ZDRAVIE: Najviac chorôb z povolania je v priemyselnej výrobe

Bratislava 19. marca (TASR) – Najviac chorôb z povolania je v priemyselnej výrobe. Ľudí najčastejšie trápia bolesti horných končatín, ale aj infekčné ochorenia. Postihnutými sú predovšetkým pracujúci medzi 50. – 59. rokom života, s miernym posunom do vyšších vekových skupín. Vyplýva to z analýzy hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia Ľubomíra Legátha.
Údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) SR ukazujú, že v roku 2010 bolo na Slovensku hlásených 425 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv. Z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 188 prípadmi, čo predstavuje 44,2 percenta. V porovnaní s rokom 2009 došlo v roku 2010 k poklesu hlásených chorôb z povolania o 58 prípadov, teda o 12 percent.
Najväčší podiel na chorobách z povolania mala v roku 2010 choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín. Hlásených ich bolo 193, čo predstavuje 45,4 percenta z celkového počtu hlásených profesionálnych ochorení.
Na druhom mieste sa pri celkovom počte 75 hlásených prípadov umiestnilo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi, ktoré v roku 2010 predstavovalo 17,6 percenta z celkového počtu chorôb z povolania na Slovensku. Tieto ochorenia majú relatívne stúpajúci trend.
Treťou najčastejšou chorobou z povolania sú infekčné choroby a parazitárne choroby vrátane tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. Hlásených ich bolo 40. Z nich boli najčastejšie hlásené infekčné a parazitárne choroby (65 percent).
Ďalšou chorobou z povolania s celkovým počtom 36 hlásených prípadov je porucha sluchu z hluku, ktorá tvorí 8,5 percenta z hlásených chorôb z povolania. Pokles hlásených prípadov zaznamenal NCZI SR v prípade profesionálnych prieduškových astiem. Hlásených ich bolo sedem, čo je najnižší počet hlásení za posledných 10 rokov.
Najčastejšie boli chorobou z povolania postihnutí pracujúci medzi 50. – 59. rokom života, s miernym posunom do vyšších vekových skupín. Ide o 44,5 percenta hlásených prípadov. Najvyšší výskyt chorôb z povolania bol v priemyselnej výrobe – 224 hlásení, v ťažbe a dobývaní – 78 hlásení, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve – 53 hlásení.
Najviac postihnutých chorobami z povolania zaznamenali v Košickom kraji (170), v Banskobystrickom kraji (118) a Žilinskom kraji (73). Z celkového počtu 54 hlásených ohrození chorobou z povolania bolo najviac v Košickom kraji (77,8 percenta s počtom 42) a v Žilinskom kraji (26,2 percent s počtom 11). Najčastejšie hlásenými diagnózami boli iné choroby vnútorného ucha (13 prípadov), humeroskapulárna periartritída (rovnako 13) a syndróm manžety rotátorov (9).

Pridaj komentár