Umelých prerušení tehotenstva čoraz menej

Záznamy o umelom prerušením tehotenstva (UPT), ktoré má Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) k dispozícii dokazujú, že ich počet klesá. Kým v roku 1990 podstúpilo UPT 47 901 žien, o desať rokov neskôr to bolo 16 580 žien a v roku 2010 už len 9299 žien.

Umelé prerušenie tehotenstva je upravené v zákone č.  73/ 1986 Zb., v ktorom je stanovené, za akých okolností môže žena oň požiadať a za akých okolností jej to môže odporučiť lekár. V roku 2009 podstúpilo tento zákrok  9 970 žien, čo predstavuje 0,7 ℅ z populácie žien vo fertilnom veku. V roku 2010 UPT podstúpilo 9 299 žien, t.j. 0,66 ℅ v danej kategórii, čo znamená, že počet zákrokov  klesol o 0,04℅.

V roku 2009 bol najvyšší počet UPT na 100 tis. žien vo fertilnom veku v Košickom kraji  – 912, Banskobystrickom kraji – 815, Nitrianskom kraji – 786. Najnižší počet UPT bol zaznamenaný v Prešovskom kraji – 473. Najvyšší počet zákrokov bol vykonaný do 8. týždňa tehotenstva (6 706 prípadov z celkového počtu). Tento počet predstavuje 67 % zákrokov.

V roku 2010 bol najvyšší počet zákrokov na 100 tis. žien vo fertilnom veku v Banskobystrickom – 855, Košickom – 806 a Nitrianskom kraji – 777, najnižší počet bol zaznamenaný
opäť v Prešovskom kraji – 441. Počet UPT do 8. týždňa tehotenstva predstavoval 68℅ z ich celkového počtu.

Z hľadiska vekových skupín, najvyšší počet UPT v roku 2009 aj 2010 bol zaznamenaný u žien vo vekovej skupine medzi 30. a 34. rokom života.

Aj mladšie ako štrnásťročné na potrate

V roku 2010 boli aj prípady dievčat mladších ako 14 rokov, ktoré potratili – spolu ich bolo 20, z toho 4 potraty boli spontánne, 6 legálnych do 8. týždňa  tehotenstva, 9 do 12. týždňa, teda spolu 15 UPT, jeden potrat bol definovaný ako iný. 6 dievčat vo veku 14 rokov potratilo v Košickom kraji – 3 spontánne, 3 umelo. Nasleduje Banskobystrický kraj so 4 UPT, potom Trenčiansky a Prešovský po 3 potraty. V Bratislavskom kraji nezaznamenali v roku 2010 ani jeden potrat dievčaťa do 14 rokov. Hoci veková skupina nad 50 rokov nespadá do skupiny fertilného veku, v roku 2009 zaznamenali 2 prípady UTP aj v tejto vekovej kategórii.

Pridaj komentár