Hojenie kože a Cicalfate

Koža ľudského tela „oddeľuje“ a chráni organizmus od pôsobenia vonkajších, nepriaznivých vplyvov. Priepustnosť látok z vonkajšieho prostredia závisí od povahy látky. Koža udržiava optimálne množstvo vody, je schopná trvalej sebaobnovy a tvorby ochranného filmu, a slúži ako zásobáreň cukru a krvi. Na jej povrchu sa nachádza rezidentná mikrobiálna flóra (staphylococcus epidermidis).

Pri narušení celistvosti kožného povrchu je porušená kožná bariéra. To zvyšuje priepustnosť rohovej vrstvy pre rôzné látky – koža je zraniteľnejšia voči mikrobiálnej infekcii. V okamihu porušenia integrity kožného povrchu sa začína fyziologické hojenie, ktoré sa skladá z troch fáz. Fáza zápalová sa začína ihneď pri poranení a za fyziologických podmienok trvá asi 3 – 4 dni. Jej cieľom je vyčistenie rany a vytvorenie predpokladu pre následnú tvorbu nového tkaniva. Z poškodených buniek sa uvoľňujú vazoaktívne látky, dochádza k zúženiu ciev, hromadeniu krvných doštičiek, a potom k následnému rozšíreniu ciev, pri ktorom do okolitého tkaniva prechádza krvná plazma a biele krvinky. Biele krvinky odstraňujú cudzorodý materiál, nečistoty, choroboplodné zárodky. Uvoľnením proteolytických enzýmov sa končí prvá fáza. Tento proces sa prejavuje začervenaním, zvýšenou teplotou a bolestivosťou.

Fáza rastová, pri ktorej sa tvorí nové granulačné tkanivo, popretkávané cievami, sa začíná stimuláciou fi broblastov a buniek cievnej steny. Najväčší počet fibroblastov je na 7. – 14. deň, a nasleduje ich premena na kolagénové vlákna, ktoré tvoria väzivá. Z krvných ciev na okraji rany vznikajú kapilárne klbká, ktoré sa rozvetvujú do väčších ciev. Prekrvené granulačné tkanivo sa stáva lôžkom pre nastupujúcu tvorbu novej pokožky. Lesklý, červený, vlhký povrch naznačuje správne hojenie. Ak je tkanivo hubovité, pokryté mazľavými povlakmi, svetlé (alebo inak sfarbené), svedčí to o narušení a stagnácii procesu hojenia.

V ďalšej fáze dozrievajú kolagénne vlákna – rana sa spevňuje a mení na zjazvené tkanivo. Prekrytie rany kožou tvorí záver procesu hojenia. Dobré hojenie kožného povrchu závisí od príčiny vzniku, ale aj od typu a intenzity zákroku, na kvalite ošetrenia, hĺbke poranenia, schopnosti regenerácie, dostatočnej hydratácii, vhodnej strave a psychickom stave pacienta. Čas potrebný na úplnú regenerácie kože je 4-8 týždňov.

Obnova kožnej bariéry po aplikácii prípravku má tri fázy. Prvá fáza nastáva bezprostredne, alebo do jednej hodiny po aplikácii – vytvorením „bariéry“ sa znižujú straty vody. V druhej fáze – do šiestich hodín – dochádza k prestupu lipidov do rohovitej vrstvy. Tretia prebieha v rozmedzí 6 – 24 hodín, keď sa lipidy prípravku spájajú s lipidmi kože do lamelárnych teliesok. Niektoré masti „vydržia“ len prvé dve fázy, pričom aplikáciu musíme po niekoľkých hodinách opakovať.

Hlavnou úlohou ošetrovania kože po výkone alebo poranení je, aby sa čo najrýchlejšie dosiahla nepriepustnosť rohovej vrstvy, ktorá obmedzuje intenzitu množenia buniek v oblasti bazálnej membrány, a zabránilo sa mikrobiálnej kontaminácii kože. Pre lokálne ošetrovanie sa odporúča používanie prípravkov, ktoré obsahujú nealergizujúce látky, čo znižuje riziko kontaktnej alergickej reakcie. Schopnosť vody viazať na seba iné látky zvyšujú prípravky s obsahom glycerolu.

Cicalfate krém obsahuje látky stimulujúce fibroblasty, keratínocyty a endoteliálne bunky. Mikronizovaný sukralfát podporuje regeneráciu tkaniva, urýchľuje proces hojenia a pôsobí protizápalovo. Jeho antimikrobiálny účinok zabezpečuje kombinácia síranu, zinku a medi. Pôsobenie krému niektoré baktérie zabíja, u iných len zastavuje ich množenie, pôsobí aj proti mikroskopickým hubám. Obsahuje 45 % termálnej vody, ktorá má upokojujúce a protizápalové účinky.

Cicalfate krém je vhodný aj na ošetrovanie kože detí. U kojencov a batoliat je rohová vrstva už vyvinutá, ale ochranný kožný fi lm sa netvorí, a priepustnosť kože je vyššia. V dôsledku hormonálnych vplyvov sa u detí tvorí menej mazu, pretrváva nedokonalý mechanizmus väzby vody, a koža je citlivejšia na látky, ktoré rozpúšťajú lipidy. Cicalfate je teda možné použiť aj u kojencov a batoliat.

Pridaj komentár