Pravda a mýty o antikoncepcii: Pozitíva porážajú negatíva

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Hormonálna antikoncepcia (HAK) je metóda, ktorá efektívne bráni žene otehotnieť.

„Pri typickom užívaní, otehotnie počas prvého roka približne 8 žien zo 100. Ak však ženy dodržiavajú presné dávkovanie, je to iba menej ako 1 zo 100,“ tvrdí americký Kongres pôrodníkov a gynekológov (ACOG).

Preto treba dbať na slová lekára alebo lekárnika, a dodržiavať presne stanovené dávkovacie intervaly.

Čo sú najčastejšie mýty o antikoncepcii?

Ako odpovedať na mýty o antikoncepcii?

Ako funguje hormonálna antikoncepia

K otehotneniu prichádza v momente, keď splynie ženské vajíčko s mužskou spermiou. Veľmi zjednodušene povedané, hormonálna antikoncepcia znižuje možný kontakt medzi spermiou a vajíčkom.

Pre lepší prehľad o funkcii antikoncepcie, odporúčame náš starší článok.

Je hormonálna antikoncepcia bezpečná?

Ako každé odvetvie, aj farmácia sa vyvíja. A vyvíja sa veľmi rýchlo. Zdravie pacientov a spoľahlivosť prípravkov, sú na prvom mieste. Preto to, čo bolo povolené dnes, zajtra už nemusí byť pravda.

Štúdie, ktoré dospeli k záveru, že hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko tromboembolickej choroby – ochorenia, pri ktorom vám krvná zrazenina upchá cievu (a môže vyvolať infarkt alebo mŕtvicu), sledovali prevažne staršie prípravky, ktoré sú už dnes z trhu stiahnuté. Moderné antikoncepčné prípravky vykazujú iba minimálny podiel tohto rizika.

Prax potvrdzuje, že tromboembolickú chorobu (TECH) dostane štatisticky iba 1 z 10 000 žien, ktoré neužívajú hormonálnu antikoncepciu. U užívateliek hormonálnej antikoncepcie, je toto číslo 2 – 310 000. Je teda pravda, že hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko TECH, avšak iba o 1 – 2 ženy z 10 000.

Riziko je pritom vyššie u fajčiarok a obéznych žien, keďže tieto faktory podporujú vznik srdcovo-cievnych chorôb.

Zníženie spotreby cigariet, úplné vylúčenie fajčenia, resp. zdravšia životospráva, vám pomôže toto riziko minimalizovať.

Genetická predispozícia tiež vplýva na riziko TECH, preto je vhodné, aby ste konzultovali s lekárom aj rodinnú anamnézu, teda ochorenia u rodinných príslušníkov.

mýty-o-antikoncepcii-rakovina
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kedy nemusí byť hormonálna antikoncepcia vhodná?

Aby bola predpísaná antikoncepcia pre ženu čo najvýhodnejšia, musí lekár zohľadniť množstvo faktorov. Kvôli bezpečnosti, sa preto odporúča – neklamať svojmu lekárovi!

Niektoré ochorenia a predispozície znemožňujú užívanie jednotlivých antikoncepčných prostriedkov, alebo výrazne zvyšujú riziko nežiaducich účinkov. Ide najmä o:

 • tuhé fajčenie (15 a viac cigariet denne),
 • vysoký krvný tlak,
 • hlbokú žilovú trombózu (akútna či rodinná anamnéza, alebo nosičstvo trombofilných mutácií),
 • migrénu,
 • cukrovku (s cievnymi alebo obličkovými komplikáciami),
 • rakovinu prsníka,
 • ochorenia pečene,
 • srdcovo-cievne ochorenia.

Ak ste tuhá fajčiarka, alebo trpíte jednou z týchto porúch, s najväčšou pravdepodobnosťou je pre vás hormonálna antikoncepcia nevhodná.

O iných, pre vás vhodných možnostiach, sa porozprávajte so svojím lekárom.

mýty-o-antikoncepcii-rakovina-krčka-maternice
Zdroj foto: Shutterstock.com

Hormonálna antikoncepcia a rakovina

Objektívne stanovenie vplyvu hormonálnej antikoncepcie na vznik karcinómu prsníka je náročné, keďže tehotenstvo významne znižuje celoživotné riziko tohto typu rakoviny. Plánovanie tehotenstva vo vyššom veku, tzv. „oddiaľovanie“ tehotenstva, teda so sebou prináša určité riziká.

Počas užívania hormonálnej antikoncepcie (a do 10 rokov od jej vysadenia), bol pozorovaný mierny nárast rizika vzniku rakoviny prsníka. Moderné prípravky však toto riziko takmer úplne eliminujú, a ich pravdepodobný vplyv na vznik karcinómu prsníka je zanedbateľný. Navyše – u žien, ktoré v minulosti užívali hormonálnu antikoncepciu, bola táto diagnóza menej závažná, ako u žien, ktoré ju neužívali nikdy.

Niektoré štúdie poukazujú tiež na zvýšené riziko rakoviny krčku maternice. Treba však zdôrazniť, že hlavným rizikovým faktorom karcinómu krčku maternice je fajčenie, resp. HPV (ľudský papilloma vírus), nie hormonálna antikoncepcia. (Užívateľky hormonálnej antikoncepcie sú sexuálne aktívne už v skoršom veku, majú viac sexuálnych partnerov, čím sú vírusu HPV častejšie vystavované).

Rozsiahly vedecký výskum, trvajúci 20 rokov, preukázal bezpečnosť hormonálnej antikoncepcie z pohľadu rizika vzniku rakoviny. Viaceré štúdie potvrdili, že kombinovaná hormonálna antikoncepcia poskytuje ochranu proti rakovine vaječníkov, maternice a hrubého čreva. Riziko ich rozvoja, sa po prvom roku užívania hormonálnej antikoncepcie znižuje o 10 až 12 %, a približne o 50 % po piatich rokoch užívania. Táto ochrana môže pretrvať až 15 a viac rokov po ukončení jej užívania.

mýty-o-antikoncepcii-otehotniem
Zdroj foto: Shutterstock.com

Vplyv antikoncepcie na váhu a sexualitu

Prírastok na hmotnosti je často považovaný za nežiaduci účinok hormonálnej antikoncepcie. Veľa žien (a tiež klinických lekárov) verí, že medzi nimi existuje spojitosť. Veda je však objektívna a neberie ohľad na to, kto čomu verí. Najkvalitnejšie, placebom kontrolované štúdie, nenašli žiadny dôkaz, ktorý by podporil spojitosť medzi „priberaním“ a užívaním kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (tej, ktorá obsahuje dve zložky).

V malom množstve štúdií, založených na sledovaní jednozložkových prípravkov, bol však zistený malý, aj keď štatisticky významný prírastok na váhe. Konkrétne bol pozorovaný nárast váhy o necelé 2 kg v priebehu jedného roka. Ojedinele sa teda môže vyskytnúť aj tento nežiaduci účinok.

Antikoncepcia vo všeobecnosti ovplyvnila ženskú sexualitu, a to do veľkej miery. Veď „možnosť“ pohlavného styku, bez neželaného tehotenstva, je už dnes považovaná za samozrejmosť.

Štúdie, ktoré sledovali vplyv hormonálnej antikoncepcie na libido (pohlavnú túžbu), dospeli k nasledujúcim údajom:

 • 22 % žien hlási zvýšenie libida,
 • 63 % nepociťuje žiadnu zmenu libida,
 • 15 % tvrdí, že sa ich pohlavná túžba znížila.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, si preto musia byť vedomí, že ovplyvnenie sexuality je reálna vec.

Ak ste pocítili nejakú zmenu (v negatívnom zmysle), informujte o tom svojho lekára. Ten vyhodnotí, či zmena nie je symptómom nejakého ochorenia, alebo môže navrhnúť iný typ antikoncepcie.

mýty-o-antikoncepcii-tehotenstvo
Mýty o antikoncepcii strašia napríklad aj tým, že v budúcnosti nebudete mať dieťa (zdroj foto: Shutterstock.com)

Budem môcť otehotnieť, keď prestanem užívať antikoncepciu?

Ako uvádza americký Kongres pôrodníkov a gynekológov„Hormonálna antikoncepcia je vhodná voľba pre ženy, ktoré chcú otehotnieť neskôr. Je to bezpečný a efektívny spôsob ochrany pred tehotenstvom. Je jednoduchá, praktická, a môžete s ňou kedykoľvek prestať. Navyše, poskytuje ochranu pred niektorými typmi rakoviny. Niektoré výhody trvajú mesiace či roky, aj po ukončení jej užívania. U takmer všetkých žien, výhody výrazne prevyšujú riziká.“

Ide o mýtus, že žena nebude môcť otehotnieť po užívaní hormonálnej antikoncepcie. Niektorí si (dokonca) dovolia tvrdiť, že vás táto tableta sterilizuje.

Sú to iba fámy, ktoré nemajú vedecký základ. Ak sa pár snaží splodiť dieťa, až 20 % žien otehotnie už v prvom cykle, a 80 % do konca 1. roka od vysadenia antikoncepcie.

Pokiaľ nemôžete otehotnieť, problém môže tkvieť niekde inde, a nie v predošlom užívaní antikoncepcie. Teoreticky môže ísť o zníženú plodnosť alebo neplodnosť, nespôsobenú antikoncepciou.

Ak máte menej ako 35 rokov, a už viac ako rok sa snažíte splodiť dieťa – bezvýsledne, je čas navštíviť lekára. Ak máte nad 35 rokov, navštívte lekára už po 6 neúspešných mesiacoch.

Zhrnutie – čo je pravda, a čo sú mýty o antikoncepcii?

Užívanie hormonálnej antikoncepcie prináša isté riziká. Môžu sa vyskytnúť občasné bolesti hlavy, nevoľnosťzmeny nálady a zvýšená citlivosť pŕs. Taktiež môže spôsobiť „špinenie“ a mierne zvýšiť krvný tlak.

Treba mať na pamäti, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred sexuálne prenosnými infekciami, ako sú napríklad kvapavkasyfilis a HIV. Je to však bezpečná a účinná metóda, ktorá efektívne zabraňuje neplánovanému tehotenstvu.

Slabé dodržiavanie stanoveného dávkovania, je však veľkým problémom, ktorý znižuje efektivitu hormonálnej antikoncepcie. Za nedodržiavaním správneho dávkovania a prerušením užívania je častokrát strach z nežiaducich účinkov, ktorý nemá reálne základy, alebo je zveličený. Na overenie pravdivosti informácií, sa preto vždy obráťte na svojho lekárnika alebo lekára.

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia poskytuje niekoľko zdravotných výhod, s významným dopadom na kvalitu života. Výrazne znižuje riziko rakoviny vaječníkovmaternice a hrubého čreva. Navyše, používa sa ako hlavná voľba na liečbu ťažkého maternicového krvácaniabolestivej menštruácienadmerného ochlpenia či akné.

A v konečnom dôsledku – hormonálna antikoncepcia mierne zvyšuje priemernú dĺžku života!

mýty-o-antikoncepcii-mužská-antikoncepcia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Bonus na záver: Vyrába sa aj mužská hormonálna antikoncepcia?

Existuje množstvo problémov s výrobou mužskej hormonálnej antikoncepcie, keďže výroba každého lieku je finančne a časovo veľmi náročná. Muži majú momentálne iba dva dostupné varianty antikoncepcie – kondóm vazektómiu (podviazanie semenníkov). Na otázku, či by užívali aj ďalší variant, reagovali takto:

 • 1843 opýtaných mužov v Edinburgu, Šanghaji a Hong Kongu, by 44 – 83 % na túto voľbu pristúpilo,
 • 9000 mužov z 9 nemenovaných krajín: 28,5 – 71,4 % (v závislosti od národnosti) vyjadrilo ochotu užívať mužskú hormonálnu antikoncepciu,
 • ešte kladnejšie ohlasy prichádzajú z Austrálie, kde až 75,4 % čerstvých otcov vyjadrilo ochotu vyskúšať novú metódu, ak by bola dostupná,
 • najnižšie čísla boli dosiahnuté v moslimských komunitách v Indonézii, kde sa muži odvolávali na svoje náboženské presvedčenie.

Tvrdenie, že by tieto prípravky nik neužíval, teda nie je na mieste. Niektoré prípravky sú dokonca v tretej fáze klinických skúšaní, a je možné, že budú čoskoro uvedené do praxe.

Autor vyštudoval na FaF UK v Bratislave

Informácie v článku „Pravda a mýty o antikoncepcii: Pozitíva porážajú negatíva“ nenahrádzajú vyšetrenie u gynekológa.

Použitá literatúra:

https://slovenskypacient.sk/hormonalna-antikoncepcia-ake-typy-su-dostupne-na-trhu

http://eu-cancer.iarc.fr/eucan/CancerOne.aspx?Cancer=46&Gender=2#top

http://www.aafp.org/afp/2012/1201/p1009.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16437470

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24477630

http://www.newmalecontraception.org/would-men-use-one/

http://www.gracewomensclinic.com/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812881/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15225194

http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/hormones/oral-contraceptives-fact-sheet

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14644827

http://www.solen.sk/pdf/31dbc90527bcb30db895edb3e85a2baf.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212440/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20827250

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22788250

http://www.webmd.com/sex/birth-control/features/the-pill-and-desire

http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/combined-contraceptive-pill.aspx

Pridaj komentár