Alternatívne cvičenia a masáže na chrbticu

Súčasná doba kladie na človeka veľké nároky, ktoré spôsobujú psychický tlak, stres a vnútorné napätie, čo má následne vplyv na náš zdravotný stav. Ak si chceme udržať psychické a fyzické zdravie, je potrebné tieto vplyvy vyvažovať. V poslednej dobe lákajú ľudí alternatívne formy prevencie a oddychu. Čoraz viac sú obľúbené exotické masáže, rôzne energetické uvoľňujúce cvičenia, posilňovacie dychové cvičenia či joga.

BRATISLAVA: V Poradni zdravia možno bezplatne zistiť svoj telesný a duševný stav

Novú Poradňu zdravia otvorilo dnes bratislavské Staré Mesto na Kýčerského ulici číslo 8. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava tam bude bezplatne poskytovať odborné poradenstvo, ako si upevniť zdravie, predísť chronickým tzv. civilizačným ochoreniam, prestať fajčiť alebo predísť psychickým poruchám.

Chirurgická liečba epilepsie

Napriek správne zvolenej farmakologickej liečbe sa približne u štvrtiny ľudí s epilepsiou nedarí dosiahnuť kompenzovaný stav. Farmakorezistentná epilepsia sa v niektorých prípadoch dá riešiť chirurgickým zásahom na mozgu – tzv. epileptochirurgiou.

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je civilizačné ochorenie, na ktoré zomiera ročne na celom svete asi 3 milióny ľudí. Je celosvetovým zdravotným problémom a je štvrtou najčastejšou príčinou smrti spomedzi

Lekári v SR dnes dokážu vyliečiť takmer osem z 10 detí s nádorovým ochorením

 Európsky parlament vyhlásil 15. február 2012 za Medzinárodný deň detí s onkologickými chorobami. Pri tejto príležitosti pripravili na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (DFNsP) program pre deti s nádorovými ochoreniami, besedu s rodičmi onkologických pacientov, stretnutie s vyliečenými deťmi. Na stretnutí s novinármi lekári informovali o výskyte, príznakoch a liečbe týchto ochorení.

Moderná liečba epilepsie

„Rob veci tak jednoducho, ako sa dá, nie jednoduchšie,“ týmto citátom Alberta Einsteina sa začal článok o liečbe epilepsie v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Autor doc. MUDr. Jiří Hovorka si ho vybral veľmi výstižne – pretože moderná liečba epilepsie má byť o jednoduchosti, nie o zjednodušovaní.