Hojenie kože a Cicalfate

Koža ľudského tela „oddeľuje“ a chráni organizmus od pôsobenia vonkajších, nepriaznivých vplyvov. Priepustnosť látok z vonkajšieho prostredia závisí od povahy látky. Koža udržiava optimálne množstvo vody, je schopná trvalej sebaobnovy a tvorby ochranného filmu, a slúži ako zásobáreň cukru a krvi. Na jej povrchu sa nachádza rezidentná mikrobiálna flóra (staphylococcus epidermidis).