Dôstojný život – právo, nie privilégium

Uplynulý štvrtok (20.2.) zrealizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) Okrúhly stôl v rámci projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium. Zúčastnení sa na ňom

Umelecká tvorba pacientov vo vestibule ministerstva

Výstava „Som ako ty“ je od 18. februára 2014 prístupná verejnosti vo vstupných priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR. Putovná výstava vznikla v rámci projektu na podporu osvety, prevencie a liečby schizofrénie, a pripravilo ju

ASAP: Pán dekan Labaš, Vy nie ste sestra

Časté vyjadrenia dekana Lekárskej fakulty Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., v médiách na adresu rozvoja ošetrovateľstva na Slovensku sa v posledných dňoch stretli s kritikou slovenských sestier, združených v Asociácii