové bunky v pľúcach sú vlastne bunky rakoviny prsníka – ide teda o metastatický karcinóm prsníka, nie karcinóm pľúc.

Z tohto dôvodu bude preto liečený ako rakovina prsníka, a nie ako rakovina pľúc.

Prečo vznikajú metastázy aj niekoľko rokov po liečbe rakoviny prsníka?

Karcinóm je zložený z heterogénnej skupiny nádorových buniek. Časť buniek možno zničiť zaisťovacou cytostatickou liečbou alebo podaním hormonálnej liečby. Menšie množstvo buniek však nemožno úplne zničiť, a tieto sa môžu aktivovať aj niekoľko rokov po liečbe.

Najčastejšie miesta metastáz pri rakovine prsníka?

Medzi najčastejšie lokality metastáz patria kosti, pľúca, pečeň, lymfatické uzliny a mozog. Príznaky závisia od oblasti, ktorá je postihnutá, a od toho, ako ďaleko sa rakovina prsníka už rozšírila. Podľa toho rozlišujeme aj bolesť v jednotlivých častiach tela a orgánoch.

Čo sú kostné metastázy?

Kostné metastázy sú pri rakovine prsníka najčastejším druhom metastáz. Postihujú asi 85 % pacientok. Vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému, a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia, a začnú rásť.

Vznikajú najmä v tých kostiach, v ktorých je prítomná tzv. krvotvorná kostná dreň, ktorá umožňuje cirkulujúcim nádorovým bunkám prechod z krvného obehu do kostnej drene. Nádorové bunky potom poškodzujú a oslabujú kosť a môžu spôsobiť množstvo závažných komplikácií, súhrnne nazývaných „príhody súvisiace so skeletom“ (SRE – Skeletal Related Events).

Tie zahŕňajú zlomeniny, tlak na miechu (v dôsledku rastu nádoru), ožarovanie kostí, alebo nutnosť chirurgického zákroku na kosti. Zlomeniny pritom hrozia aj pri bežných činnostiach, ako je napríklad sedenie na stoličke či kašľanie.

V ktorých kostiach sa najčastejšie vyskytujú kostné metastázy?

Výskyt kostných metastáz závisí najmä od typu primárneho nádoru a dĺžky trvania ochorenia. Najčastejšie sa objavujú v tých kostiach, ktoré majú veľký podiel krvotvornej kostnej drene, a sú blízko stredu tela – napádajú predovšetkým kosti chrbtice, panvy a proximálne časti dlhých kostí (tie bližšie k trupu a hlave).

Ďalej nasledujú rebrá, respektíve klenba lebky (najmä u starších pacientov). V spodných častiach končatín (nižšie od kolena, resp. lakťa) sa objavujú zriedkavo.

Metastázy rakoviny prsníka. Nádorové bunky vidno v kostnej dreni vpravo. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké sú príznaky kostných metastáz?

V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú – sú „nemé“. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové štruktúry, prejaví sa bolesťou, kostnými komplikáciami (SRE) a hyperkalcémiou – zvýšenou koncentráciou vápnika v krvi (objavuje sa asi u 10 – 20 % onkologických pacientov).

Silná, intenzívna, neutíchajúca bolesť je hlavným príznakom, ktorý sprevádza kostné metastázy. Príčina bolesti môže byť mechanická (zhoršuje sa pri nosení ťažších bremien a pri oddychu prichádza úľava), biologická (je spojená s rastom metastáz, ktoré spôsobujú tlak na kosť; bolesť býva tupá, hlboká, a nezávisí od aktivity pacienta) a zápalová (môže ju vyvolať svalový kŕč, či tlak na nervové zakončenia).

Bolesť sa spočiatku objavuje a znovu mizne (prichádza najmä v noci). Postupne sa však zhoršuje pretrváva, čo významne znižuje kvalitu života pacientov.

Kostné komplikácie (SRE – Skeletal Related Events – príhody spojené so skeletom)

 1. Patologické zlomeniny – nerovnováha medzi stimuláciou osteoblastov (bunky vytvárajúce kostné tkanivo) a osteoklastov (bunky odbúravajúce kostné tkanivo), v prospech tých druhých, zvyšuje riziko zlomeniny. Najnáchylnejšie na zlomeniny sú dlhé kosti rúk a nôh a kosti chrbtice.
 2. Stlačenie miechy – metastázy v kostiach chrbtice môžu tlačiť na miechu a tlak ju môže poškodiť (často je sprevádzaný bolesťou). To môže spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch tlak na miechu spôsobí až paralýzu (ochrnutie).
 3. Hyperkalcémia – vysoké hladiny vápnika sú spôsobené jeho uvoľňovaním zo zlomených a poškodených kostí, čo môže viesť ku strate chuti do jedla a pocitom smädu, nevoľnosti a únave, či dokonca ku kóme, pokiaľ sa tento stav nelieči.

Ako ovplyvnia kostné metastázy život pacientok?

Najčastejšie komplikácie (príhody súvisiace so skeletom):

 • patologická zlomenina,
 • ožarovanie kosti,
 • kompresia miechy a chirurgický zákrok na kosti,
 • strata mobility,
 • neznesiteľná bolesť,
 • predĺžená doba hojenia,
 • predĺžená hospitalizácia,
 • skrátené prežívanie,
 • zvýšená úmrtnosť pri hospitalizá­ciách,
 • znížená kvalita života.

Tieto komplikácie bývajú častou príčinou prerušenia, respektíve nezačatia systémovej protinádorovej liečby, ktorá má vplyv na celkové prežívanie. Každá SRE totiž zvyšuje riziko novej SRE. Neliečené pacientky s kostnými metastázami sú vystavené riziku SRE priemerne 4-krát za rok.

Aké sú možnosti liečby?

Výber liečby závisí od toho, o aký typ primárneho nádoru ide. Dôležité je, do ktorých kostí sa rozšíril, ako veľmi sú poškodené, aké typy liečby už pacientka podstúpila či aký je jej celkový zdravotný stav.

Hlavným cieľom liečby totiž je, aby sa predchádzalo vysiľujúcim kostným komplikáciám, ktoré zasahujú do pacientkinho života, a ktoré spôsobujú invaliditu, bolesť a opakované hospitalizácie.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Chemoterapia a hormonálna liečba

Obe patria medzi systémové metódy liečby primárnych nádorov. Zároveň môžu účinkovať aj na kostné metastázy, hoci to nie je ich pôvodná úloha.

Rádioterapia

Je kľúčovým prostriedkom kontroly lokálnej bolesti. Využíva sa buď lokálna vonkajšia rádioterapia (ožarovanie), alebo systémová terapia (tzv. otvorenými rádionuklidmi, ktoré sa injekciou podajú do žily).

Chirurgická liečba

Využíva sa pri paliatívnej starostlivosti (na zmiernenie ťažkostí a bolesti), na stabilizáciu zlomenín (a ich hojenie), alebo na udržanie funkcie končatiny (obnovu pohyblivosti, chôdze).

Farmakoterapia

Bisfosfonáty ovplyvňujú kostnú prestavbu, potláčajú aktivitu osteoklastov (podieľajú sa na odbúravaní kostnej hmoty), znižujú riziko zlomeniny a zmenšujú bolesť. Sú veľmi účinné pri liečbe hyperkalcinémie.

Vďaka mnohostrannému účinku bisfosfonátov sa darí znižovať morbiditu, súvisiacu s kostnými príhodami. Bisfosfonáty dokážu spomaliť alebo oddialiť progresiu kostných metastáz.

Cielená liečba monoklonálnou protilátkou

Nový, cielený liek, s inovatívnym kauzálnym mechanizmom účinku. Bráni vzniku osteoklastov, čo sú jediné bunky, ktoré dokážu rozrušiť kosť.

Liečba monoklonálnymi protilátkami znamená novú nádej aj pri liečbe rakoviny. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké sú výhody cielenej liečby oproti bisfosfonátom?

V porovnaní s bisfosfonátmi, má cielená liečba pohodlnejšie užívanie – aplikuje sa injekciou pod kožu (raz za mesiac; do stehna, brucha či predlaktia), čo umožňuje jej užívanie v domácom prostredí (s pomocou blízkych), a nevyžaduje si návštevu a pobyt v nemocnici kvôli podaniu infúzie, po ktorej sa často objavujú príznaky podobné chrípke či iné nežiaduce účinky. Ďalšou výhodou je, že biologický liek nepoškodzuje obličky.

Môžeme cielenou liečbou oddialiť alebo ovplyvniť nádorovú bolesť?

Áno, pri metastázach do kostí, dokáže cielený liek potlačiť, a dokonca aj oddialiť neznesiteľné bolesti. Klinické štúdie na 6.000 pacientoch ukázali, že liek oddiali nástup bolesti o 4 mesiace (niekedy až o 9 mesiacov), a u 18 % pacientov zníži riziko nástupu krutých bolestí.

Najnovšie poznatky dávajú reálnu nádej

Súčasná medicína priniesla mnohé terapeutické postupy, ktoré nám umožňujú, aby sme ženám s rakovinou prsníka oznamovali aj nádejné a dobré správy. Pacientky s metastázami v kostiach sa už aj na Slovensku môžu liečiť cielene! Inovatívna liečba (vo forme monoklonálnej protilátky) priamo zasahuje do bludného kruhu, ktorý často vyúsťuje do rozpadu kosti.

Táto nová liečba rakoviny dokáže zabrániť odbúravaniu kosti zhubným nádorom, znižuje počet kostných komplikácií, odďaľuje a zmierňuje bolesť a zlepšuje kvalitu života.

Jedinou nevý­hodou zatiaľ je, že napriek schváleniu lieku, dokázanej účinnosti a bezpečnosti, zdravotné poisťovne ho hradia len čiastočne. Pacient sa tak musí pripraviť na pomerne vysoký doplatok, až 46 eur mesačne.

Tento článok pôvodne vyšiel v časopise Onko od spoločnosti MedMedia. 

 

Pridaj komentár