Martin Halás: Prežijú seniori na Slovensku rok 2020?

Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík (ďalej len IVRA), prezentoval včera (piatok, 31.1.) na tlačovej besede v Bratislave analýzu príjmov seniorov vo vzťahu k dôchodcovskému spotrebnému košu, valorizácii a prepadu starobných dôchodkov seniorov, s ohľadom na ich bežné životné výdavky.

Podľa neho je na Slovensku alarmujúca situácia pre viac ako 530 tis. seniorov s príjmom nižším ako 390 eur mesačne. Ku dňu 31.12.2013 bolo pritom viac ako 55 % starobných dôchodkov starodôchodcov pod hranicou chudoby, deklarovanou za rok 2012, a to 346 eur mesačne.

Ako uviedol, IVRA štatisticky zobral 8 dôchodkov v rozpätí od 200 do 1000 Eur do položiek spotrebného koša, a zistil aj to, koľko si senior môže dovoliť na zdravotnú starostlivosť.

Zdravie je niečo, čo dôchodca (po zaplatení za bývanie) bude vždy uprednostňovať. Náklady na lieky a lekára totiž musí suplovať z potravinových položiek, ako je chlieb, alebo mäso. V tomto neobstojí ani argumentácia z ministerstva zdravotníctva, že pre dôchodcov je v každej kategórii nejaký liek zadarmo. Martin Halás si myslí, že zdravie nie je tovar, a nemôžeme sa naňho pozerať len optikou financií. Veď každý pacient má právo na čo najlepší liek, ktorý mu zaberie, a spoľahne sa najmä na to, čo mu odporučí v dobrej viere jeho lekár alebo farmaceut.

„Pokiaľ služby za zdravotníctvo a sociálnu oblasť dostávame v spoločnosti do roviny nejakej privatizácie, alebo je predmetom obchodného záujmu a komercie, potom sa udeje, že taká jednoduchá vec, ako zaparkovať pred nemocnicou, je spoplatnená z peňaženiek pacientov. Ak idete do viedenskej nemocnice, tak sa absolútne s takým ničím nestretnete,“ doplnil Martin Halás.

Vyjadril sa tiež, že Európska únia definuje tzv. výdavky na sociálnu ochranu, ktoré sú primárnymi a vitálnymi výdavkami členského štátu. Tie zahŕňajú aj výdavky na dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a osamelé matky s deťmi. V invalidných dôchodkoch je špecifická situácia, pretože je to skupina ľudí, ktorá sa veľmi neozýva.

„Málo známe je, že až 80 % invalidných dôchodcov žije pod hranicou chudoby. Oni sú systémom nútení ešte do ďalších vecí. Ak si privyrobia, a chcú si zlepšiť svoju situáciu, tak sa im krátia kompenzačné príspevky. Ďalšou deformáciou je, že to, čo si odrobia a odvedú, nejde do systému zvyšovania ich dôchodkov,“ uzavrel pre portál SLOVENSKÝ PACIENT Martin Halás.

Pridaj komentár