Darcovstvo orgánov a transplantácia

Kedysi bolo pre človeka nepredstaviteľné prežitie, resp. život s telesným orgánom iného človeka. Najprv sa musela v človeku zjaviť predstava a zrodiť otázka, „čo ak je to možné?“ V priebehu histórie ľudstvo zhromažďovalo poznatky

Sieť dobra: GMO na Slovensku nechceme!

Geneticky modifikované organizmy (GMO) na Slovensku – najnovšia „kauza“, ktorá výraznejšie pohla mladou slovenskou občianskou spoločnosťou. Položme si ale najprv otázku: koľkí zo Slovákov vedia, čo to GMO vlastne sú?

Medzi pacientom a lekárom by nemali stáť peniaze

Každý rok diagnostikujú 3,2 miliónom Európanov rakovinu, najmä rakovinu prsníka, hrubého
čreva a konečníka a pľúc. Hoci výskum a liečba napreduje, rakovina aj naďalej vyvoláva veľké obavy. V rámci niekoľkých projektov EÚ sa zhromažďujú porovnateľné údaje o výskyte rakoviny a jej dôsledkoch, ktoré majú pomôcť nájsť a šíriť vhodné postupy prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o chorých v celej EÚ.

Môže pes liečiť?

Hovorí sa, že zvieratá majú šiesty zmysel – čo ak ho nejaký pes vie využiť na pomoc človeku? Petra Moncmann nám porozprávala o tom, ako sa stala canisterapeutkou.

Národné odhady výskytu rakoviny pre rok 2012

Bratislava, 11. apríl 2013 – Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) aktualizovala na svojom portáli European Cancer Observatory údaje pre rok 2012. Údaje na portáli prezentujú národné odhady výskytu rakoviny

Predstavy chorého sú niekedy katastrofickejšie ako realita

Duševný stav jedinca, ktorý sa lieči na rakovinu, je pre zdravého človeka ťažko predstaviteľný. Psychológov, ktorí sa špeciálne venujú onkologickým pacientom, je však u nás ako šafránu. PhDr. Andrea Križanová z Onkologického ústavu Sv. Alžbety (OUSA) na Heydukovej ulici v Bratislave, spolupracujúca aj s Ligou proti rakovine, je jednou z nich. Navzdory pomerne mladému veku má už dostatok skúseností, a hlavne chuti pomáhať druhým. Požiadali sme ju o rozhovor.