Promiskuita a rakovina krčka maternice

Očkovanie proti zhubným ochoreniam – toto je už niekoľko rokov realita. Rakovina krčka maternice je až na 98 % podmienená prítomnosťou ľudského papilloma vírusu (HPV). Ponúkajú sa možnosti prevencie, a to pomocou vakcinácie (očkovania) mladých dievčat (v niektorých krajinách aj chlapcov) ešte pred začiatkom ich pohlavného života.

Očkovacia látka proti onkogénnym typom HPV chráni pred vývojom rôznych predklinických foriem zhubného nádoru, ale hlavne pred rakovinou krčka maternice. Ako žena, tak aj muž môže byť nositeľom onkogénneho typu HPV. Vakcína podľa odborníkov chráni ženy a dievčatá, ale dobrou ochranou je aj sexuálna zdržanlivosť, pretože drvivá väčšina HPV sa prenáša práve striedaním sexuálnych partnerov, hoci iný spôsob prenosu sa nedá úplne vylúčiť.

O HPV infekciách, možnostiach prevencie, očkovaní a vyhľadávaní žien, ktoré majú ešte len predrakovinové, a teda s vysokou pravdepodobnosťou liečiteľné štádium ochorenia, nám porozprával predseda Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a dekan Jesseniovej LF UK v Martine, prof. MUDr. Ján Danko, PhD.

Infekcie HPV patria medzi spúšťače rakoviny cervixu (krčka maternice). Čo tieto infekcie spôsobujú, predtým, než ochorenie prejde do zhubného štádia?

Po infikovaní ženy prechádza HPV infekcia viacerými štádiami. Pri optimálnom stave sa môže spontánne vyhojiť, v niektorých prípadoch však – pri opakovaných infekciách – prejde cez prekancerózy (predrakovinové štádiá), do karcinómu. Zákernosť tejto infekcie je v tom, že nemá takú klinickú symptomatológiu, ako iné zápaly.

U koľkých žien na Slovensku sa každý rok rozvinie karcinóm krčka maternice, a koľko ich zomiera? Pribúda počet prípadov, alebo ste zaznamenali klesajúci trend ochorenia?

Na Slovensku je každý rok zachytených viac ako 500 nových prípadov rakoviny krčka. Bohužiaľ, takmer polovica žien zomiera. Slovensko, na rozdiel od vyspelých krajín sveta, má veľmi nízku záchytnosť tohto ochorenia – napriek tomu, že krčok maternice je veľmi dobre prístupný na vyšetrenie. Preto nemôžeme hovoriť o nejakých pozitívnych trendoch, resp. o klesaní frekvencie tohto ochorenia.

Ako dlho trvá obdobie od nákazy onkogénnym HPV, po rozvoj rakoviny?

Po kontakte s HPV infekciou môže dôjsť k rozvoju rakoviny krčka maternice za relatívne dlhé obdobie – spravidla je to viac ako 10 rokov. Avšak, v ojedinelých prípadoch môže byť toto obdobie kratšie, čo závisí od viacerých faktorov – od spôsobu života a imunity pacientky.

Dlho sa tvrdilo, že prenos HPV je možný iba pohlavným stykom. V poslednej dobe sa predpokladá, že infekcia nie je iba sexuálne prenosná, ale dá sa získať aj v saunách, na plavárňach. Aký je váš názor?

Jednoznačné, vedecké dôkazy o inom, ako sexuálnom prenose, nie sú k dispozícii. No pripúšťa sa aj iná forma prenosu. Podmienkou je však kontakt. Doteraz platí, že HPV infekcia patrí medzi sexuálne prenosné choroby, a preto adekvátna ochrana pred infekciou musí prísť ešte v období pred prvými sexuálnymi kontaktmi.

Výskumy ukazujú, že počas života sa s onkogénnym typom vírusu stretne 80 % žien. Nie všetky však dostanú rakovinu krčka maternice. Prečo?

Je pravda, že väčšina žien sa počas života stretne s vírusmi, ktoré sú schopné vyvolať rakovinu krčka maternice. Avšak platí, a to je šťastie, že mnohé infekcie sa spontánne vyhoja – bez toho, aby spôsobili rakovinu krčka. To ale neznamená, že ak HPV infekcia klinicky vymizne, že pri ďalšej reinfekcii (opätovnom nakazení) nedôjde k rozvoju rakoviny krčka. Žena sa totiž môže nakaziť infekciou HPV kedykoľvek počas sexuálneho života, bez ohľadu na vek.

Ktoré vekové skupiny žien sú najčastejšie ohrozené HPV? Je známe, že niektoré typy sú menej agresívne, a iné vyvolávajú onkologické ochorenia. Mohli by ste priblížiť ich rozdelenie?

Najčastejšie bývajú HPV infekciou ohrozené ženy, ktoré striedajú partnerov. Doteraz je známych viac ako 150 typov vírusov, ktoré sa rozdeľujú do dvoch skupiny: na tie, ktoré sú schopné vyvolať rakovinu krčka, teda onkogénne, a tie, ktoré rakovinu nevyvolávajú. Najčastejšie onkogénne vírusy sú typy 16 a 18 a najčastejšie neonkogénne typy 6 a 11.

Aké sú možnosti ochrany pred HPV infekciami? Je kondóm dostatočná mechanická ochrana?

Mechanická ochrana, kondóm, nie je dostatočná. Vírusy môžu preniknúť aj cez kondóm. Najoptimálnejšia ochrana je vakcinácia, samozrejme, úlohu môže zohrávať aj sexuálna abstinencia. Neznamená to však, že u čisto monogamných žien (nestriedajúcich partnerov) nemôže vzniknúť rakovina krčka maternice.

Veľa sa hovorí o vakcínach proti HPV infekciám. Aké vakcíny sú k dispozícii? Kedy by sa malo začať  očkovaním? Je očkovanie dostatočne účinné? Sú dievčatá a ženy, ktoré dostali vakcínu, na dlhý čas chránené pred infekciou?

Na svete sú k dispozícii dva typy vakcín – bivalentné (proti dvom HPV vírusom) a kvadrivalentné (proti štyrom HPV vírusom). U oboch vakcín je rovnocenná zložka proti agresívnym typom HPV. U kvadrivalentnej vakcíny je aj účinná zložka proti genitálnym bradaviciam.

Aké vedľajšie účinky môžu nastať po podaní očkovacej látky?

Po podaní anti HPV vakcíny sú vedľajšie účinky minimálne: lokálna bolesť po vpichnutí a prípadné krátke začervenanie. Závažné vedľajšie účinky, napriek zaočkovaniu mnoho miliónov dievčat a žien, neboli doteraz v oficiálnych vedeckých štúdiách publikované. Doterajšie výsledky ukazujú, že ochrana proti HPV infekcii je dostatočná, a pretrváva viac ako 10 rokov. Len čas ukáže, či protilátky, ktoré sa sledujú, budú dostatočne vysoké počas celého života, alebo, či po nejakom čase nebude potrebné doplniť vakcináciu.

Medzi dôležité preventívne postupy, ktoré zabraňujú rozvoju zhubného ochorenia, patrí skríning – vyhľadávanie žien, u ktorých sa vyskytujú predrakovinové stavy. K tomu prispievajú aj pravidelné gynekologické prehliadky. Aké percento slovenských žien chodí na preventívne vyšetrenia, a v akých časových intervaloch majú na ne nárok? Ako zisťujete prítomnosť onkogénnych HPV vírusov?

Skríningy rakoviny krčka a preventívne prehliadky sú na Slovensku veľmi dobre legislatívne ošetrené. Mnohé ženy si neuvedomujú, že každá žena, ktorá má subjektívne nejaké ťažkosti, má právo, aby bola kedykoľvek vyšetrená gynekológom, a gynekológ má povinnosť odobrať cytologický ster (ster zo sliznice, na mikroskopické vyšetrenie buniek) vždy, keď na krčku zistí nález, ktorý nie je fyziologický. Inými slovami, nie sú žiadne obmedzenia, ktoré by bránili steru z krčka maternice, keď o to žena požiada. Ak má tri za sebou idúce cytologické stery negatívne, potom stačí kontrola každé 3 roky.

Bohužiaľ, slovenské ženy, z mne nepochopiteľných dôvodov, ignorujú preventívne vyšetrenia. Podľa štatistík, ktoré publikujú skôr zdravotné poisťovne, ako profesionálne organizácie, sa frekvencia preventívnych prehliadok pohybuje pod 30 %. Sú krajiny, okolo nás, kde na preventívne prehliadky chodí  viac ako 60 % žien. Onkogénne vírusy je možné zistiť odbermi z krčka maternice, a špe­ciálnymi technológiami sa dokonca dajú izolovať jednotlivé sérotypy.

K rozširovaniu infekcie významne prispieva promiskuitné správanie, pričom infekciu prenášajú aj muži. Myslíte si, že by sa mali očkovať proti HPV chlapci a mladí muži?

Samozrejme, sú krajiny, kde sú vakcinovaní aj chlapci, aj dievčatá. Jediná cesta, ako eliminovať HPV infekciu, je vakcinácia mužov aj žien.

Súčasné vakcíny pôsobia preventívne proti genitálnym bradaviciam, aj proti HPV vírusom, spôsobujúcim rakovinu krčka maternice. Pred niekoľkými rokmi sa hovorilo, že v budúcnosti môžu byť vyvinuté aj tzv. terapeutické vakcíny, ktoré by liečili už vzniknuté ochorenie. Tieto vakcíny by pomohli ženám, ktoré sú už nakazené onkogénnymi HPV vírusmi. Aká je situácia v najnovších výskumných trendoch?

Vo svete prebieha výskum s veľkým počtom vírusov. Testujú sa mnohovalentné (viaczložkové) vakcíny, aj terapeutické vakcíny. Zatiaľ nie sú zverejnené žiadne renomované štúdie, ktoré by potvrdili efektívnosť terapeutických vakcín.

Povrávalo sa, že lieky proti HIV infekcii by mohli pomôcť aj pri HPV nákazách v predrakovinovom štádiu…

Platí, že pred podaním vakcíny je potrebné vyliečiť všetky lézie na krčku – to znamená, predrakovinové štádiá. Následne je možné podať vakcínu u žien, a to až do 45 roku. V krajinách, kde je vakcinácia úspešná a plošná, napr. v Anglicku, už klesá počet rôznych predrakovinových ochorení krčka maternice. Tým sa šetria aj náklady na liečebno-preventívnu starostlivosť.

Čo nás čaká v budúcnosti – akým smerom sa budú uberať možnosti diagnostiky a liečby?

Perspektíva je v molekulárnej diagnostike zmien – nielen pri rakovine krčka, ale aj pri iných druhoch rakoviny. Veda v tejto oblasti napreduje nesmierne rýchlo. Verím, že v krátkom čase budeme vedieť prečítať v DNA zmeny, ktoré budú upozorňovať aj na možný rozvoj rakoviny – u žien, aj u mužov.

Ďakujem za rozhovor.

Tento článok vyšiel v jednom z vydaní magazínu Onko od spoločnosti Medmedia. 

 

Pridaj komentár