Click here!

MZ SR: Ochranný limit na doplatky sa bude týkať väčšieho okruhu liekov

 Počet liekov, na ktoré sa bude vzťahovať ochranný limit na doplatky, sa rozšíri. V zmysle nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov budú do limitu zakotvené všetky lieky, ktoré sú zaradené do kategorizačného zoznamu liekov, nie len tie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa najmenej 75 percent z ceny.

LIEKY: Ľudia vlani za lieky doplatili 162 miliónov eur

Nárast doplatkov za lieky bol vlani za posledné roky najnižší, celkovo ľudia na doplatkoch za lieky minuli 162,4 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku, keď ľudia za lieky doplatili 159,9 milióna eur, to predstavuje dvojpercentný rast. Za prvý kvartál tohto roku ľudia za lieky zaplatili 43,8 milióna eur. 

MZ SR: Zástupcovia pacientskych organizácií na ministerstve zdravotníctva

Na ministerstve zdravotníctva sa 8. júla 2011 stretli zástupcovia pacientskych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Združenie na pomoc diabetikom, Slovak Crohn Club, Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia /ODOS/, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Združenie sclerosis multiplex Nádej) s predstaviteľmi sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľkou Michaelou Gajdošovou.