HPV infekcie: Genitálne bradavice ako nechcený darček

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Infekcie HPV (Human Papilloma Viruses) patria medzi najčastejšie pohlavne prenosné ochorenia, hlavne u vekovo mladšej, sexuálne aktívnej populácii.

Takmer 80 % ľudí je počas života infikovaných týmto vírusom. Dôležitá je otázka imunity: od nej sa odvíja, či a akým spôsobom sa vírus prejaví.

Koľko a akých typov HPV existuje?

Ako sa HPV vírus prenáša?

Sú bradavice prejavy infekcie HPV?

Kde sa robí diagnostika HPV?

Máte vyššie riziko HPV infekcie?

Súvisia HPV a rakovina?

Ako predchádzať HPV v mladom veku?

HPV spôsobujú pohlavne prenosné bradavice v anogenitálnej oblasti. HPV infekcie v oblasti genitálu a konečníka, sú vo všeobecnosti nezhubné lézie, a okrem kozmetického defektu a psychosexuálneho dopadu na život osoby, zvyčajne nevyvolávajú žiadne ťažkosti. Nie je však HPV ako HPV. Isté typy vírusov môžu viesť k rozvoju nádorového ochorenia.

Charakteristika a pôsobenie HPV infekcie

Už v roku 1842 taliansky lekár Rigoni-Stern pri pitvách dokázal, že pohlavne aktívne ženy majú vyššiu frekvenciu výskytu ochorenia známeho ako rakovina krčka maternice. Pripisoval to infekčnej chorobe, ktorú pravdepodobne získali sexuálnym stykom.

Priamu súvislosť medzi infekciou HPV a rozvinutím zhubných nádorov preukázal profesor Harald zur Hausen, za čo mu bola v roku 2008 udelená Nobelova cena za medicínu.

HPV-papilloma-ilustr
Ľudský papilloma vírus

V súčasnosti je známych viac ako 120 typov HPV, ktoré sú rozdelené do 3 skupín, podľa ich malígneho potenciálu (tab.). Pacient môže byť infikovaný súčasne viacerými typmi vírusu. 80 % všetkých genitálnych bradavíc spôsobujú HPV typu 6 alebo 11, vírusy s nízkym potenciálom rizika vzniku rakoviny.

Ľudský papilomavírus je malý, veľmi odolný DNA vírus, ktorý je schopný prežiť mimo hostiteľa vo vlhkom prostredí aj niekoľko mesiacov. Vírus pri infekcii napáda bunky najnižšie uloženej vrstvy kože a slizníc, a dochádza k jeho deleniu.

Infikovaná bunka sa populačne rozvíja, a po vyformovaní vírusových častíc, nastáva ich presun k povrchu, čo sa prejaví ako na koži vyčnievajúci infekčný útvar.

Rozšírenie vírusu v populácii

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva každoročný nárast prípadov infekcií HPV. Celosvetovo sa počet infikovaných odhaduje na 9 – 13 %, t.j. 630 miliónov ľudí.

Podľa štatistických údajov, sú obe pohlavia postihnuté rovnako, u žien je však ochorenie častejšie diagnostikované, aj vzhľadom na pravidelné gynekologické prehliadky. Postihnuté sú hlavne mladí, sexuálne aktívne osoby vo veku 16 – 25 rokov.

HPV: prenos

Genitálne bradavice (kondylomi, papilomy) sa prenášajú genitogenitálnym (pohlavné orgány – pohlavné orgány), orogenitálnym (ústa – pohlavné orgány) alebo anogenitálnym (konečník – pohlavné orgány) sexuálnym kontaktom s infikovaným partnerom. Drobné trhlinky na slizniciach, ktoré vznikajú pri pohlavnom styku, uľahčujú prienik HPV.

V poslednej dobe sa však ukazuje, že infekcia HPV nie je len sexuálne prenosná infekcia. Získať ju môžeme (cez drobné trhlinky vlhkej kože) aj: v saunách, na plavárňach a vo fitness centrách.

HPV-papilloma-sauna

Čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po objavenie prvých prejavov, môže značne kolísať – od niekoľko dní, až po niekoľko rokov. Iba asi 1 % anogenitálnych HPV sa navonok prejaví. Plnohodnotný imunitný systém sa s vírusom vysporiada bez toho, aby vôbec došlo k jeho manifestácii na koži a slizniciach.

HPV vírus: príznaky

Každý typ vírusu sprevádzajú charakteristické formy výrastkov na kožislizniciach. Voľným okom môžu byť viditeľné len minimálne zmeny kože alebo sliznice, napr. malé, zrnité kožné výrastky.

V iných prípadoch sa zase objavia rozsiahle, karfiol pripomínajúce útvary živočervenej alebo bielej farby. Pri bakteriálnom infikovaní môžu tieto prejavy mokvaťzapáchať.

U mužov nájdeme genitálne bradavice najčastejšie:

  • na penise,
  • na semenníkoch,
  • vo vyústení močovej rúry.

U žien je najčastejšie postihnutou lokalitou:

U oboch pohlaví býva v 23 – 34 % zapálená oblasť konečníka.

HPV: diagnostika a liečba

Stanovenie správnej diagnózy, obvykle nerobí skúsenému odborníkovi problémy. Ak je to potrebné, vykoná odber materiálu, a pomocou špeciálnych genetických metód určí presný typ vírusu. Toto má obrovský význam pre odhad ďalšieho priebehu ochorenia.

V súčasnosti neexistuje žiadny 100 % liečebný prostriedok, ktorý by nielen definitívne vyliečil genitálne bradavice, ale súčasne aj zabránil opätovnej infekcii. Všetky terapeutické metódy sú spojené s nežiaducimi reakciami v mieste aplikácie, čo sa prejaví svrbením, sčervenaním, opuchom, odreninamibolestivosťou.

V liečbe možno použiť lokálne pôsobiace lieky, ktoré zabraňujú ďalšiemu deleniu infikovaných buniek, a sú schopné usmrcovať vírusmodifikovať imunitnú odpoveď. Aplikujú sa v podobe krému alebo roztoku.

S dobrým efektom sa používajú aj dermatochirurgické deštrukčné metódy, častokrát s použitím lokálnej alebo celkovej anestézy (liečba tekutým dusíkom, odstránenie bradavice pomocou skalpela, elektroskalpela, alebo laserom).

HPV: rizikové faktory

Najvýznamnejším rizikovým faktorom v získaní HPV infekcie je:

  • promiskuita, vysoký počet stykov,
  • nechránený pohlavný styk,
  • fajčenie,
  • znížená imunita,
  • hormonálna antikoncepcia.

HPV: očkovanie a prevencia

Doposiaľ nebolo preukázané, či je prezervatív dostatočnou ochranou proti HPV. Zaručenou ochranou je však vernosť a sexuálna zdržanlivosť.

HPV-papilloma-vakcina

Od roku 2008 existujú na slovenskom trhu 2 vakcíny, ktoré chránia pred infekciou HPV, a tým znižujú riziko vzniku genitálnych bradavícnádorov:

Očkovanie proti HPV  je  najúčinnejšie, ak prebehne kompletná vakcinácia ešte pred prvým pohlavným stykom. Podanie vakcíny je ale možné aj vo vyššom veku, a to nielen u žien, ale aj u mužov.

Tieto očkovacie látky však nechránia pred všetkými typmi HPV – sú účinné len proti niektorým typom, napr. HPV 6, 11, 16, 18.

HPV infekcie patria v dnešnej dobe k najrozšírenejším infekciám. Infikovaní sú rovnako často muži aj ženy. Zodpovedný prístup k sexuálnemu životu môže významne znížiť riziko nákazy.

V prípade rozvinutia prejavov HPV je dôležitá včasná diagnostikaliečba.

Vývoj účinných vakcín je nepochybne krokom vpred. A nielen v prevencii HPV. Už pár rokov po uvedení vakcín do praxe, sa významne podieľajú na znížení počtu karcinómov krčka maternice.

Malígny potenciál                    Typ HPV

Nízko rizikové HPV              HPV 1, 5, 6, 11, 40, 42, 43, 44, 56, 61, 72

Stredne rizikové HPV          HPV 26, 53, 66, 67, 70

Vysoko rizikové HPV           HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na očkovanie proti infekcii HPV svojim poistencom príspevok vo výške 50% z ceny očkovacej vakcíny.

Pridaj komentár