Moderná liečba epilepsie

„Rob veci tak jednoducho, ako sa dá, nie jednoduchšie,“ týmto citátom Alberta Einsteina sa začal článok o liečbe epilepsie v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Autor doc. MUDr. Jiří Hovorka si ho vybral veľmi výstižne – pretože moderná liečba epilepsie má byť o jednoduchosti, nie o zjednodušovaní.

Nová éra v starostlivosti o onkologického pacienta

Pod týmto názvom sa konala v Európskom parlamente v Bruseli v septembri konferencia, ktorú iniciovali poslanci EP a Európska asociácia líg proti rakovine. Za účasti asi 250 delegátov z rôznych záujmových organizácií, inštitúcií a odborníkov z celej Európy sa prerokúvali závažné témy, ktoré sa týkajú života onkologických pacientov.

V zime straší depresia častejšie

S kratšími dňami sa zmenšuje množstvo slnečného svitu a čas pobytu na svetle. Intenzita, kvalita a množstvo svetla môžu priamo ovplyvňovať tvorbu biochemických látok, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú náladu (melatonín, sérotonín).

V súčasnosti syfilisu menej, kvapavky viac

Vývoj počtu ochorení na pohlavné choroby v dlhodobej perspektíve, od roku 1960, je dosť kolísavý. V roku 1960 bolo hlásených 391 prípadov syfilisu, v roku 1970 – 256, v roku 1980 – 149 prípadov,

OTS: Respiračná alergia: Európa vyzýva na prijatie opatrení

 Vzhľadom na to že počet Európanov trpiacich respiračnými alergiami, ako je alergická nádcha a astma, je značný – v súčasnosti ide o vyše 150 miliónov pacientov, pričom prognózy na nasledujúce desaťročie hovoria o viac ako 250 miliónoch pacientov1 – sa na európskej úrovni uskutočnili dve významné iniciatívy, ktorých cieľom je vyzdvihnúť závažnosť tohto problému a vyzvať na okamžité kroky. 

Liečba melanómu sa musí presunúť do sféry prevencie

Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie kožné nádory. Jeho výskyt neustále narastá, a za posledných 30 rokov sa zdvojnásobil. Nádor sa môže vyvinúť na predtým nezmenenej koži, ale často vzniká aj z hnedých materských znamienok. Kľúčovým faktorom liečby je, podobne ako pri väčšine ochorení, jeho včasná diagnostika. Viac nám k tejto problematike povedal plasticko-estetický chirurg MUDr. Peter Bakoš, PhD., primár Oddelenia plastickej chirurgie v Nitre.

Pomáha chirurgia a cielené terapie

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne až 800 prípadov rakoviny obličky. Počet nálezov výrazne vzrástol, pričom muži sú dvakrát ohrozenejší ako ženy. Neexistujú žiadne skríningové testy, ktoré by hneď odhalili včasné štádiá tohto ochorenia, takže vo viac ako polovici prípadov sa rakovina obličky diagnostikuje náhodne, počas röntgenového či ultrazvukového vyšetrenia, vykonávaného z iných príčin.