KOŠICE: Malým onkologickým pacientom bude slúžiť nový automobil

Sumou 16.000 eur na nákup automobilu, ktorý bude slúžiť na individuálnu prepravu detských onkologických pacientov z Oddelenia detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice prispela z prostriedkov zbierky Dňa narcisov Liga proti rakovine (LPR) .

Kamarátstva na celý život

Onkologické ochorenia a dieťa… to je ťažká a zlá kombinácia. Už iba zmienka o tom, že by to tak mohlo byť, vyvoláva v nás hrôzu. Avšak, sú chvíle, keď si v živote nevyberieme. Niekedy to príde a my sa musíme postaviť predhotovú vec. A zostať silní, lebo ten, kto nás potrebuje, je dieťa … Dieťa a jeho farebný svet.

Dobrý deň, smútok

Nezisková organizácia Plamienok otvorila v marci tohto roku na Zadunajskej ulici v bratislavskej Petržalke svoje Denné centrum pre smútiace rodiny. Je určené rodinám, ktorým má po prekonaní bolestivej traumy zo straty ťažko chorého dieťaťa pomáhať pri hľadaní cesty, ako sa vrátiť späť do bežného života.

VÚB pomohla deťom v DFNSP

Predseda Správnej rady Nadácie VÚB Ignacio Jaquotot odovzdal vo februári zástupkyni riaditeľa Detskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Zuzane Laluhovej-Striežencovej symbolický šek v hodnote 30 000 eur, ktorý má byť použitý na zabezpečenie klimatizácie v šiestich sterilných boxoch transplantačnejjednotky kostnej drene. Nadácia VÚB pritom prispela užv roku 2007 sumou 16 590 eur na rekonštrukciu a rozšírenie transplantačnej jednotky kostnej drene v DFNsP.