Lekári v SR dnes dokážu vyliečiť takmer osem z 10 detí s nádorovým ochorením

 Európsky parlament vyhlásil 15. február 2012 za Medzinárodný deň detí s onkologickými chorobami. Pri tejto príležitosti pripravili na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (DFNsP) program pre deti s nádorovými ochoreniami, besedu s rodičmi onkologických pacientov, stretnutie s vyliečenými deťmi. Na stretnutí s novinármi lekári informovali o výskyte, príznakoch a liečbe týchto ochorení.

Moderná liečba epilepsie

„Rob veci tak jednoducho, ako sa dá, nie jednoduchšie,“ týmto citátom Alberta Einsteina sa začal článok o liečbe epilepsie v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Autor doc. MUDr. Jiří Hovorka si ho vybral veľmi výstižne – pretože moderná liečba epilepsie má byť o jednoduchosti, nie o zjednodušovaní.

Nová éra v starostlivosti o onkologického pacienta

Pod týmto názvom sa konala v Európskom parlamente v Bruseli v septembri konferencia, ktorú iniciovali poslanci EP a Európska asociácia líg proti rakovine. Za účasti asi 250 delegátov z rôznych záujmových organizácií, inštitúcií a odborníkov z celej Európy sa prerokúvali závažné témy, ktoré sa týkajú života onkologických pacientov.

V zime straší depresia častejšie

S kratšími dňami sa zmenšuje množstvo slnečného svitu a čas pobytu na svetle. Intenzita, kvalita a množstvo svetla môžu priamo ovplyvňovať tvorbu biochemických látok, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú náladu (melatonín, sérotonín).

V súčasnosti syfilisu menej, kvapavky viac

Vývoj počtu ochorení na pohlavné choroby v dlhodobej perspektíve, od roku 1960, je dosť kolísavý. V roku 1960 bolo hlásených 391 prípadov syfilisu, v roku 1970 – 256, v roku 1980 – 149 prípadov,

OTS: Respiračná alergia: Európa vyzýva na prijatie opatrení

 Vzhľadom na to že počet Európanov trpiacich respiračnými alergiami, ako je alergická nádcha a astma, je značný – v súčasnosti ide o vyše 150 miliónov pacientov, pričom prognózy na nasledujúce desaťročie hovoria o viac ako 250 miliónoch pacientov1 – sa na európskej úrovni uskutočnili dve významné iniciatívy, ktorých cieľom je vyzdvihnúť závažnosť tohto problému a vyzvať na okamžité kroky. 

Liečba melanómu sa musí presunúť do sféry prevencie

Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie kožné nádory. Jeho výskyt neustále narastá, a za posledných 30 rokov sa zdvojnásobil. Nádor sa môže vyvinúť na predtým nezmenenej koži, ale často vzniká aj z hnedých materských znamienok. Kľúčovým faktorom liečby je, podobne ako pri väčšine ochorení, jeho včasná diagnostika. Viac nám k tejto problematike povedal plasticko-estetický chirurg MUDr. Peter Bakoš, PhD., primár Oddelenia plastickej chirurgie v Nitre.