Keď sa povie: Mám vysoký tlak

Čo na srdci, to na jazyku.

Má naňho ťažké srdce.

Nikomu nemôžeš nazrieť do srdca.

Toľko, a prirodzene ešte viac, nájdete o srdci v ľudovej slovesnosti, v príbehoch, rozprávkach, poézii, či vo výrokoch slávnych osobností. Vysoký krvný tlak je podľa istého výskumu aj nikým nevidený plač. A naopak, tlak sa náhle zníži, ak nás niekto vypočuje…

Srdce je veľké asi ako päsť

Keď si priložíme ruky na hruď, cítime, ako v nás bije. Srdce sa nachádza mierne vľavo od hrudnej kosti. Je rozdelené priehradkou (tzv. septum), na dve časti – pravú a ľavú, čím sa zabráni zmiešaniu okysličenej a odkysličenej krvi v srdci.

Každá strana má dve dutiny – predsieň a komoru, ktoré sú prepojené jednosmernou chlopňou. Ľavá predsieň a komora prečerpávajú okysličenú krv, a pravá predsieň a komora odkysličenú krv. Opakovanými rytmickými kontrakciami srdce pumpuje krv cievami – kým sa nezastaví, a my neopustíme tento svet…

Ľudské srdce je dokonale fungujúci dutý sval, ktorý dokáže pracovať bez prestávky 24 hodín denne, po celý život. Zvláda 72 tepov za minútu, čo v priebehu priemerného, 66 rokov dlhého života, robí asi 2,5 miliardy tepov. Pomocou 100-tisíc úderov srdce prepumpuje každý deň cca 7-tisíc litrov okysličenej krvi – po kilometroch ciev a vlásočníc, ktoré navzájom spájajú bunky jednotlivých orgánov.

Za minútu srdce prečerpá asi 5 litrov krvi. Váha tohto orgánu sa pohybuje od 250 po 350 gramov. Zdravé srdce je veľké ako mužská päsť, meria asi 14 cm.

vysoký tlak ľudské srdce
Ľudské srdce

Srdce hrá v našom tele hlavnú rolu

Srdce je nazývané vládcom všetkých orgánov, lebo má duševnú, aj duchovnú funkciu – považujeme ho za sídlo psychiky a vedomia. Kondícia srdca sa dá rozpoznať na tvári, či na jazyku.

Podľa tradičnej čínskej medicíny, je srdce prepojené s tenkým črevom. Srdce je najaktívnejšie medzi 11.00 hod. a 13.00 hod., keď je náš krvný tlak na maximálnych hodnotách. Vtedy je ideálny krátky odpočinok, alebo len mierna fyzická aktivita. Naopak, v tomto čase ho nezaťažujeme potravou, ani nestimulujeme kávou. Zvlášť opatrní máme byť v máji, najmä, ak je srdce oslabené.

Úlohou srdca a ciev je transport krvi do obehového systému, čo dodáva nášmu telu nevyhnutný kyslík, živiny, obranné látky a hormóny. Tie odstraňujú z organizmu splodiny metabolizmu. Pre zabezpečenie dobrého prekrvenia ciev a žíl, by sme mali svoj krvný tlak udržiavať na istej hodnote. Náš krvný tlak však závisí aj od energie srdcovej činnosti, elasticity tepnových stien a množstva a viskozity krvi.

Srdce má vlastný elektrický impulz, ale dokáže biť, len kým má zásobu kyslíka. V priebehu každého tepu kolíše krvný tlak medzi maximálnou (systolickou) a minimálnou (diastolickou) hodnotou. Maximálny, čiže systolický tlak, nastáva okolo konca sťahu, ktorým sa vyprázdni ľavá komora. Minimálny, diastolický, neskôr – počas diastoly komôr.

Normálne hodnoty (v pokoji) sa pohybujú okolo 120 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) pre systolický a okolo 80 mmHg pre diastolický tlak krvi.

Krvný tlak vypovedá o stave srdca

Ľudia majú tendencie, venovať pozornosť najmä zdravotným problémov, ktoré vidno, bolia, alebo ich akokoľvek pociťujú. Preto neraz prehliadame ochorenia, ktoré sa v nás potichu skrývajú. Práve tie predstavujú oveľa väčšie nebezpečenstvo, a jedným z takých je aj vysoký krvný tlak.

Vysoký krvný tlak sa zvyčajne nijako neprejaví. V skutočnosti ho má veľa ľudí, po dlhé roky, a vôbec o tom nevedia. Jediná možnosť, ako to zistiť, je, merať si krvný tlak.

Krvný tlak je priamym ukazovateľom toho, v akom stave sú naše cievy a srdce. Pokiaľ sú zdravé, tlak má normálne hodnoty. Ak sú cievy a srdce poškodené – tepny stratili svoju pružnosť, sú zúžené, srdce je zle prekrvené, má poškodenú svalovinu – krvný tlak stúpa.

Tlak signalizuje, že telo je v nebezpečenstve. Vysoký krvný tlak (tzv. hypertenzia) vzniká pôsobením kombinácie faktorov, ktoré poškodzujú obehový systém.

srdce vysoký tlak fajčenie

Čo najčastejšie poškodzuje obehuje systém:

 • stres,
 • fajčenie,
 • pitie kávy,
 • alkohol,
 • nevhodná strava,
 • nadváha,
 • malá fyzická aktivita,
 • dedičnosť.

Príčiny a následky hypertenzie

Hypertenzia (diagnóza pre vysoký krvný tlak) je u mnohých pacientov dlho nepoznaná a neliečená. Časť pacientov môže mať:

Je určite lepšie, začať s liečbou skôr, než sa objavia takéto závažné symptómy. Vysoký krvný tlak sa spravidla nezníži sám od seba. Bez správnej liečby, hodnoty väčšinou postupne stúpajú. Čím viac sa zvyšuje krvný tlak, tým viac sa namáha srdce.

Hypertrofia srdca

Ak stena ľavej srdcovej komory postupne hrubne, hovoríme o hypertrofii srdcového svalu. Neskôr môže dôjsť k jeho ochabovaniu, so vznikom srdcovej slabosti, ktorá sa prejavuje dušnosťou.

S pribúdajúcimi rokmi cievy človeka tvrdnú, stávajú sa menej elastické. To sa deje u každého z nás, bez ohľadu na výšku krvného tlaku – ale u ľudí s hypertenziou nastáva tento proces oveľa skôr. Keď dôjde k poškodeniu ciev, ktoré zásobujú mozog, hrozí porážka, alebo sa pri postihnutí ciev srdca môže vyvinúť infarkt, poškodenie obličiek alebo zraku.

Ukázalo sa, že riziko poškodenia mozgu stúpa s výškou krvného tlaku. Hypertenzia môže vyústiť do ischemického ochorenia srdca, resp. do infarktu. Klinickými prejavmi sú najmä bolesti za hrudnou kosťou a dušnosť.

Za zvýšeným tlakom môže byť aj poznané alebo zatiaľ „skryté“ ochorenie štítnej žľazy, obličiek alebo cukrovka. Rizikové sú aj ďalšie faktory, ako nadváha, obezita, ochorenie chrbtice, užívanie hormonálnej antikoncepcie, tehotenstvo, depresie, niektoré nádory.

srdce vysoký tlak tlakomer
Zápästný tlakomer nie je ideálny

Meranie krvného tlaku doma

Krvný tlak je dôležitým indikátorom nášho zdravotného stavu. Zdravý človek by si ho mal merať aspoň raz za pol roka, a to počas siedmich dní – vždy ráno a večer, chorý pravidelne – podľa pokynov lekára. Dve hodiny predtým nemáme fajčiť, jesť, piť nápoje s kofeínom, ani vykonávať ťažšiu fyzickú aktivitu.

Tlak si meriame v tichej miestnosti s primeranou teplotou. Sedíme opretí, s nohami na podlahe. Končatina, na ktorej je pripnutá manžeta, má byť voľne položená na podložke, vo výške srdca. Krvný tlak meriame manžetou na ramene – tadiaľto vedú tepny cez sval, ktorý sa dá rovnomerne stlačiť, a preto je toto meranie presné.

Tlakomery, ktoré sa upevňujú na zápästie, namerajú raz vyšší, raz nižší tlak, ako je v skutočnosti. Je to preto, že tu cievy prebiehajú pomedzi kostičky zápästia, a nedajú sa dobre pri (nafukovaní manžety) stlačiť.

Počas merania máme ruku mierne zohnutú v lakti, nezdvíhame ju, nehýbeme ňou a nerozprávame. Ideálne je, merať tlak trikrát, pričom smerodajný je priemer z druhého a tretieho merania.

Tlak na vrchole pulzovej vlny (keď sa srdce zmrští a vypudí zo seba krv) je horný tlak, na spodnej časti vlny je spodný tlak. Zvýšené môžu byť obidve hodnoty, alebo len jedna z nich.

Dôležitejšia je hodnota horného tlaku. Starší ľudia ho môžu mať izolovane zvýšený.

Na povrchových tepnách môžeme tep (pulz) nahmatať na zápästí. V pokoji má zdravý človek priemerne 70 tepov/min. Pri námahe, v teple, pri horúčke, sa tep zrýchľuje.

srdce vysoky tlak práca

Voľba prístroja na meranie tlaku

Na trhu je v súčasnosti mnoho rôznych prístrojov na meranie krvného tlaku – mechanické, poloautomatické aj digitálne. Ak chceme mať istotu, že tlakomer bude merať presne, overme si, či bol preverený podľa medzinárodných protokolov.

Pri výbere nám pomôžu aj tieto kritériá:

 • miesto merania,
 • metóda pumpovania vzduchu,
 • pamäť,
 • detekcia pulzu,
 • detekcia nevhodného pohybu tela,
 • kontrola správneho nasadenia manžety,
 • dvojfarebné indikátory správneho merania.

Existujú tiež tlakomery, ktoré vedia zachytiť arytmie.

Veľkosti manžety sú univerzálne (22 – 42 cm). Zápästné tlakomery majú jednu veľkosť manžety (13,5 –21,5 cm).

Novinkou v oblasti tlakomerov je tzv. inteligentná manžeta. Má dlhší vnútorný merací vak, obopínajúci celú pažu (dookola). Takže, bez ohľadu na to, ako je manžeta otočená na paži, si môžete byť istí, že výsledok merania bude správny.

Výsledky si môžete ukladať aj v internetovej online službe, nielen na papieri. Zaznamenávajte si namerané hodnoty, aby ste mohli sledovať vývoj, či prípadné zmeny.

Výsledok sa zapisuje v podobe zlomku. Normálne rozmedzie predstavuje hodnoty od 95/60 do 140/90 milimetrov ortuťového stĺpca (mmHg), čo platí pre zdravých ľudí v každom veku.

Namerané hodnoty pod normálnym rozmedzím, nazývame hypotenzia, hodnoty nad normálom – hypertenzia (vysoký tlak). Je bežné, že krvný tlak počas dňa kolíše. Závisí to od meniacej sa psychickej a fyzickej záťaži, stavu zavodnenia, príjmu soli, kávy atď.

srdce vysoký tlak káva

Životný štýl a vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak je tzv. civilizačná choroba. Pacienti preto môžu výrazne prispieť k zmierneniu svojej choroby. Jasnými opatreniami sú: redukcia hmotnosti, umiernená konzumácia potravín, dostatok telesnej aktivity a zníženie duševnej záťaže.

V súčasnosti je k dispozícii široká paleta účinných liekov, znižujúcich krvný tlak. Ide o lieky, ktoré:

 • ovplyvňujú látkovú výmenu v organizme,
 • brzdia nadmernú aktivitu nervového systému,
 • rozširujú arteriálne cievy,
 • zastavujú tvorbu určitých enzýmov.

Upozornenie!

Cvičenie je spojené s prechodným, ale významným zvýšením krvného tlaku! Takýto výrazný vzostup nie je pozorovaný pri cvičení s ľahšími váhami, či pri vyššom počte opakovaní v sérii.

Krvný tlak pri silových cvičeniach ovplyvňuje aj technika dýchania (nezadržiavajte dych). Ak zvýšený krvný tlak pretrváva, trénujte len so súhlasom lekára, alebo osobného trénera. Systematický posilňovací tréning rozhodne vedie (z dlhodobého hľadiska) k poklesu pokojového krvného tlaku.

Relax

Vedeli ste, že sex zlepšuje srdcovú činnosť? Človek počas neho spáli okolo 200 kalórií, čo je porovnateľné s 15-minútovým behom.

Vedci napríklad zistili, že konské srdce sa tlkotom prispôsobí srdcu človeka, ktorý sa ho dotýka. Taký emocionálny detektor raz možno u pacientov nahradí zložité vyšetrenia…

Rovnako prechádzky so psíkom robia srdiečku dobre. No a silný smiech, ktorý vám do očí vženie prúdy sĺz, znamená pre srdce „balzam“. Je potvrdené, že tento smiech uvoľňuje bunkovú výstelku ciev.

srdce vysoký tlak

Čo srdcu a cievam prospieva?

 • Pravidelná konzumácia vyšších dávok vitamínu C. Ako antioxidant má dôležitú úlohu pri tvorbe a obnove látok, ktoré budujú cievne tkanivá. Vitamín C udržiava cievy pružné.
 • Horčík, B-éčka a draslík. Horčík (minerál) a vitamíny zo skupiny B sú pre zdravie ciev nepostrádateľné látky. Draslík je napr. v banánoch, zemiakoch a hydine. Draslík znižuje krvný tlak, chráni pred infarktom a mozgovou príhodou.
 • Aminokyselina L-Arginín. Preukázala veľmi dobré výsledky v štúdiách, ktoré boli zamerané na znižovanie vysokého krvného tlaku. L-Arginín navracia cievam a tepnám pružnosť.
 • Z prírodných bylín stojí za spomenutie levanduľa, alebo exotické Lapacho a Chanca Piedra.
 • Krvný tlak upravíme aj šťavou z cvikly, čajovou kúrou z rasce, zázvoru, pitím vody s citrónom, šálkou teplého relaxačného zeleného čaju, alebo čaju z medovky či mäty.

Je to so mnou vážne?

Lekári dnes rozoznávajú (podľa hodnôt vysokého krvného tlaku) 3 stupne závažnosti:

 • Mierna hypertenzia: 140 – 159/90 – 99 mmHg.
 • Stredne závažná hypertenzia: 160 – 179/100 – 109 mmHg.
 • Závažná hypertenzia: ≥ 180/110 mmHg.

Ilustračné fotografie

1 odpovedí na “Keď sa povie: Mám vysoký tlak

Pridaj komentár