Liečba melanómu sa musí presunúť do sféry prevencie

Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie kožné nádory. Jeho výskyt neustále narastá, a za posledných 30 rokov sa zdvojnásobil. Nádor sa môže vyvinúť na predtým nezmenenej koži, ale často vzniká aj z hnedých materských znamienok. Kľúčovým faktorom liečby je, podobne ako pri väčšine ochorení, jeho včasná diagnostika. Viac nám k tejto problematike povedal plasticko-estetický chirurg MUDr. Peter Bakoš, PhD., primár Oddelenia plastickej chirurgie v Nitre.

Pomáha chirurgia a cielené terapie

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne až 800 prípadov rakoviny obličky. Počet nálezov výrazne vzrástol, pričom muži sú dvakrát ohrozenejší ako ženy. Neexistujú žiadne skríningové testy, ktoré by hneď odhalili včasné štádiá tohto ochorenia, takže vo viac ako polovici prípadov sa rakovina obličky diagnostikuje náhodne, počas röntgenového či ultrazvukového vyšetrenia, vykonávaného z iných príčin.

ÚVZ SR: Nekupujte a nepoužívajte zdraviu škodlivé výrobky

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a Rumunsku. Ide o nasledujúce výrobky, ktoré sa vyskytujú aj v predajnej sieti na Slovensku.

Pozor na kardiotoxicitu

Zhubný nádor prsníka patrí medzi najčastejšie nádory u žien. Vďaka osvete a pravidelným preventívnym prehliadkam sa dnes prevažná väčšina týchto nádorov zistí vo včasnom štádiu, keď je šanca na vyliečenie najväčšia. Napriek tomu sa ochorenie môže u ktorejkoľvek pacientky po určitom čase vrátiť, a to buď do oblasti prsníkov, lymfatických uzlín, alebo sa nádorové bunky môžu šíriť krvnou či lymfatickou cestou a vytvárať vzdialené metastázy.

Je čas začať s cvičením

Operácia a odstránenie nádoru v prsníku má pre celý manažment liečby ochorenia zásadný význam. Na Slovensku sa však následnej rehabilitácii venuje veľmi malá pozornosť. Pacientky tak môžu v období po zákroku pociťovať na hornej končatine napätie, stuhnutie, bolesť, a neskôr môže dochádzať k opuchom, zmene farby kože a tvaru končatín.

Rany sa môžu hojiť ľahšie

Každá operácia je v podstate „plánovaným“ poranením.Rana pri operácii vzniká nevyhnutným zásahom lekára do organizmu, ktorým sa poškodia niektoré tkanivá a cievy. Na každé poranenie reaguje naše telo zápalom. Ide o obrannú reakciu, ktorej hlavným cieľom je odstránenie poškodených tkanív a ich náhrada novými. Podieľajú sa na ňom faktory zaisťujúce zrážanie krvi, cievny a lymfatický systém a najrôznejšie zložky imunity. Po operácii prebieha tzv. reparatívny zápal. Ideálne je, keď sa poškodenie a jeho následky zvládnu čo najrýchlejšie, keď zápal prebehne ako akútna reakcia, a bez následkov odoznie.

Lymská borelióza

Lymská borelióza je infekčné multisystémové ochorenie, ktoré sa vyskytuje na celom svete, najmä v miernom klimatickom pásme severnej hemisféry. Prvýkrát bola zistená v roku 1975 v Lyme (USA), kde zaznamenali hromadný nárast juvenilnej reumatoidnej artritídy. Vyvolávateľom je Borrelia (B.) burgdorferi, ktorú prenášajú kliešte. Okrem dospelých kliešťov môžu ochorenie prenášať aj nymfy, menej často larvy kliešťa. Výskyt lymskej boreliózy na Slovensku je 10-18,5 ochorení na 100 000 obyvateľov, premorenosť kliešťov boréliami je 3-30% (v závislosti od oblasti) a má cyklický charakter (v 3-5 ročných intervaloch), pričom v každom okrese existujú vhodné biotypy. Ohniskami najväčšieho výskytu sú okresy Ružomberok, Považská Bystrica, Svidník, Lučenec, Banská Bystricá a Banská Štiavnica. Medzi prechodné vektory a príležitostných prenášačov B.burgdorferi môže patriť aj bodavý hmyz (muchy a ovady), avšak doteraz nebol potvrdený prenos borélií z bodavého hmyzu na človeka.