ŽAP-ky a Venuše sa spriatelili

Sú veci a situácie, ktoré spájajú ľudí, a vedú k ich vzájomnému porozumeniu. Patrí sem aj ťažké ochorenie, akým nepochybne rakovina prsníka je. Rovnaký osud a postihnutie spojil pred šiestimi rokmi (v r. 2005) skupinu žien z Prahy a Bratislavy. Malá jazyková bariéra, ak o nejakej možno vôbec hovoriť, nemohla zohrať pri zbližovaní podstatnú úlohu.

Hovorme o tom

Rakovina nemusí znamenať len utrpenie a smrť. Toto je hlavný odkaz projektu Hovorme o tom, ktorého autorkou je bývalá onkologická pacientka, pani Zuzana Truplová. „Príbehy ľudí, ktorí v projekte účinkujú, sú rôzne, rovnako ako aj spôsoby, ktorými sa s chorobou vyrovnávali,“ hovorí Z. Truplová. „Čo ich však spája, je odhodlanie podieľať sa na svojom vyliečení aj vlastnými silami“. Dajme teda hlavné slovo autorke videoprojektu.

Vianočný sen

Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už niekoľko rokov pravidelne prinášajú smiech a radosť na všetky detské onkologické kliniky na Slovensku. Pravidelne dvakrát do týždňa ich môžu deti stretnúť na onkologických oddeleniach v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a raz do týždňa v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Zriedkavá operácia

Dňa 23. novembra sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave prvýkrát na Slovensku uskutočnila laparoskopická resekcia pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu. Zriedkavú operáciu (hneď dve za sebou: od 9,00 a od 13,00 h) v ykonal Dr. Valentin Sojar, MBA, z Kliniky abdominálnej chirurgie Univerzitného klinického centra Ljubljana (UKC), Slovinsko.

Umenie, ktoré lieči

Od 6. septembra do 7. októbra 2011 pokračoval v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave niekoľkoročný pravidelný cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“ v poradí už 41. prezentáciou. Výber 21 malieb zo svojej tvorby pod názvom „Putovanie“ na nej vystavil akademický maliar Martin Kellenberger.

V Topoľčanoch oslavovali

Koncom septembra oslavovali v Topoľčanoch onkologické pacientky okrúhle 20. výročie vzniku svojho Klubu Venuša a pobočky Ligy proti rakovine v tomto meste. Požiadali sme o zhodnotenie činnosti klubu Venuša RNDr. Oľgu Krivošíkovú, ktorá stojí na čele klubu a pobočky L PR v Topoľčanoch.

Svetielko pomoci na kolesách

Je smutné a tragické, keď rodič stratí dieťa, dievča, pred ktorým stála možno nádejná budúcnosť. Pani Miroslava Hunčíková stratila 17-ročnú Gabiku, ktorú zabila leukémia, no keďže na vlastnej koži precítila, aké to je strachovať sa o život ťažko chorého dieťaťa, rozhodla sa pomáhať ľuďom v podobnej situácii. Z tohto dôvodu vzniklo Svetielko pomoci. Dávame jej slovo.

La Speranza znamená nádej

Začiatkom roku 2011 začala Liga proti rakovine vydávať časopis (nielen) pre onkologických pacientov, ktorý zatiaľ síce vychádza len 4-krát ročne na 20 stranách, no svojím obsahom už potešil mnoho čitateľov. Keďže si magazín La Speranza zaslúži väčšiu pozornosť, rozhodli sme sa ho predstaviť tým, ktorí sa s ním možno ešte nestretli. Náš päťročný Onko magazín ho víta ako mladšieho brata na spoločnej ceste za nádejou, ktorá by v nás mala žiť večne.

Lymfedém treba včas liečiť

Operácia nádorom napadnutého prsníka je pre pacientku ako ženu veľmi citlivý zásah do jej integrity. Popri psychickej labilite sa u nej môžu objaviť aj fyzické problémy, ako prípadný vznik lymfatického opuchu – lymfedému. K tejto komplikácii však nemusí dôjsť – keď sa pacientka riadi radami ošetrujúceho lekára, dodržiava životosprávu, a začne s pravidelnou rehabilitáciou. Viac nám na túto tému povedala MUDr. Eva Husarovičová, PhD., primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Lymfedému je lepšie predchádzať

Jednou z hovorkýň na tlačovej konferencii na tému Rehabilitácia pacientok po operácii prsníka bola aj klinická onkologička MUDr. Zuzana Syčová – Milá z Kliniky klinickej onkológie Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktorá sa vo svojej ordinácii často stretáva s pacientkami po zákroku, a radí im, ako lymfedému predísť. Požiadali sme ju v tejto súvislosti o odpovede na niekoľko otázok.